Работы в категории История, страница 643, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Контрольная работа

  Україна на шляху до незалежності (1985-1991рр.)

  Рідна мова й рідна історія — це ті головні компоненти, без яких повноцінне існування нації — неможливе Ось чому тоталітарна система, глибоко антинародна своєю суттю, докладала стільки зусиль, щоб відібрати в нас мову, позбавити наш народ історичної пам'яті, бо лише той, хто безпам'ятний, хто без'язикий, хто втратив свою національну духовність і гідність, буде беззахисним перед диктатурою, стане підданим для найпотворніших соціальних експериментів
 • Тип: Реферат

  Україна під владою Літви і Польщі

  Відповідь на це питання необхідно почати з того, що занепад Київської Русі, монголо-татарська навала призвели до ослаблення східнослов'янських земель Цим і скористалась молода Литовська держава, яка створилася в середині XIII ст
 • Тип: Контрольная работа

  Україна під владою Польщі

  У XIV – XVI ст південно-західні руські землі, на яких тоді формувалася україн­ська народність, стали об'єктом активних зовнішньополітичних інтересів феодальних держав - Польщі, Угорщини, Московського царства, Туреччини та Кримського ханства, які намагалися кожна зі своєї сторони загарбати якомога більше української землі
 • Тип: Реферат

  Україна після Б. Хмельницького

  Смерть Хмельницького стала поворотним моментом в історії Української національної революції Перебуваюси при владі гетьман піклувався про створення такої форми державності, яка б зебезпефувала єдність еліти, консолідацію суспільства, стабільність держави На думку Хмельницького, цим вимогам оптимально відповідала спадкова монархія Проте трагічна загибель під час молдавського походу його сина Тимоша перешкодила здійсненню планів гетьмана
 • Тип: Реферат

  Україна після смерті Богдана Хмельницького

  Смерть Хмельницького стала поворотним моментом в історії Української національної революції Перебуваю­чи при владі, гетьман піклувався про створення такої фор­ми державності, яка б забезпечувала єдність еліти, кон­солідацію суспільства, стабільність держави На думку Хмельницького, цим вимогам оптимально відповідала спадкова монархія Проте трагічна загибель під час мол­давського походу його сина Тимоша, талановитого воєна­чальника, здібного політика, перешкодила здійсненню планів гетьмана Ситуацію не врятувало і рішення стар­шинської козацької ради (квітень 1657 р ) про встанов­лення спадковос
 • Тип: Учебное пособие

  Україна у Другій світовій війні

  Мета Охарактеризувати радянсько-німецький пакт про ненапад від 23 серпня 1939 р, і таємний протокол до нього та Їх роль у розв'язанні Другої світової війни й у подальшій долі українських земель Розкрити суперечливий процес приєднання до УРСР західноукраїнських земель та їх радянізації Формувати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичний матеріал Виховувати учнів у дусі патріотизму, взаєморозуміння між народами на основі особистого усвідомлення досвіду історії
 • Тип: Реферат

  Україна у роки перебудови

  З початку 1980х років криза в СРСР охопила всі сфери життя Хронічно не вистачало товарів, щоб забезпечити внутрішній ринок Знижувався рівень життя населення Це спостерігалося досить давно, але спочатку вдавалося виправити положення за рахунок продажу на Захід сировини - нафти, газу, деревини, а також благородних металів і дорогоцінних каменів Перед новим (з березня 1985 року) генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим постала проблема - як змінити в кращу сторону положення в країні? Було вирішено додати в радянську планову систему елементи ринкової економіки Хоча про новий напрям, що
 • Тип: Реферат

  Україна у складі СРСР (1945-1985 рр.)

