Работы в категории История, страница 590, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Соціалістична індустріалізація в Україні

  Українська РСР, увійшовши до складу Радянського Союзу (30 грудня 1922 p ), остаточно втратила ті формальні ознаки незалежності, якими вона нібито користувалася після її утворення Відтепер всі рішення, що стосувалися України, в тому числі розвитку її господарства, приймалися в Москві
 • Тип: Реферат

  Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

  Система соціального забезпечення є історично зумовленою організаційною формою обслуговування непрацездатної та знедоленої частини суспільства, яка в усі часи сприяла зміцненню громадського миру, спокою і суспільного порозуміння Функціонування соціального інституту допомоги є критерієм гуманності тієї чи іншої суспільно-політичної системи, її дієспроможності, а з другого боку, набуває ознак універсальної категорії для визначення історичних форм та якості повсякденного життя великих груп людей
 • Тип: Контрольная работа

  Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

  Цим двом соціальним групам і надалі вдавалося зберігати домінуючі позиції у промисловості Таку високу питому вагу поміщиків серед організаторів промислових підприємств вдало пояснював тогочасний відомий статистик Журавськкй, «Поміщики, — зазначав вів, — переважно виробники: вони володіють головною і найважливішою сумою приватного майна — землею, а значить, чималою частиною матеріалів фабричного виробництва За допомогою позик у кредитових установах вони завжди можуть мати у своєму розпорядженні величезні капітали для початкової організації закладів, та й організувати ті заклади легше їм через
 • Тип: Реферат

  Соціальне становище Запорізького краю

  В 1917 р Олександрівськ перебував у складних умовах зруйнованого господарства, фінансових неплатежів Міська дума і управа перебувала у постійному пошуку коштів, необхідних для надання матеріальної допомоги родинам солдатів, що воювали на фронтах Першої світової війни, та іншим соціально незахищеним верствам міського населення Продуктивна діяльність міського управління була неможливою через відсутність тих коштів, що колись надходили до міської казни від платників податків, адже міська промисловість торгівля була зруйнована
 • Тип: Реферат

  Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

  Безробіття - невід’ємне явище будь-якої сучасної держави з ринковою економікою Не є винятком у цьому відношенні і Україна, яка характеризується сьогодні високим рівнем як офіційного, так і прихованого безробіття Серед нормативних актів, покликаних врегулювати та вирішити дану проблему, важливе значення має, прийнятий у березні 2000 р Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, який переважно визначає умови, порядок та розміри допомоги безробітним, передбачає для них певні пільги та гарантії Однак, впровадження такого інституту не є новим в істо
 • Тип: Реферат

  Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

  1 Вступ………………………………………………………………………………… 2 2 Загальна характеристика катакомбної культури……………………………… 2 3 Соціальна стратифікація…………………………………………………………… 3 4 Особливості етнічних розвідок в археології……………………………………… 4 5 Етнічні дослідження на базі поховального обряду……………………………… 6 5 1 Методологічна основа дослідження Створення вибірки та списку ознак для аналізу…………………………………………………………………………… 6 5 2 Сумарна характеристика та групування масивів поховань………………… 7 5 3 Проміжний висновок……………………………………………………………8 6 Кераміка як джерело для етнічних та соціальних реконструкцій……………… 9 7 Висновок……………………………
 • Тип: Курсовая работа

  Соціально-економічні причини першої хвилі української еміграції кінця XIX - початку XX століття

  Протягом останніх десятиліть XVIII та всього XIX ст український народ, економічно визискуваний і політично переслідуваний в Україні, відчував щораз більший голод на землю Водночас окупаційні імперські уряди спроваджували на українські землі чужинців (головно росіян і німців), яким не тільки давали земельні наділи, але й матеріальну допомогу, щоб вони могли загосподаритися
 • Тип: Курсовая работа

  Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

  В 1970-х роках країна пережила цілий комплекс складних проблем Найважливішою серед них був стан економіки Не менш проблем було і в соціально – економічній системі Надмірною владою була наділена профспілкова верхівка, яка дуже часто була віддаленою від трудящих Профспілки виступали монополістами на ринку праці і тому ультимативно вимагали підвищення заробітної плати без будь-якого узгодження зі зростанням продуктивності праці Не менш складний стан був в податковій політиці – на початок 1979 року вища ставка податку на підприємстві складала 83–98 відсотків Країну охопила велика інфляція, постій
 • Тип: Курсовая работа

  Соціально-економічне і політичне становище країн Балканського півострова напередодні Східної кризи (середина 70-х рр. ХІХ ст.)

