Работы в категории История, страница 61, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Боротьба за державну незалежність у XVIII ст., стосунки України з Росією

  На кінець XVII ст міждержавні відносини України з Росією суттєво змінились Україна втратила чимало автономних прав, наданих Березневими статтями 1654 p , і дедалі більше перетворювалась на залежну від метрополії окраїну Особливу надію російський уряд покладав на козацькі збройні сили при вирішенні зовнішньополітичних проблем, насамперед у здобутті виходу до Балтійського моря
 • Тип: Реферат

  Боротьба за національне відродження державності України та посилення громадянської війни

  Перша світова війна закономірно підвела імператорську Росію до небаченої в її історії кризи Фіналом 300-літнього правління династії Романових було зречення царя Миколи ІІ від престолу Опозиційна до царського уряду Державна дума сформувала Тимчасовий комітет 2 березня він прийняв акт про зречення Миколи ІІ і сформував Тимчасовий уряд країни на чолі з князем Г Є Львовом
 • Тип: Курсовая работа

  Боротьба за незалежність Української держави

  У період розбудови незалежної Української держави помітно посилився інтерес до історії – справжньої, а не перелицьованої на догоду тим чи іншим політичним доктринам Тому особливо серйозних досліджень чекає літопис українського народу "Читати українську історію треба з бромом,– писав у травневі дні 1918 року прем'єр Української Народної республіки Володимир Винниченко,– до того,– це одна з нещасних, безруких, безпорадних історій, до того боляче, досадно, гірко, сумно перечитувати, як нещасна, зацькована, застрашена нація тільки те й робила за весь час свого державного (чи, вірніше, півдер
 • Тип: Реферат

  Боротьба козацтва проти турецько-татарської агресії в кінці XVI – першій половині XVII ст.

  В 1479р було здійснено перший великий напад татар на українські землі З цього часу набіги стали щорічними Вже в 1482 р татарський хан Менглі-Гірей здійснив перший великий напад на Київ Лише полонених з Волині Менглі-Гірей вивіз до 100 тис осіб Литва і Польща не змогли організувати будь-якого відчутного опору цій агресії, і тому південний кордон Великого Князівства Литовського було відсунуто подалі від Чорного моря
 • Тип: Реферат

  Боротьба патриціїв і плебеїв

  Боротьба плебеїв з патриціями в Давньому Римі - цікава та яскрава сторінка його історії По суті, в майже двовіковій боротьбі цих станів виникла держава Риму, "суспільний організм" До нас дійшло досить багато свідчень античних істориків і письменників про цю боротьбу Великі римські історики Тит Лівій і Діонісій Галікарнаський, захоплюючись розповіддю дійсно хвилюють події, тим не менше, трепетно ставилися до усної традиції розповіді про них Записані ними історії - перекази і предмет гордості римського народу
 • Тип: Реферат

  Боротьба Русі з агресією Заходу на початку XIII століття

  Кожна епоха потребує свого осмислення історії Вітчизни у тісному зв'язку з світовою історією І відбувається це зовсім не тому, як це здається деяким, що на зміну одній ідеологічній кон'юнктурі приходить інша, хоча і це не можна не враховувати, а просто тому, що змінюється сам світ, разом зі світом змінюємося ми - покоління за поколінням, і зміна ідеологічних стереотипів є в кінцевому підсумку лише відображенням історичного розвитку, як всієї світової цивілізації, так і нашої Батьківщини
 • Тип: Реферат

  Боротьба слов’янських народів Балкан з Османським пануванням у ХVІІІ столітті

  Починаючи з 70-х років ХІХ ст в буржуазній історичній літературі встановилася думка, що завоювання південних слов’ян турками нібито призвело до покращення становища слов’янського населення Прибічники такого погляду стверджували, що дякуючи завершенню феодальних війн і знищенню старого феодального класу слов’янське населення відчуло полегшення; що в перший період свого володіння турки брали з селян тільки податок і самі не займалися експлуатацією земельних володінь оскільки вели завойовницькі дії в Європі
 • Тип: Реферат

  Боротьба царизму проти українофільства у другій половині ХІХ ст.

