Работы в категории История, страница 538, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Курсовая работа

  Російська імперія на початку XX ст.

  При розгляді політичного становища в європейських державах початку XX ст відразу впадають в очі специфічні особливості Російської імперії У той час, як повсюди в Європі державна влада розвивалася в напрямку парламентаризму та виборних структур Російська імперія залишалася останнім оплотом абсолютизму, а влада государя не обмежувалася ніякими виборчими органами У Зведенні законів Російської імперії видання 1892 р урочисто проголошувався обов'язок цілковитої слухняності цареві; влада його визначалася як "самодержавна й необмежена"
 • Тип: Реферат

  Російська імперія у Першій світовій війні

  1 серпня Німеччина оголосила війну Росії Як і інші європейські країни, втягнуті у конфлікт, Росія пізнала часи священного єднання - 2 серпня сотні тисяч демонстрантів стеклися до Зимового палацу, щоб навколішки отримати благословення царської пари
 • Тип: Дипломная работа

  Російська держава в період кризи кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.

  Процес об'єднання російських земель навколо Москви завершився наприкінці XV століття утворенням єдиної Російської держави Подолання феодальної роздробленості дало можливість росіянам скинути монголо-татарське ярмо й відродити незалежну державу Монгольська влада потерпіла поразку, Золота Орда розпалася
 • Тип: Реферат

  Російська держава в ХVІ-ХVІІ століттях

  Глинська викрила кілька боярських змов, що стави­ли за мету усунення її від влади За п'ять років регент­ства Глинської Росія перемогла у війні з польським коро­лем Сигізмундом, уклала договір зі Швецією про вільну торгівлю і нейтралітет, почала будувати на кордоні з Лит­вою міста, відбудувала Устюг і Ярославль
 • Тип: Реферат

  Російська революція 1917 років

  Тема революції 1917 року актуальна і зараз, коли післясімдесятирічного існування розвалився радянський лад і в країніпочався розвиток капіталізму Зрозумівши причину революції 1917 року,усвідомивши причину того, чому країна пішла по шляху соціалізму, а некапіталізму, ми зможемо краще орієнтуватися в нинішній обстановці,коли держава стала на капіталістичний шлях розвитку, чи зможемо,може бути, усунути деякі проблеми російської соціально -економічного життя, які існували тоді, і стали актуальнізараз
 • Тип: Дипломная работа

  Російське самодержавство 1905-1914 рр.

  27 січня 1904 р японська ескадра зненацька напала на російський тихоокеанський флот в Порт-Артурі та Чемульпо Цим військовим діям передував тривалий період напруженості у відносинах між двома країнами Під впливом безвідповідальних радників Микола II вже протягом кількох років проводив на Далекому Сході авантюристичну політику У 1896 р він отримав від китайського уряду дозвіл на будівництво Транссибірської залізниці, яка проходила через територію Маньчжурії, і на безперешкодне використання природних ресурсів, що знаходяться по обидві сторони залізничного полотна (мова йшла про смугу шириною в
 • Тип: Доклад

  Російсько-японська війна 1904-1905 років

  Пройшло 102 роки з моменту початку російсько-японської війни,але сором поразки залишається до цих пір Україна зараз незалежна,але не треба забувати,що дуже багато українців були матросами і солдатами на Далекому Сході
 • Тип: Контрольная работа

  Российская буржуазия

  Вообще необходимо отметить, что движение за установление нравственных норм в предпринимательстве в России на рубеже XIX-XX веков принимало прямо-таки соревновательный характер Все попечительские советы больниц, богаделен, учебных заведений и пр печатали ежегодные отчеты о расходовании средств, щепетильность порой доходила до абсурда: в отчетах указывались отдельной строкой и завозка и колка дров, расходы на истопника и подвоз воды, причем суммы не округлялись в рублях, а указывались и копейки
 • Тип: Реферат

  Российская власть и донское казачество во второй половине XIXнач. XX в.

  Становление современного казачества первоначально имело стихийный характер Центром казачьего возрождения по праву считается Северо-Кавказский регион На сегодняшний день можно говорить о восстановлении на территории России и некоторых стран СНГ практически всех казачьих войск и частей бывшей Российской империи Казачье движение приобретает все более организованный характер, его значение растет особенно в приграничных районах страны Безусловно, возрождение традиционных для казачества форм хозяйствования, воинской службы и самоуправления не может идти вне рамок государственного и общественного ко
 • Тип: Реферат

  Российская государственная библиотека

  «Книга – орудие труда Но не только Она приобщает людей к жизни и борьбе других людей, дает возможность понимать их переживания, их мысли, их стремления; она дает возможность сравнивать, разбираться в окружающем и преобразовывать его»
 • Тип: Реферат

  Российская империя

  Эпоха правления Петра I (I682 —1725) явилась поистине переломным периодом в истории России Реформы царя-преобразователя охватили все сферы государственно-политической и общественной жизни страны, определив на длительную перспективу ее развитие по пути вели-кодержавия Созданная Петром военно-феодальная, бюрократическая абсолютистская империя и ее основные политические институты пережили своего создателя на два столетия В годы правления Петра при доминирующей роли государства был осуществлен резкий скачок в хозяйственной жизни страны, последовательно проводилась политика меркантилизма в промышл
 • Тип: Доклад

  Российская империя

  После смуты начала XVII века Россия, пережив самозванчество и польско-шведскую интервенцию, восстановила свою государственность с новой династией Романовых, утвердившейся на царском престоле с 1613 года При втором царе этой династии Алексее Михайловиче в середине XVII века на Украине развернулась национально-освободительная война против польского владычества, возглавленная Богданом Хмельницким
 • Тип: Реферат

  Российская Империя в XVIII веке

  В XVIII в развитие России, как и в предшествующее время, осуществлялось на феодально-крепостнической основе Крепостнические отношения охватывали все сферы общественной жизни, они распространялись на новые территории и категории населения, принимали всё более тяжёлые формы Вместе с тем, XVIII в был периодом, когда в недрах феодального строя начали складываться капиталистические отношения, что в процессе социально-экономического развития страны явилось событием исключительной важности Новый уклад, будучи очень слабым, испытывал сильное влияние господствующего строя и сохранял ряд черт крепостнич
 • Тип: Реферат

  Российская империя в XVIII веке

  В XVIII в развитие России, как и в предшествующее время, осуществлялось на феодально-крепостнической основе Крепостнические отношения охватывали все сферы общественной жизни, они распространялись на новые территории и категории населения, принимали всё более тяжёлые формы Вместе с тем, XVIII в был периодом, когда в недрах феодального строя начали складываться капиталистические отношения, что в процессе социально-экономического развития страны явилось событием исключительной важности Новый уклад, будучи очень слабым, испытывал сильное влияние господствующего строя и сохранял ряд черт крепостни
 • Тип: Реферат

  Российская империя в 1725-1800 гг.

  В XVIII в в социально-экономическом развитии России произошли глубокие изменения Во второй половине XVIII в в экономике страны начинается процесс разложения феодально-крепостнической системы хозяйства К концу века складывается капиталистический уклад, который в дальнейшем будет занимать еще более существенное место в экономике страны Капитализм с трудом пробивал себе дорогу в условиях крепостного права
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... 705