Работы в категории История, страница 608, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Сталинские репрессии во время Великой Отечественной войны

  Прежде, чем начать свой анализ, необходимо дать определение - что же такое репрессии Когда речь идет о репрессиях, то абсолютное большинство людей понимает, что к ним следует относиться в зависимости от обстоятельств "Репрессии" в переводе - это "карательная мера", "наказание", однако этому слову придается негативный политический смысл, когда подразумевается, что репрессии осуществляют "реакционные режимы против прогрессивных сил" Напротив, репрессии, в интерпретации Запада, становятся вполне желательными и даже необходимыми, если народ поддерживает &qu
 • Тип: Реферат

  Сталинские репрссии в Хакасии

  В этом году на уроках истории мы подробно изучали первую половину ХХ века Больше всего меня задела тема сталинских репрессий захлестнувших страну в эти годы Мне стало интересно, коснулась ли суровая система сталенизма нашей республики, если «да», то насколько Я поставила своей целью выяснить это и поподробнее разобраться в этом вопросе, узнать, что стало с людьми, судьбы которых непосредственно связаны со сталинскими репрессиями
 • Тип: Контрольная работа

  Сталинский террор в Украине в 30-е годы

  Я выбрала тему «Сталинский террор в Украине в 30-е годы», т к эта тема задевает за живое Я много слышала о терроре 30-х годов на уроках истории, смотрела документальные фильмы Но когда об этом рассказывали близкие мне люди, бабушка и дедушка, то в душе испытываешь совсем иные чувства
 • Тип: Реферат

  Сталлинская коллективизация – террор за кулисами

  Коллективизация - политика, за введение которой Сталина, наверное, помнят лучше всего Существуют различные мнения, что касается ее оценки Ее можно рассматривать как успех, так и как полный провал В любом случае, это была не просто попытка ускорить процесс уравнивания людей и восстановить страну из пост революционной экономической разрухи, а еще и чистка крестьянства Для сторонних наблюдателей, коллективизация, возможно, могла казаться довольно милой политикой, приветствуемой народом В реальности, коллективизация оказалась одним из самых черных пятен в русской истории; болью, террором и страхо
 • Тип: Реферат

  Станаўленне беларускай дзяржаўнасці

  Кіраўнікі Аблвыкамзаха і іншых савецкіх органаў улады займалі рэзка негатыўную пазіцыю па пытанню нацыянальнага самавызначэння Беларусі Яны не былі беларусамі па паходжанню, на Беларусі апынуліся дзякуючы ваенным абставінам, мясцовай нацыянальнай спецыфікі не ведалі, а дзейнічалі зыходзячы з пазіцый вядомай нам тэорыі “заходнерусізма” Аднак беларускія нацыянальныя партыі, у там ліку сацыялістычныя, прытрымліваліся іншага пункта гледжання Вялікая беларуская рада пачала рыхтаваць Усебеларускі кангрэс, які павінен быў вырашыць далейшы лёс беларускіх губерній Адначасова ўрад Савецкай Расіі даручы
 • Тип: Контрольная работа

  Станаўленне беларускай нацыі ў XIX-пач. XX стст.

  Да пачатку нацыянальнага аб’яднання Італія была раздроблена на 7 частак, якія знаходзіліся ў розных станах Заможная Ламбарда-Венецыянская вобласць уваходзіла ў склад Аўстрыйскай імперыі На тронах меньш развітых герцагств цэнтральнай Італіі сядзелі манархі з дома аўстрыйскіх габзбургаў У адносна адсталым Каралеўстве Абедзьвюх Сіцылій быў усталяваны кантроль іспанскай галіны дынастыі Бурбонаў Папская вобласць знаходзілася пад свецкай уладай пап Самай развітай і ліберальнай дзяржавай, якая валодала адзінай ва ўсёй Італіі канстытуцыяй, было Сардзінскае каралеўства, альбо П’емонт
 • Тип: Реферат

  Станаўленне таталітарнай сістэмы грамадства на Беларусi у 1930-я гг

  У канцы 1920-х гг пачаўся курс на згортванне беларусізацыі Усталёўваліся загадныя метады кіравання ва ўсіх сферах грамадскага жыцця Бюракратычны апарат зліўся з партыйным і пераўтварыўся па сутнасці ў асобны сацыяльны клас У выніку зрошчвання дзяржаўнага і партыйнага апарату рэзка знізілася роля выбарных Саветаў Выканаўчая ўлада стала кантраляваць органы заканадаўчай улады Тэрытарыяльныя рэспубліканскія прафсаюзы ліквідаваліся, у БССР быў прызначаны ўпаўнаважаны ВЦСПС У кіраванні спалучаліся метады татальнай цэнтралізацыі, адміністрацыйна-загадныя метады кіравання і дзяржаўны тэрор у дачыненн
 • Тип: Курсовая работа