  Після приєднання українських земель до Російської держави національне пригноблення українського народу поступово перетворювалося на офіційну політику російського уряду, який розглядав Україну як свою колонію, проводячи планомірну політику русифікації
 • Тип: Курсовая работа

  Борьба американских колоний Англии за независимость. Образование США

  Война за независимость США, именуемая "Американской революцией" (1775-1783) - война между Великобританией (лоялистами) и революционерами 13 английских колоний (патриотами), которые провозгласили свою независимость от английской короны, как самостоятельное союзное государство, в 1776 году В основе причин войны за независимость лежало своеобразие развития колоний Америки и виток стычек колоний с метрополией
 • Тип: Курсовая работа

  Борьба белорусского народа против полонизции

  История белорусского народа – это история народа, который постоянно боролся за национальное самоопределение Такая ситуация была связана с перманентным давлением, оказываемым на него сильными соседями Особенно большое значение играли два крупных соседних народа, имевших развитую государственность и большой исторический потенциал – русских и поляков Их влияние на белорусский народ было разным в разные периоды истории, иногда – плодотворным, чаще – отрицательным, всегда – ассимилирующим Начиная с 1569 г белорусский народ был практически лишен национальной государственности, имея ее лишь в форме
 • Тип: Реферат

  Борьба в тылу врага

  Всенародная борьба советских людей в тылу врага представляла собой составную часть Великой Отечественной войны нашего народа в защиту Отечества, являлась одним из важных факторов Великой Победы и оказала огромную помощь Красной Армии в вооруженной борьбе с немецко-фашистскими захватчиками
 • Тип: Курсовая работа

  Борьба держав на Венском конгрессе

  Венский конгресс – уникальное для своего времени явление; в результате работы конгресса был не только проведен территориальный передел в Европе; были выработаны те принципы, которые легли в основу дипломатической практики во всем мире, а не только в Европе
 • Тип: Реферат

  Борьба дома Тайра за власть в Средневековой Японии

  Общая военная, политическая и экономическая ситуация в Японии в 11-12 веках способствовала возникновению нового класса Это были профессиональные воины, объединенные в дружины и прекрасно обученные Эти дружинники постепенно переделывались в новое сословие – мелкопоместное служилое дворянство – самураев, которые группировались вокруг какого-либо военного дома На севере и северо-востоке таким домом стал дом Минамото На юге и юго-западе – дом Тайра Самураи объединялись в группировки и отряды, имели свой кодекс чести, устав жизни, регламент поведения То есть, самураи стали играть роль чего-то, подо
 • Тип: Реферат

  Борьба за афинское ленное главенство. Начало правления Гвидо

  Единственный сын Гильома Гвидо был еще несовершеннолетним, вследствие чего мать его Елена Ангел Комнен приняла правление Таким образом, в первый раз во главе франкского герцогства Афинского стояла гречанка А так как и звание байльи ахайского вместо графа д'Артуа было перенесено на Николая II де Сент-Омер, властителя половины Фив, то Афины остались и теперь государством, руководящим всей Грецией
 • Тип: Контрольная работа

  Борьба за великое княжение в период монголо-татарского ига

  Монголо-татарское иго – один из ключевых моментов отечественной истории, так как все русские княжества стали самым настоящим колониальным владением династии Джучидов на длительный срок (отсчет начинают с 1240 до 1480 года) В результате с Руси во владение монголов непрерывным потоком шли разнообразные ресурсы - деньги, товары, люди Монголо-татарское иго значительно ослабляло Русь в политическом, экономическом и социальном плане Установив порядок, при котором хан Золотой Орды выдавал ярлык на великое княжение на Руси, монголы добились того, что территории Руси страдали от междоусобных войн, кот
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... 705