Работы в категории История, страница 622, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Суспільно-політичні зміни у Галичині і Буковині під впливом революції 1848 року

  Революційні події у Відні, які розпочалися навесні 1848 р , дали поштовх посиленню визвольних рухів у багатьох краях, об’єднаних під скіпетром Габсбургів, зокрема у Галичині та Буковині Про віденське повстання у Львові стало відомо 18 березня 1848 р Того ж дня представники польських національних сил Львова виробили петицію до австрійського імпе­ратора, сформульовану в 13 пунктах У цьому документі ставилися вимоги скасувати ста­нове представництво, визнати рівність усіх громадян перед законом, утворити окрему провінційну адміністрацію, запровадити польську мову у школах, судах та інших державн
 • Тип: Реферат

  Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

  Україна завжди прагла волі, писав колись великий французький філософ Вольтер, визначаючи фактично українську національну ідею До волі, що не завжди асоціювалась з власною державністю Однак, уроки історії навчили нас, що власна держава хоч і не гарантує кожному вирішення всіх його проблем, але без неї повноцінної свободи бути не може
 • Тип: Реферат

  Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

  У роботі розглянуто актуальне питання впливу селянського фактору на події в Україні 1927-1933 років Ґрунтовно на базі архівних матеріалів проаналізовано зміни у складі селян УСРР за цей період Зроблено висновок, що судове та позасудове розкуркулення, ліквідація заможних селянських господарств, відплив найбільш працездатних, кваліфікованих та фізично здорових селян, переважно чоловіків, у промисловість та новобудови в результаті проведення організованого набору та самопливних процесів на селі у 1927-1932 рр є передумовами голодомору 1932-1933 рр , які негативно вплинули на загальний стан сільсь
 • Тип: Реферат

  Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

  Науковий керівник: доктор історичних наук, професор, академік Національної академії наук України ЛИТВИН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, завідувач кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, віце-президент НАН України
 • Тип: Курсовая работа

  Суспільно-політична роль Джорджа Вашингтона у формуванні державної незалежності США

  Актуальність теми Тема даної курсової роботи приймає актуальний характер для сучасного світу, особливо для нашої держави Україна, яка доволі недавно здобула свою незалежність, мала б черпати досвіт будівництва державного апарату саме з історичного досвіду розвинутих європейських країн, і в даному випадку з США Як і кожна молода держава, що звільнилася від гніту іншої, Україна нуждалась в вольовитій людині, справжньому лідерові Для Сполучених Штатів Америки такою людиною став Джордж Вашингтон Він зумів добитися незалежності США, і потім керував країною тільки виключно спираючись на Конституцію
 • Тип: Реферат

  Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

  Опір іранського суспільства політиці соціальних реформ шаха особливо посилився в середині 70-х pp Головною причиною незадоволення населення була європеїзація країни, наплив іноземців, поширення західної масової культури, що супроводжувалися жорстокими урядовими репресіями проти тих, хто критикував шаха за політику вестернізації країни Поява в Ірані західного одягу, музики, кінофільмів, книг, журналів та загалом західного способу життя дратувала ортодоксально налаштоване духовенство Форсоване проведення економічних та соціальних реформ відбувалося без врахування специфіки традиційного суспільн
 • Тип: Курсовая работа

  Суспільно-політичне життя України у другій половині 40-50-тих років

  1 У повоєнний період соціальна політика радянського керівництва була надзвичайно суперечливою: з одного боку, було введено 8-годинний робочий день, відмінено обов’язкові понадурочні роботи, відновлено чергові та додаткові відпустки, з іншого - саме 1946 р починається повернення до вольових методів керівництва промисловістю (прийнять декілька постанов, які закріплювали робітників на підприємствах, необґрунтовано в декілька разів збільшували норми виробітку) У 1946 р почався широкомасштабний наступ на присадибні господарства селян Прикриваючись гаслом “боротьби з порушеннями колгоспного статусу
 • Тип: Реферат

  Суспільно-політичне та культурне життя України

  Суспільно-політичне, духовне та культурне життя в республіці у 20-ті рр було складним і суперечливим Як відомо, в результаті перемоги Жовтневої революції в Росії було проголошено встановлення диктатури пролетаріату Дуже скоро вона перетворилась в диктатуру партійно-державної верхівки Ця диктатура здійснювалась через відповідну систему, яка включала в себе два види організацій: державні і добровольні громадсько-суспільні До державних відносились Ради На селі діяли ще комітети незаможних селян Як державна організація діяла КП(б)У Вже на початку 20-х років вона перетворюється в єдину легальну по
 • Тип: Реферат

