Работы в категории История, страница 613, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Доклад

  Становление характера Ивана Грозного

  В такой вот обстановке интриг, междуусобиц и распрей рос будущий царь всея Руси Иван VI, оставшийся в 3 года без отца и в неполных 7 лет без матери Таким образом с самого раннего детства Иван попал в жуткую атмосферу жестокости, непрекращающихся интриг, смертельной борьбы за власть
 • Тип: Реферат

  Становление Че

  В 1964 году одна испанка, однофамилица Эрнесто Гевары, написала ему письмо, намекая на возможность родства Он ответил: «По правде говоря, я не знаю, из какой части Испании происходят мои предки Знаю только, что они очень давно уехали оттуда, что называется, «в чем мать родила» И я не хожу сeйчас в таком же виде лишь потому, что это не особенно удобно Я не думаю, что мы близкие родственники Но если Вы способны трепетать от негодования при виде любой несправедливости, совершающейся в этом мире, то мы с Вами — товарищи, а это гораздо важнее»
 • Тип: Курсовая работа

  Становления Японского национализма

  Национализм – явление, природа которого неоднозначна Национализм может играть исторически прогрессивную роль в моменты формирования нации, острой необходимости ее защиты от внешних врагов, то есть, другими словами, несет функцию сохранения и развития самобытности нации Достаточно вспомнить возрождение русского или китайского духа в ответ на татаро-монгольское и маньчжурское иго В таком же ключе можно квалифицировать и американский национализм XVIII века, служивший идеологической основой в борьбе против английского господства Однако, когда национализм становится платформой теории национальной
 • Тип: Реферат

  Становлення історіософської парадигми в Стародавньому світі

  Суспільство, як і будь-яка інша цілісна система, для свого нормального функціонування потребує безперервного потоку інформації З того моменту, як суспільство стало на ґрунт цивілізації, у його пам’ят і поряд із «поточною» інформацією повинна зберігатись також інформація довготривала, яка стосується ґенези сущого, історична У цій інформації постійно присутні всі три часові проекції даного суспільства: його родове минуле (ґенеза), його видове теперішнє (існуюча фаза суспільної еволюції) і його майбутнє Таким чином, було б помилкою зводити історичну свідомість до «історичної пам’яті», оскільки ц
 • Тип: Курсовая работа

  Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

  Авіація, яка зародилась на початку XX століття, активно розвиваючись впродовж ста років, переможно вступила у третє тисячоліття Сьогодні немає жодної галузі народного господарства, яка так чи інакше не була б пов’язана з авіацією [1,c 8]
 • Тип: Контрольная работа

  Становлення державності та законодавства у ранньофеодальній слов`янській державі

  Вивчення історії держави і права південно та західнослов’янських країн створює передумови для найкращого розуміння теорії держави і права, зокрема історії держави і права України, державне право зарубіжних країн, міжнародне право Актуальність обраної теми дослідження полягає у досить значній вазі вивчення процесів становлення державності та законодавства зарубіжних країн для процесу державотворення у нашій країні Вивчення основ політичного та правового устрою дозволяють зрозуміти характер впливів, що здійснювали західнослов’янські країни, зокрема Польща, на Українську державу
 • Тип: Курсовая работа

  Становлення Польської держави у 1921–1926 рр.

  Актуальність роботи Основним джерелом вивчення теми „Становлення польської держави у 1921 – 1926 роках” є писемні джерела, вони підтверджують достовірність її актуальність Данною темою займалися ряд дослідчиків, як польських так і російських відносимо Д Налеч і Т Налеч, А Н Бадак до російських відносимо Матвеева, Симонова, Яровик та багато інших
 • Тип: Реферат

  Становлення середньої і вищої освіти євреїв на Волині у ХІХ ст

  В 90-х роках ХХ ст незалежна Україна стала на шлях демократичних перетворень, що активізувало вивчення маловідомих сторінок її історії Потреба наукової розробки даної проблеми викликана відсутністю спеціальних досліджень в історіографії з історії єврейського народу, велика кількість представників якого мешкала в зазначений період на Волині
 • Тип: Реферат

  Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

  Соціально-економічні реформи, що нині відбуваються в Україні, вимагають реалізації принципу соціально орієнтованої економіки й підвищення ефективності соціальної політики Особливої актуальності набувають проблеми захисту громадян, оплати праці та пенсійного забезпечення, налагодження роботи торгівлі, транспорту, зв’язку тощо Вирішення вищезазначених питань залежать від врахування досвіду, помилок і прорахунків попередніх років, у тому числі повоєнних
 • Тип: Контрольная работа

  Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

  Жорстока боротьба за владу тривала в Кремлі від грудня 1922 р , відколи В Ленін не зміг керувати партією і державою Кривава доба сталінщини формально починає свій відлік від 1929 р , яким датується так званий “великий перелом”, що знаменував собою остаточне утвердження на вершині влади Сталіна З цим роком пов’язують розгортання каральних акцій проти політичних опонентів новоявленого вождя, масові репресії проти інтелігенції, курс на винищення селянства під мошкарою розкуркулення Та фактично ця найчорніша смуга нашої історії починається від самого Жовтневого перевороту 1917 року, від узурпації
 • Тип: Реферат

  Становлення та розвиток Болгарської держави в епоху феодалізму

  Історія становлення феодальних відносин на території Болгарії має декілька етапів і охоплює період від другої половини VII до ХIV ст Це час складних процесів формування болгарської народності із різнорідних етнічних елементів, утвердження болгарської державності, формування правової культури
 • Тип: Реферат

  Становлення української інтелігенції

  Важко всебічно осмислити виникнення й поширення на Україні, як і в усій Європі XIX ст , нових ідей, не зупинившись на появі нової категорії людей, які ці ідеї народжували У Східній Європі цих "нових людей" називали інтелігенцією - слово, що з’явилось спочатку в Росії, а згодом і в усій Східній Європі, слово "інтелігенція" у широкому розумінні означало тих порівняно небагатьох, що мали вищу освіту Але у вужчому й історично вагомішому значенні під інтелігенцією малися на увазі люди, які з ідеологічних переконань присвятили себе покращенню культурного, соціального і політично
 • Тип: Реферат

  Становлення української діаспори в пострадянських країнах

  Українська діаспора в Казахстані за своєю чисельністю посідає третє місце серед українських громад світу (після української діаспори в Російській Федерації За переписом 1989 р в Казахстані проживало 896,2 тис українців (5,4% населення республіки) Згідно з інформацією газети "Українські новини" (Алмати), на початок 1998 р близько 796 тис громадян Казахстану самоідентифікують себе з українським етносом Українці розселені переважно на півночі Казахстану Значний відсоток їх проживає в Караганді, Астані, Павлодарі, Семипалатинську, Талди-Кургані, Шортанди й Алмати, а також у місцевостях
 • Тип: Контрольная работа

  Становлення української державності 1648-1657рр.

  Виникнення і розвиток Запорозької Січі мали надзвичайно важливе значення в боротьбі українською народу за відродження власної державності, знищеної за часів литовської та польської експансії на землі України
 • Тип: Курсовая работа

  Становлення школи "Анналів" (1929-1947 рр.)

  Феномен школи „Анналів” викликав цікавість у дослідників історії історичної науки практично відразу після своєї появи Мабуть, про жоден історіографічний напрямок ХХ ст не написано так багато, як про цю школу „Аннали” викликають і захоплення, і неприязнь, змушуючи думати і дискутувати Такі протиріччя не вщухають у світовій історіографії і до нашого часу
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 ... 705