  Становище Німеччини напередодні Другої світової війни

  Веймарська республіка не виправдала сподівань німецького народу Люди стомилися від політичних криз та економічної нестабільності Ситуацію значно ускладнила «велика депресія» 1929 – 1933 рр , яка фактично розвалила німецьку економіку, а також значно активізувала праві партії, зокрема і НСДАП, на чолі якої стояв Адольф Гітлер На додаток до того ніхто не відміняв виплату Німеччиною репарацій, які в такій ситуації, як і на початку 20 – х років, були просто непосильним тягарем для держави і німецького народу І це все поряд з тим, що обсяг промислового виробництва скоротився на 40%, прибутки трудящ
 • Тип: Реферат

  Становище на Вінниччині в роки фашистської окупації (1941-1944)

  22 червня 1941 р нацистська Німеччина несподівано напала на СРСР Із зіткненням між собою двох тоталітарних систем розпочалася війна титанічних масштабів і небаченої жорстокості Уздовж фронту, що простягнувся більш як на 3 тис км від Білого моря на півночі до Чорного моря на півдні, тримільйонні війська Німеччини та її союзників атакували радянські сили, які налічували понад 2 млн чоловік Глибока віра Сталіна в те, що Гітлер не порушить нацистсько-радянського пакту, призвела до того, що радянський уряд, знехтувавши численними застерігаючими сигналами про напад, був захоплений ним цілком зненац
 • Тип: Реферат

  Становище Правобережної України

  «Той, що кинувся з мотикою на сонце» — так свого часу характеризували урядовці Польщі одного з «провінційних» полковників козацької України Семена Палія Нагадаємо, що у другій половині 80-х років XVII — на початку XVIII століття цей козацький діяч зумів відродити на Правобережній Україні («східних кресах» Речі Посполитої) національні органи державного управління з центром у містечку Фастові, що на Київщині А наведені вище слова стосувалися означення його непростих взаємовідносин з Варшавою — розпочиналися вони з військової та політичної співпраці, а закінчилися непримиренною боротьбою
 • Тип: Реферат

  Становище Чорногорії на початок XX століття

  До початку XX століття економічне становище Чорногорії, дійсно, було украй важким Найбільш дохідні галузі народного господарства (наприклад, деревообробка) роздавалися в концесії іноземцям, в основі ж економіки країни (сільське господарство), як і раніше переважав середньовічний спосіб обробки землі оралом на волах, а в гірських областях - аж до ручного способу
 • Тип: Курсовая работа

  Становище Югославії на початку XX ст.

  Двадцяте століття закінчилося так само, як і починалося, - війною на Балканах, війною між етнічно близькими південнослов’янськими народами ( що проживали й проживають спільно) за національне самовизначення Але якщо на початку нашого сторіччя південні слов’яни в союзі із греками воювали за звільнення від зовнішніх поневолювачів, то нині - один з одним Трагедія південнослов’янських і балканських народів складається в XXст В тому, що вони не можуть не жити разом, ні цивілізовано домовитися й мирно розійтися
 • Тип: Доклад

  Становление А. Гитлера фюрером

  Три года – 1930, 1931 и 1932 – были наполнены сложными политическими интригами, которые плелись в кабинетах министров и промышленников вокруг Гитлера Рейхсвер и его генералы не только не оставались в стороне, но, наоборот, играли в них важнейшую роль В ходе этих интриг последовало трогательное единение Гитлера с таким идейным представителем рейхсвера, каким являлся Ганс фон Сект Впервые Сект встретился с Гитлером в 1923 г [4] и тогда обронил замечание, что у него и у Гитлера “сходные цели” Через восемь лет, в 1931 г , Сект после очередной беседы с Гитлером сообщил своим друзьям-генералам, что
 • Тип: Реферат

  Становление абсолютизма - окончание централизации государства

  После время смуты страна была разорена, и в ней не осталось законного правительства Россия была вынуждена создать постоянную армию и навести порядок в стране, а для этого необходимо было продолжать политику централизации государства В результате войн в17 веке России удалось вернуть практически все земли(кроме Прибалтийских и Карельских)отторгнутых ей в результате интервенции начала века Пределы России подошли к Крымскому ханству, Северному Кавказу и Казахстану В 17 веке происходит развитие феодально-крепостнической системы В результате массовой раздачи земель увеличивалось состояние дворян – к
 • Тип: Реферат

  Становление абсолютной монархии в России

  Предметом исследования, проводимого в моей контрольной работы является период становления абсолютной монархии в России Целью работы является освещение проблем, связанных со становлением абсолютной монархии в России До сих пор не утихают споры даже относительно периодизации абсолютно-монархистского периода А что говорить о предпосылках, сущности и последствиях монархического правления
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 ... 705