  Суспільно-політичний лад і право України в період національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького

  Війна, яка почалася у 1648 р , мала яскраво виражений національно-визвольний характер, але її особливістю було переплетіння національно-визвольної боротьби з соціальною боротьбою, тобто це була боротьба не тільки за національне, але й за соціальне визволення Починалося все як велике козацьке повстання, але не як звичайне Лідером була видатна особистість, до того ж слід враховувати міжнародний резонанс повстання, яке вийшло за межі внутрішніх справ Речі Посполитої (союз з Кримським ханством та відносини з іншими державами)
 • Тип: Курсовая работа

  Суспільно-політичний рух в США в період 1945-1960 років

  Актуальність теми Протягом Другої світової війни в США відбулися корінні зміни Відразу після закінчення війни, труднощі, пов’язані з переходом економіки на шлях мирного розвитку, призвели до активізації суспільно-політичного руху Помітним явищем в суспільно-політичному житті США стало розгортання боротьби проти расової нерівності чорношкірих американців Ця боротьба увінчалася забороною всіх видів расової дискримінації
 • Тип: Контрольная работа

  Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

  Революція 1648р принесла основні зміни в соціальному укладі на Наддніпрянщині: упала влада шляхти, а до проводу прийшов новий козацький клас Новий устрій не набрав відразу закінчених усталених форм, а протягом сторіччя проходив повільну еволюцію Змагалися між собою дві групи - з одного боку селянство і дрібні козаки, з радикальними поглядами на соціальні справи, що бажали докорінно знищити давній лад, а з другого боку останки шляхти, заможне козацтво і міщани, які бажали користь з революції мати виключно для себе Спершу перемогла народна течія і ввела свій лад, в основі якого лежала соціальна
 • Тип: Контрольная работа

  Сутнасць сталыпінскай аграрнай рэформы і яе вынікі на Беларусі

  Сацыяльна-эканамічнае становішча Беларусі ў пачатку ХХ ст адпавядала агульным працэсам і тэндэнцыям, характэрным для расійскай і сусветнай эканомікі Перыяд вызначаецца цыклічнасцю эканамічнага развіцця і новымі з'явамі ў развіцці прамысловасці, буржуазнай рэформай у сельскай гаспадарцы
 • Тип: Реферат

  Сучаснi тенденцIї нобелевського руху в Українi та свiтi

  Нобелівська премія не має сьогодні собі рівних ні за моральним авторитетом в світі, ні за щедрістю грошової винагороди Не дивлячись на те, що нобелівський рух як видатний феномен людської геніальності розвивається і благотворно впливає на суспільний прогрес вже більше 100 років, широкій громадськості в основному невідомі імена яскравої плеяди нобеліантів, яких дала світу земля України Тернопільське видавництво “Лілея” цього року випустило друге видання монографії Олександра Левченко “Нобелівська інтелектуальна еліта і Україна” Значення його систематизованого науково-публіцистичного дослідженн
 • Тип: Реферат

  Сучасна освіта та наука в незалежній Україні

  Творення, збереження і розвиток культури є головним змістом історичного процесу Українська культура 90-х рр ХХ ст – початку ХХІ ст постала як узагальнене вираження творчих зусиль народу, його осягів у світорозумінні, моралі, релігії, художньому мисленні, науці й філософії Вона відіграла вирішальну роль у формуванні сучасної української національної ідентичності та національному самоствердженні українського народу
 • Тип: Курсовая работа

  Сучасники й історики про особистість Петра Першого

  Мій інтерес до теми роботи викликаний тим, що вісімнадцяте століття продовжує викликати різкі спори істориків, публіцистів, філософів - продовжує тому, що з часу підстави Петром Великим нової столиці це сторіччя виявилося пов'язаним з радикальним перетворенням російського життя, що почалося, яке не могло не викликати запеклого опору з боку ревнителів старизни, до якої відносився і син Петра - царевич Олексій Після смерті Петра і вдови Катерини, що успадкувалайому, і була зроблена спроба повернути столицю до Москви, та все ж столичний статус Петербургу був відновлений, що дозволило продовжити
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 ... 705