Работы в категории История, страница 645, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Контрольная работа

  Українська культура першої половини ХІХ століття

  У кінці XVIII століття територія України була розділена між Австрійською (увійшло 20% площі) і Російською (80%) імперіями До цього часу завершилася ліквідація української державності В обох імперіях розгалужений бюрократичний апарат повністю контролював всі сторони життя суспільства У Росії у XIX століття особливу роль починає відігравати поліція, 3-є відділення Власної Його Імператорської Величності канцелярії, жандармерія Широкими правами наділяється цензура Вживання української мови зберігається виключно у народному середовищі Тобто на рубежі XVIII-XIX століть у розвитку української культур
 • Тип: Курсовая работа

  Українська Народна Республіка

  І нарешті, майже паралельно з утворенням ЗУНР на більшій частині України, починаючи з листопада 1918 p , проходило відновлення УНР на чолі з Директорією і об'єднання її з ЗУНР Це також був визначний етап в національно-державному будівництві На жаль, наприкінці 1920 — на початку 1921 p процес національного державного відродження був перерваний перемогою об'єднаних радянських збройних сил, встановленням радянської влади на більшій частині України та окупацією західноукраїнських регіонів Польщею, Румунією, Чехословаччиною
 • Тип: Реферат

  Українська Народна Республіка та діяльність Директорії

  Українська Народна Республіка (УНР) (у той час — Українська Народна Республіка, до Акта Злуки — Наддніпрянська Українська Народна Республіка, Наддніпрянська Велика Україна) — назва української держави протягом 1917—1920 років визвольних змагань
 • Тип: Реферат

  Українська національна революція 1649-1657рр

  Велике революційне хвилювання, що пронеслось багатьма країнами світу у XVI - XVIII ст докорінно змінило, оновило традиційне суспільство і відкрило нові шляхи розвитку, породило новий буржуазно-капіталістичний тип суспільного устрою і державотворення Вже з кінця 16 ст піднялась хвиля повстань і буржуазних революцій, які стали важливими ступенями процесу творення світової історії, призвели до розпаду могутніх імперій і виникнення незалежних капіталістичних держав Ця хвиля “пробудження” національної свідомості, жага незалежпості й свободи охопила й Україну Українська національна революція XVII с
 • Тип: Реферат

  Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

  У 1648 р український народ єдиною силою виступив проти польсько-католицького поневолення Далі терпіти нестерпний гніт, особливо після селянсько-козацьких повстань 30-х років XVII ст , стало неможливим У деяких маєтках селяни відробляли панщину по 5—6-днів на тиждень Експлуатація з боку панів, шляхти, євреїв-орендаторів робила неможливою мирну працю населення України І все це пригнічувалося духовним рабством, в якому опинився народ України після Берестейської унії 1596 р Богдан Хмельницький у розпалі війни скаже про її причини: «Причиною, яка спонукала коза­ків піднятися війною на ляхів, було
 • Тип: Реферат

  Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

  В ніч з 2 на 3 березня Микола II зрікся престолу і передав владу Тимчасовому уряду, який проголосив політичні свободи і початок виборів до Установчих зборів - вони повинні були вирішити долю Росії, прийняти її конституцію
 • Тип: Курсовая работа

  Українська повстанська армія

  Аргументи противників визнання подвигу упівців на офіційному рівні зводяться до посилань на праці радянських „істориків” та деяких „об”єктивних науковців” сучасності, переважно - російських Попри всі „за” і „проти”, очевидним є те, що радянська історіографія у плані дослідження проблеми українського визвольного руху 40-50-х років (це називали тоді „бандерівщиною”) виконувала конкретне політичне замовлення Воно полягало у замовчуванні правди про діяльність Української Повстанської Армії, створення ряду легенд та міфів про „хлопців із лісу” Одним з таких міфів, який насаджувала радянська історі
 • Тип: Реферат