  Становище України у складі СРСР за хрущовської доби влучно визначив БорисЛевицький фразою «друга серед рівних» Дедалі більше фактів указувало на те, щоміж Кремлем і Києвом виникло негласне порозуміння, за яким українцям за під -тримку та співпрацю пропонувалася роль молодшого партнера в управлінні радян -ською імперією; росіяни, звісна річ, були старшими партнерами Українцям, які невірили в можливість самостійності й не прагнули здобути її, ця модерна версія мало -російства XIX ст , здавалося, пропонувала широкі індивідуальні можливості зробитикар'єру Для Кремля здобути підтримку українців ма
 • Тип: Реферат

  Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

  В умовах розбудови Української національної держави набула актуальності проблема суперечностей та конфліктів українського народу з польським Важливо у зв`язку з цим простежити першопочатки цих суперечностей, які часто-густо впливали на етнополітичну ситуацію у тому чи іншому регіоні
 • Тип: Реферат

  Українськi землi у другiй половинi XVII ст.

  3 Росiя, яка значно змiцнилася на той час, почала претендувати на повне підпорядкування Гетьманщини своїй владi Вiдразу пicля смертi Б Хмельницького царський посол привiз до Чигирина вимоги, що включали скорочення реєстру до 10-40 тис чол , в найбiльших українських містах мають стояти царські воєводи з вiйськом, призначення старшин тiльки з числа росiян, пiдпорядкування української православної церкви Московському патріархові тощо
 • Тип: Реферат

  Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

  Доброчинність – явище, знайоме в Україні здавна Князі Русі Київської, гетьмани Петро Сагайдачний, Іван Виговський, Іван Мазепа, Кирило Розумовський сприяли поширенню освіти, зокрема й становленню Києво-Могилянської академії, будували власним коштом храми, опікувалися най здібнішими краянами, посилаючи їх на навчання до найкращих європейських університетів У ХІХ – на початку ХХ століття добродійництво, або, як казали римляни, меценатство, набуло особливого поширення серед шанованих, багатих і не дуже, знаних українців Пригадаймо меценатів-земляків Тарновських, Григорія Ґалаґана, родину Симиренк
 • Тип: Реферат

  Українські землі наприкінці XVII - в першій половині XVIII ст.

  У 1687 р унаслідок старшинської змови І Самойлович був зміщений з гетьманської посади і засланий до Сибіру 25 липня 1687 р у козацькому таборі під м Коломаком гетьманом був обраний генеральний осавул Іван Мазепа (1687-1708 рр) Новообраний гетьман підписав з представниками російського уряду Коломацькі статті, в основі яких лежали Глухівські статті 1669 р з додатками Коломацькі статті передбачали подальше посилення в Гетьманщині влади царя і ще більше обмеження прав гетьмана та гетьманського уряду Згідно із статтями:
 • Тип: Реферат

  Українські землі під владою Австрійської та Російської імперій

  Як зазначалось в попередній темі, входження Галичини та Буковини до Австрійської корони покращило їх становище внаслідок реформ, які проводила Марія-Терезія та її наступники Проте вони тривали недовго Після смерті Йосифа ІІ модернізація припиналася, а соціально-економічне становище населення, особливо селян, стало нестерпним
 • Тип: Реферат

  Українські землі під владою сусідніх держав

  З початком XIV ст спадкоємниця древньої Русі Галицько-Волинська держава поступово почала втрачати свої позиції Цьому сприяли: економічні, демографічні, політичні втрати, пов’язані з монголо-татарським нашестям; постійні зазіхання на суверенітет і незалежність держави з боку сусідніх Польщі та Угорщини; спустошливі напади кримсько-татарських орд; суперництво за владу між князями; боярські чвари; гальмування процесу формування української народності; втрата елітою почуття національного обов’язку, інтернаціональна погоня за вигодою; перемога в полі-тичному протиборстві тенденції відокремлення зе
 • Тип: Реферат

  Українські землі у другій половині ХVІІІ ст.

  У 1744 р під час поїздки російської імператриці Єлизавети І в Україну козацька старшина за підтримки її фаворита О Розумовського (старшого брата К Розумовського), переконала імператрицю відновити гетьманство У 1747 р була проголошена царська грамота про відновлення гетьманства Тимчасова поступка царського уряду була зумовлена рядом чинників: позицією старшин, які наполегливо домагалися відновлення гетьманства; наростанням невдоволення українців їхнім економічним становищем і загостренням у зв’язку з цим внутрішньої ситуації в Гетьманщині; загрозою війни проти Прусії та ймовірною необхідністю
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 ... 705