Работы в категории История, страница 642, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

  Період, про який ідеться, багато в чому був переломним, а то й трагічним для українського народу На початку цього періоду боротьба за незалежність України завершилася поразкою Сюди, на цей раз надовго, повернулася радянсько-більшовицька влада Процес нищення української самобутності здійснювався тепер в основному «мирним шляхом» — протягом усього існування комуністично-тоталітарного режиму в радянській Росії, а потім в СРСР
 • Тип: Реферат

  Україна в 1943 році

  З виходом німецької армії у межиріччя Дону й Волги почалася велика Сталінградська битва - (17 липня 1942 - 2 лютого 1943 року) Перемога в ній відіграла важливу роль у корінному переломі війни Розпочався контрнаступ радянських військ по всій лінії радянсько-німецького фронту Створилися умови для вигнання загарбників з України 18 грудня 1942 р були визволені перші українські села Півнівка, Морозівка, Микільське Ворошиловградської області
 • Тип: Реферат

  Україна в другiй половинi XVI — початку XVII столiття

  Період феодальної роздробленості був закономірним етапом розвитку Давньої Русі XII—XIV ст Проте на другому етапі цього періоду — в другій половині XIIІ— XIV ст — на основі дальшого розвитку продуктивних сил суспільства (зростання міст) і диференціації великої феодальної власності розвиваються сили централізації, носіями яких були середні й дрібні феодали (дрібні бояри, «милостники») та городяни Це приводило до утворення єдиних держав Зазначені процеси відбувалися і на Південно-Західній Русі Вони виявилися у піднесенні Галицько-Волинської держави та зміцненні влади великих князів (Данила Роман
 • Тип: Реферат

  Україна в Другій Світовій війні

  На початок війни фашистська армія налічувала 190 дивізій, з них 157 німецьких, 47 тис гармат, 4,3 тис танків, 5 тис літаків У союзі з Німеччиною виступили Італія, Румунія, Угорщина і Словакія Війна з боку фашистської Німеччини та її сателітів проти СРСР була загарбницькою З боку ж Радянського Союзу справедливою, вітчизняною В ній СРСР захищав не лише свою територію, а й інтереси всього прогресивного людства
 • Тип: Реферат

  Україна в період повоєнної відбудови

  Питання про повоєнні кордони Ук­раїни постало ще на Тегеранській (1943 р ) та Ялтинській (1945 р ) кон­ференціях глав урядів трьох держав антигітлерівської коаліції - СРСР, США, Великобританії Радянське ке­рівництво наполегливо домагалося закріплення кордону по так званій «лінії Керзона» Це гарантувало об'єд­нання українських земель у складі УРСР і юридичне закріплювало вход­ження до України західних областей, у тому числі й тих, що перебували в її складі в 1939-1941р р
 • Тип: Реферат

  Україна в першій половині 1950-х років

  Суспільно-політичне життя УРСР мало змінилося на початку 50-х років Радянським Союзом правив j всесильний "вождь народів", а партійне керівництво України на чолі з Л Мельниковим слухняно виконувало всі вказівки з Москви Верховна Рада УРСР та Рада Міністрів слугували ширмою для партійного керівництва усім життям республіки
 • Тип: Доклад

  Україна в постатях

  Двадцятидвохлітнім юнаком Сковорода приїздить до Києва для навчання в академії Тут він, за словами біографів, з першого ж разу звернув на себе увагу диригента півчої капели і негайно був прийнятий до хору, який славився на всю Російську імперію Йому пророкували кар’єру видатного співака В Києві набирали юнаків для придворної капели імператриці Єлизавети Сковороду зарахували туди найпершим, але він рішуче прохав дозволити йому лишитися в академії
 • Тип: Контрольная работа

  Україна в роки Другої світової війни

  Друга світова війна, в якій узяла участь 61 країна –– понад 80% населення земної кулі, серед них і Українська республіка, що входила до складу Радянського Союзу, належить до числа тих подій, що визначили маршрут світової історії в другій половині XX ст
 • Тип: Контрольная работа

  Україна в умовах перебудови

  Смерть Леоніда Брежнєва у 1982 р поклала початок перехідному періодові в радянському керівництві Безпосереднім наступником Брежнєва став досвідчений політик Юрій Андропов, колишній голова КДБ, який, здавалося, був готовий до проведення певних змін Коли він помер, пробувши при владі менш як два роки, його місце заступив старий і немічний Костянтин Черненко – представник старого режиму, який не бажав здійснювати реформи, що їх так нагально потребував Радянський Союз Але й він незабаром після приходу до влади помер Ситуація, за якої один за одним умирають перестарілі радянські лідери, з усією оч
 • Тип: Реферат

  Україна в умовах перебудови. Проголошення незалежності

  Проголошений квітневим (1985 р ) Пленумом ЦК КПРС курс на перебудову передбачав, як це вже відзначалось, оновлення всіх сфер життя радянського суспільства, його широку демократизацію, глибокі перетворення в економіці, корінну перебудову організаційних структур, форм і методів діяльності органів управління, проведення нової національної політики Це повністю відносилось і до України Відмітимо, що дія негативних довгострокових тенденцій в економіці була характерною для всіх республік СРСР Проте варто підкреслити, що Україна, крім цього, мала ще і особливості власного економічного розвитку, які щ
 • Тип: Контрольная работа

  Україна кінця XIV - першої половини XVI ст.

  До середини XIV ст кращі часи Галицько-Волинського князівства залишилися позаду Боярська опозиція, апологети якої знову підняли голову після смерті Данила, ординське іго і постійні напади іноземних завойовників, наростання процесів феодальної роздробленості, що об'єктивно були неминучими супутниками суспільно-економічного поступу в той час, все це привело до того, що Галичина і Волинь поступово потрапили під владу Польського королівства і Великого князівства Литовського
 • Тип: Реферат

  Україна на початку XX ст.

  У кінці XIX ст почалася світова економічна криза В Україні ознаки кризи проявилися в кінці 90-х рр , а найбільш виразних форм вона набула в 1900 - 1903 рр Криза охопила найрозвинутіші галузі промисловості України, особливо металургійну і кам'яновугільну Швидко знижувалися ціни на залізо, чавун, вугілля Багато металургійних і гірничорудних підприємств припинило роботу Криза охопила частково і легку промисловість, у тому числі й цукрову
 • Тип: Учебное пособие

  Україна на початку ХХ ст

  На початку ХХ ст Україна посідала одне з провідних місць в економіці Російської імперії На її території вироблялося більше половини загальноросійського виробництва чавуну, біля половини прокату, сталі, 76% рейок, добувалося понад 57% залізної руди і майже 68% вугілля Україна давала понад 70% цукру, 63% соди, майже половину усього збору пшениці в европейській частині Росії Однак, більшість народу жила в умовах політичного безправ'я, жорсткої експлуатації Тяжке економічне становище поглиблювалося політичним, духовним і національним гнітом з боку царського самодержавства
 • Тип: Шпаргалка

  Україна на початку ХХ ст.

  Високий рівень концентрації виробництва Монополістичні об'єднання: синдикат цукрозаводчиків (1887), «Продамет», «Трубопродажа» «Продвагон» (1902), «Цвях» (1903), «Продвугілля» (1904) Швидко розвивається кооперативний рух, який очолював «артільний батько» М  Левитський
 • Тип: Реферат

  Україна на рубежі XXI століття

  Український народ увійшов до світової системи не сьогодні, а принаймні тисячу років тому, коли існувала перша його держава - Київська Русь, зробив великий внесок у світову цивілізацію, збагатив її своєю самобутньою культурою, світобаченням, науковими відкриттями
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 ... 705