  Українська повстанська армія і збройні формування ОУН у Другій світовій війні

  Друга світова війна поляризувала, більше того - розколола український народ Переважна частина його боролася проти "коричневої чуми" в лавах Червоної армії Певні кола з різних причин вдалися до колаборації Решта ж прирекла себе до боротьби на два фронти - проти нацистського режиму та радянської влади
 • Тип: Реферат

  Українська революція (1917-1920 роки)

  Після більшовицького перевороту революція переросла у громадянську вій-ну Минули ейфорія, почуття солідарності, масові демонстрації, бурхливі зібранняй гарячі дебати 1917 року Протягом наступних трьох років у запеклій і безжальнійвійні, що супроводжувалася масовим терором і звірствами, зчепилися численні пре-тенденти на владу в Україні і в усій колишній імперії, зброєю вирішуючи, хто і якаформа правління заступить старий устрій
 • Тип: Реферат

  Українська республіка в часи Центральної Ради

  Перша світова війна значно загострила політичні, соціально-економічні суперечності в Росії, радикалізувала народні маси Все це та ще й військові невдачі на фронті прискорили вибух революції у лютому 1917 року Соціально-політичні обставини докорінно змінилися, самодержавний режим був знищений, влада в російській державі перейшла до Тимчасового уряду
 • Тип: Реферат

  Українське державатворення

  Землю, де живе тепер український народ люди населяють з давніх-давен — багато тисяч років Найдавніші люди жили збиранням диких рослин, плодів, ягід, грибів, звіроловством, рибальством Оселилися головно в природних печерах та схованках
 • Тип: Контрольная работа

  Українське козацтво

  Відтоді, як 1240 р було зруйновано Київ, головною ареною подій української історії стає Галичина та Волинь Проте на кінець XVI століття центр подій переміщується на схід у Придніпров’я, яке протягом довгого часу залишалося малозаселеним Розгоряється давня боротьба між осілим людом і кочовиками, посилювана протистоянням християнства та ісламу Гніт, що поширився у заселених західних районах породжував численних утікачів, які надавали перевагу небезпекам пограничного життя перед кріпацтвом Унаслідок цього з’являється новий стан - козацтво, що селилося на порубіжних землях Він завжди був солідарн
 • Тип: Контрольная работа

  Українське козацтво

  Українське козацтво є одним з популярних об’єктів для дослідження не тільки у вітчизняній історії, але й в історичних науках інших країн Подібного явища не знала історія жодної країни Про козаків у час їхнього розквіту знали не тільки їх ближні сусіди, а й уся Європа Неодноразово приїжджали на Україну різні дослідники, щоб ближче познайомитися з життям та побутом козацької верстви Разом з тим, незважаючи на те, що за історичними мірками, це відбувалося відносно недавно, має місце неповна визначеність та різна оцінка тих подій, що відбувалися за часи козацтва Ця робота охоплює період з початку
 • Тип: Контрольная работа

  Українське козацтво. Запорозька Січ

  а) Зрозуміти будь-яке історичне явище глибоко і всебічно можна лише через звернення до його коренів Важливо окреслити, хоча б наближено, хронологічні рамки, в межах яких останні простежуються Крім того, необхідно врахувати весь комплекс еконо­мічних, політичних та соціальних чинників цього тривалого процесу
 • Тип: Реферат

  Українське конфесійне питання в контексті геополітики Росії кінця XVII–першої половини XVIII століття

  Період правління Петра І із характерною для нього зовнішньополітичною активністю започаткував швидкий процес інтеграції Росії до Європи Кардинальна переорієнтація Москви кінця XVII ст з азійського напрямку на європейський вимагала зміни підходів щодо форм і методів дипломатії І якщо до початку XVIII ст зовнішня політика Московської держави мала регіональний характер, то дипломатія, започаткована молодим царем Петром І, як зауважує М  Молчанов, "мала уже зовсім іншу сферу політичних інтересів, які охоплюють усю Європу" 1
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 ... 705