Работы в категории История, страница 644, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

  Тисячоліттями Україна була плавильним казаном могутніх політичних утворень — імперій скіфів і сарматів, Київської Русі Жителі цієї землі не тільки самі розпоряджалися своєю історичною долею, але і впливали, причому іноді самим найвирішальнішим чином, на долі своїх сусідів Цивілізації, що існували на території України, знаходилися на авансцені культурного і соціально-економічного розвитку всієї Східної Європи
 • Тип: Реферат

  Українські землі у складі Литви і Польщі (XIV – перша половина XVII ст.)

  Литовське князівство утворилося в XIII ст У XIV ст , за князя Гедиміна (1316-1341 рр ) та його синів Любарта і Ольгерда (1345-1377 рр ) Литва здобула більшу частину білоруських, українських, частину російських земель Так утворилося Велике князівство Литовське, у складі якого руські землі становили 9/]0 території
 • Тип: Курсовая работа

  Українські землі у складі Литви і Польщі (середина XIV – перша половина XVII ст.)

  Ослаблені монголо-татарськими нападами, роздроблені на окремі князівства українські землі на початку XIV ст стали об’єктом експансії сусідніх держав Передусім Литви та Польщі Пізніше – Московського князівства, Кримського ханства, Туреччини
 • Тип: Учебное пособие

  Українські землі у складі Російської Імперії в другій половині XIX ст

  Соціально-економічне становище України в середині XIX ст характеризувалося стрімким розпадом кріпосницьких і формуванням нових ринкових відносин, посиленням антикріпосницького руху селян Поміщицькі господарства давали 90% усього товарного хліба Проте можливості збільшення його виробництва чи навіть збереження на досягнутому рівні були вичерпані: поміщики не мали коштів для придбання техніки і найму робітників За цих умов вони намагалися посилити експлуатацію кріпаків, скорочували селянські наділи, збільшували панщину
 • Тип: Реферат

  Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ - у першій половині ХІХ ст.

  На українські землі, що входили до складу Росії, з метою уніфікації системи управління, наприкінці ХVІІІ ст був поширений загальноросійський адміністративний поділ Територію України поділили на губернії і повіти
 • Тип: Реферат

  Українські січові стрільці

  З вибухом першої світової війни відкривається новий період історії Українського Січового Стрілецтва Дотеперішній етап стрілецького руху був ідеологічною та військовою підготовкою до майбутнього збройного виступу Українських Січових Стрільців проти Росії та одночасно приготовив психологічно наш політичний провід та цілу суспільність до цього важливого и відповідального діла З моментом вибуху війни починається властива історія збройного чину УСС, тої першої новітньої бойової формації українського народу, що виступила до безпосередньої, активної боротьби проти нашого історичного ворога - Москви
 • Тип: Реферат

  Українська авіація у Другій світовій війні

  Високою майстерністю і героїзмом наголошувалися в роки другої світової війни льотчики - українці Вони виконали тисячі бойових вильотів, вийшли переможцями в сотнях поєдинків з літаками супротивника Найвидатніший з них – ас номер один радянських ВВС, тричі Герой Радянського Союзу Іван Кожедуб (62 повітряних перемоги) і двічі Герой Радянського Союзу Сергій Гріцевец (40 перемог)
 • Тип: Контрольная работа

  Українська архітектура другої половини XVII-XVIII ст.

  Архітектура посідала особливе місце в мистецькому процесі другої половини XVII—XVIII ст Внаслідок своєї всебічної природи вона, мабуть, найповніше й найглибше відобразила особливості мистецької традиції, а численні пам'ятки роблять їх достатньо чисельними з відстані часу Архітектурна думка на українських землях еволюціонувала в руслі власної традиції, активно використовуючи європейський досвід через діяльність, насамперед на західноукраїнських землях, майстрів європейського походження, їх зусиллями на Правобережжі в середині — другій половині XVIII ст постав ряд видатних пам'яток На Лівобереж
 • Тип: Реферат

  Українська відповідь на нову імперську ідеологію. Кирило-Мефодіївське братство

  В українському національному відродженні 20—30-х років не було нічого такого, що становило б серйозну загрозу для Російської імперії Українські патріоти — літератори, збирачі фольклору, укладачі історій та граматик — зберігали лояльність до царя і до Росії, а свою діяльність на ниві національного відродження поєднували зі службою у російських державних установах Водночас російський уряд після польського повстання 1830—1831 рр звернув увагу на культурний рух в Україні, маючи намір з його допомогою побороти польські культурні й політичні впливи на Правобережжі Цій меті було підпорядковане призн
 • Тип: Реферат

  Українська діаспора в країнах Балканського регіону: історія та сучасність

  Діа́спора (грец διασπορά — «розсіяння») — будь-яке представництво етнічних одиниць за межами материнського етнічного регіону, котрі усвідомлюють свою генетичну або духовну з ним єдність Поняття походить мовно з давньогрецької, але змістовно — з іудейської традиції Діаспорою вважають усіх українців поза Україною, за винятком тих, котрі проживають у сусідніх державах на споконвічній етнічній території
 • Тип: Реферат

  Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

  Перша хвиля тривала з другої половини XIX століття до початку першої світової війни Масова еміграція українців у цей період була спрямована перш за все в Північну та Південну Америку Вона охопила переважно західні регіони України, що входили до складу Австро-Угорщини Це була трудова еміграція, викликана соціально-економічними мотивами Низький життєвий рівень, безземелля спонукали селян до масової міграції в Америку, де були не тільки вільні землі, а й сприятливі соціально-економічні умови для їх освоєння В цілому за 1877—1914 роки із західноукраїнського краю виїхало за океан близько 500 тисяч
 • Тип: Курсовая работа

  Українська держава Богдана Хмельницького

  Сьогодні найактуальнішою темою досліджень у сучасній історичній науці є історія виникнення і становлення української державності, багатовікова боротьба українського народу за свою незалежність та суверенітет
 • Тип: Реферат

  Українська держава в період руїни (1657-1676 рр.)

  Завершальний етап Національно-визвольної революції (серпень 1657 — вересень 1676) визначався двома основними тенденціями: з одного боку, різким загостренням соціально-політичної боротьби, посиленням втручання сусідніх держав у внутрішні справи України, що призвело до її розчленування на Правобережжя і Лівобережжя, а з другого — спробами відновити територіальну цілісність та державну незалежність українських земель На жаль, наступники Б Хмельницького не лише не зуміли довершити започатковану ним справу державотворення, а й своїми безрозсудними вчинками, особливо протягом 1657—1665 рр , занапас
 • Тип: Реферат

  Українська держава Павла Скоропадського. Гетьманський переворот

  Більшовицька експансія з півночі, а австро-німецька з заходу практично паралізували місцеву українську владу Назрівала криза і в уряді УНР, який надалі зволікав зі створенням регулярного війська, загальною мобілізацією населення
 • Тип: Реферат

  Українська культура на початку XX століття

  Розвиток української культури був невід'ємною складовою тих загальних процесів, які проходили в країні Ці процеси мали складний, неоднозначний характер: досягнення супроводжувалися значними труднощами й перепонами, і сфера культури, природно, не була винятком З одного боку, на неї впливало піднесення національно-визвольного, революційного руху, особливо в період 1905— 1907 рр , з іншого — шовіністична політика царської влади, продовження русифікації та репресій Найбільших масштабів цей курс набув після придушення революції, в період реакції
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 ... 705