Работы в категории История, страница 646, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Українське національне відродження ХІХ ст.

  З кінця XVIII ст зароджується український національний рух, спершу культурний, а з 1840-х (Кирило-Мефодіївське братство) і політичний Почалося формування модерної української нації Важливе значення для національного пробудження мала творчість Т Шевченка
 • Тип: Контрольная работа

  Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

  Друга світова війна – страхітливе явище світової історії Вона втягнула в свою орбіту 61 державу, 80% населення земної кулі і тривала довгих шість років Вогняний смерч пронісся над величезними територіями Європи, Азії та Африки, охопив океанські простори, досяг берегів Нової Землі і Аляски на півночі, Атлантичного узбережжя на заході, Курильських островів на сході, меж Єгипту, Індії та Австралії на півдні Війна забрала більш як 57 мільйонів життів, з них 27 мільйонів – у Радянському Союзі Біди і страждання, яких зазнали народи, незмірні
 • Тип: Дипломная работа

  Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

  Шістдесят п’ять років минуло від початку Другої світової війни – найстрашнішої і найкривавішої з усіх воєн в історії людства Вона характеризувалася не лише збройним протистоянням між антигітлерівською коаліцією, з одного боку, і Німеччиною, з другого, але й драматичною боротьбою між українцями та поляками за терени Західної України, що протягом століть були каменем спотикання між обома народами
 • Тип: Статья

  Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

  На базі архівних і літературних джерел автор подає ґрунтовний огляд та аналіз студентства Східної Галичини другої половини ХІХ ст , зокрема у т зв "австрійський" період За умови малої чисельності українських галицьких інтеліґентів представники студентства відіграли помітну роль у політичних процесах на західноукраїнських землях Показано, що основна маса студентської молоді гуртувалася навколо організацій, які об’єднували народовців і молодь соціалістичного спрямування Водночас різко зменшується число прихильників москвофільства, що стало визначальним для подальшого суспільного життя
 • Тип: Статья

  Український національний рух напередодні Першої світової війни

  Національний рух у Галичині Одним з найхарактерніших проявів національного життя в Україні було пробудження соціальної активності українського селянства У 1902 році Східна Галичина була охоплена сільськогосподарським страйком, в якому взяли участь близько 200 тисяч селян Основними вимогами страйкарів були піднесення заробітної плати польськими поміщиками під час сільськогосподарських робіт та припинення втручання польської адміністрації в еміграцію селян і робітників в Америку Страйк мав одночасно соціальний і національний характер і був спрямований проти польського панування в краю Він завер
 • Тип: Статья

  Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

  Стаття присвячена актуальному питанню розгортання економічної співпраці України з країнами Європейського Союзу Показано, що розвиток інвестиційної взаємодії України та Італії протягом 1990-х - початку 2000-х років характеризується в основному залученням італійського капіталу у економіку України Виділено і охарактеризовано три етапи українсько-італійського інвестиційного співробітництва: І - 1992-1995 рр ; ІІ - 1996-2000 рр ; ІІІ - 2001-2005 рр
 • Тип: Реферат

  УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

  Відносини з Росією були і залишаються одним із пріоритетів української політики На сьогодні від цих відносин залежить і економічна, і політична, і соціальна сфери, в кожній з яких склалися свої проблеми На сьогодні це дуже актуальна тема, тому що саме в останні роки обидві держави стали розуміти важливість цих стосунків (див Діаграму 1) Підтвердженням тому став 2002 рік України у Росії та 2003  рік Росії в Україні
 • Тип: Дипломная работа

  Українсько-російські культурні відносини у 1991–2004рр.

  Серед держав, що утворилися на території колишнього Радянського Союзу – Україна і Росія являють собою найбільші за кількістю населення, економічним і військовим потенціалом країни З проголошенням України і Росії як незалежних держав виникли принципово нові умови формування відносин між ними в області культури, а це звісно потребує великих практичних зусиль з боку обох країн, які повинні бути побудовані на основі глибокого переосмислення історичного досвіду, об’єктивної оцінки історичним подіям, урахування інтересів обох народів Сьогодні українсько-російські відносини, з урахуванням питомої ва
 • Тип: Реферат

  Українці в діаспорі

  Культура українців за межами України Проблема розвитку культур народів в іншоетнічному середовищі має важливе теоретичне і практичне значення Не є винятком щодо цього українці, яких тільки в інших республіках колишнього СРСР налічується понад 6,8 млн чоловік Крім того, принаймні 2 млн українців живуть у країнах зарубіжної Європи, Американського континенту і навіть в Австралії
 • Тип: Реферат

  Украина в 1920-1939 годах

  Большевики уже пытались в конце 1917 - начале 1918 года силой захватить власть на Украине Потерпев при этом неудачу, они решили сменить тактику Для этого на первые места в так называемом Советском правительстве начали занимать украинские большевики Был даже объявлен лозунг " Хай жывэ нэзалежна Радянська Украйина!" Он привлек к большевикам многих людей, среди которых были даже украинские социалисты (большевиков поддерживал некоторое время даже Владимир Винниченко) Они начали прорводить на Украине политику украинизации Однако, прейдя к власти, они сразу показали свою сущность С целью
 • Тип: Дипломная работа

  Украина в 40-50 гг. XX века /Укр./

  Довгі роки і навіть десятиліття в Україні триває надзвичайно важкий і болісний процес становлення власної державності Протягом багатьох років не вщухають головні суперечки навколо вкрай заполітизованого питання – а чи взагалі Україна має можливість і, головне, право на те щоб мати власну державу Протягом багатьох років з різних сторін досить грунтовно різні фахівці доводили ту чи іншу точку зору, при чому однаково професійно і однаково впевнено Щоб не здавалося, що ця робота буде черговою з таких спроб, напевно, слід сказати декілька слів про самого автора – людину, яких безліч на просторі ко
 • Тип: Реферат

  Украина в годы Второй Мировой войны

  1) Черновицкая и Измаильская области были включены в состав Румынии Одесская область, южные районы Винницкой, западные районы Николаевской области, левобережные районы Молдавии фашисты объединили в губернаторство «Транснистрия» и также включили в состав Румынии
 • Тип: Реферат

  Украина в годы первой мировой войны

  За десятилетия, которые прошли после окончания первой мировой войны, к её последствиям и урокам обращалось не одно поколение историков с целью всесторонне проанализировать события тех трагических лет, ответить на вопрос о её причинах и возможности предотвращения
 • Тип: Реферат

  Украина в едином этнополитическом пространстве России первой половины XVIII в.

  Актуальноеть украинской проблематики в настоящее время продиктована, в первую очередь, отсутствием соответствующих научных исследований в период существования СССР Лозунг «общности судеб всех восточнославянских народов» обязывал относиться ко всем проявлениям специфичности в их истории, как к чему-то вторичному и второстепенному С другой стороны, возникновение новых независимых государств привело к переписыванию истории в соответствии с новым социальным заказом
 • Тип: Реферат

  Украина в первой трети двадцатого столетия

  Изучение и знание истории родного народа необходимо и важно не только для осознания своего собственного Я, но и для воспитания активной гражданской позиции, патриотических чувств, гордости за свой народ, свою страну Русский историк В Ключевский сказал: «История не учительница, а надзирательница, она ничему не учит, а только жестоко наказывает за незнание уроков»
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 ... 705