  Історія балканських країн у XIX ст була дуже насиченою, адже ці країни як самостійно прагнули змінити ситуацію з метою отримання незалежності, так і були в центрі уваги з боку зовнішньої політики великих держав Слід зазначити, що ці країни, були у складі османської імперії і ситуація в соціально-економічному, національному плані була вкрай жахливою Можна стверджувати, що в цих країнах існувало певне безправ’я Хоч і формально слов’янські народності мали однакові права з мусульманами, однак на них розповсюджувались всі пережитки старого феодального закріпачення Турецька влада постійно прагнула
 • Тип: Реферат

  Соціально-економічне життя Острога міжвоєнного періоду

  Перша світова війна принесла не лише численні людські жертви, але й занепад економіки і по закінченні військових дій основним завданням, яке стояло перед острожанами, покращити економічне життя свого міста В архівних даних міститься інформація про соціальне становище міста Так, станом на січень 1921 року в місті проживало 13109 жителів, з них 9127 доросле населення (4035 – чоловіки, 5092 - жінки) та 3982 – діти (257 дітей віком до трьох років та 1866 дітей віком від трьох до п’ятнадцяти років)
 • Тип: Реферат

  Соціально-економічне становище Галичини в складі Австро-Угорщини

  Територія, що входила до складу Австро-Угорщини під назвою “коронного краю” – Галичини, займала простір у 78 501 73 кв км [5, c 154], що становило 26,16 % території всієї Австро-Угорської імперії Межі Галичини проходили на півночі і сході з Росією (Царством Польським, Волинською, Подільською і Бессарабською губерніями), на півдні – з Буковиною і Закарпаттям, на південному заході – з Сілезією
 • Тип: Реферат

  Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

  Історія Білорусії нараховує не одне тисячоліття Вона являється важливою складовою частиною слов’янської, європейської та світової цивілізації Розпочинається вона ще з сивої давнини, із часів появи на цій території перших людей, та триває до наших днів
 • Тип: Курсовая работа

  Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

  Актуальність теми дослідження Протягом майже 150 років від кінця XVIII до початку XX ст українці перебували під владою двох імперій: 80% із них підлягали російським імператорам, решта населяли імперію Габсбургів Так на світанку новітньої доби українці опинилися у складі політичної системи, що радикально відрізнялася від устрою, до якого вони звикли
 • Тип: Реферат

  Соціально-економічний розвиток Київської Русі

  У результаті тривалого процесу політичної, економічної та етнокультурної консолідації східнослов'янських племен на рубежі VIII—IX ст виникла Київська Русь з центром у Києві Досить швидко вона зайняла провідні позиції в старому світі Тогочасні арабські та візантійські автори, скандінавські саги, французькі епічні твори розповідали про Русь як могутню державу, що посідала важливе місце в системі європейських політичних і економічних відносин АльМасуді називав русів «великим народом» Славнозвісна «Пісня про Роланда» засвідчує участь руських дружин у війні проти Карла Великого Нікіта Хоніат повід
 • Тип: Реферат

  Соціально-економічний розвиток Росії в XVII ст.

  XVII століття ознаменувалося в історії Росії подальшим розвитком феодально-кріпосницької системи, значним зміцненням феодальної земельної власності Нова феодальна знать зосереджувала у своїх руках величезні вотчинні багатства Також суттєві зміни торкнулися промислового виробництва, торгівлі та інших сфер життєдіяльності
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 ... 705