Работы в категории История, страница 532, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Курсовая работа

  Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

  Розвиток землеробства і тваринництва, як основних складових життєдіяльності стародавніх суспільств з відтворюючими формами господарства, постійно привертає увагу науковців Це питання потребує детального розгляду на тлі палеоприродних умов Отже, останнім часом все більше уваги приділяється синтезу археологічних та природничих даних Така ситуація характерна і для досліджень археологічних культур слов’янського часу
 • Тип: Дипломная работа

  Розвиток найдавніших уявлень і вірувань населення України від епохи палеоліту до введення християнства

  Системоутворюючим чинником будь-якої культури, її підвалинами є національна картина світу, своєрідний “стандарт” світобачення та світовідношення Що ж являє собою ця утаємничена, прихована за товщею століть царина духовності наших далеких предків?
 • Тип: Курсовая работа

  Розвиток науки Антропологія в Україні

  Термін "антропологія" в перекладі з давньогрецької означає "наука про людину" (від слів "антропос" — людина, та "логос" — наука, поняття, вчення, думка) Вважають, що його, як і безліч інших, у науковий обіг увів видатний давньогрецький мислитель IV ст до н е Арістотель: він вживав його стосовно вивчення духовних властивостей людини Однак у 1501 р в Лейпцізі з'явилася книга Магнуса Гундта "Антропологія про достоїнство, природу та властивості людини і про елементи, частини і члени людського тіла", де, як видно з назви, йшлося вже й про фізичні р
 • Тип: Реферат

  Розвиток писемності, освіти та науки в Київській Русі

  Культура Київської Русі ІХ — XIII ст відзначалася поступальним розвитком, мала глибокі вікові традиції Мистецтво русичів являло собою не лише органічну потребу побуту, намагання прикрасити багатоманітний світ речей, які оточували людину, а й відображало її світосприйняття, ідеологію
 • Тип: Курсовая работа

  Розвиток польського руху опору в роки другої світової війни

  Жодна подія двадцятого століття не може зрівнятися з Другою світовою війною, з тими впливами, які вона вчинила на хід історичних подій В неї було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі і тривала довгих 6 років Вогняний смерч пронісся над величезними територіями Європи, Азії й Африки, охопив простори всіх океанів У цій війні загинуло близько 60 млн осіб, не говорячи вже про поранених і тих, хто безвісти пропав Лихо й страждання, які пережили люди, незмірні
 • Тип: Курсовая работа

  Розвиток природничих наук в стародавньому Єгипті

  Стародавній Єгипет - країна дивна і загадкова Поцятковані написами стіни храмів, колони, стели, предмети домашнього вжитку і папіруси зберегли пам'ять про часи єгипетської цивілізації Завдяки розшифровці всіх цих написів перед світом постала одна з найбільш яскравих сторінок стародавньої історії людства Допитливому погляду вчених відкрився надзвичайно високий рівень знань стародавніх єгиптян в багатьох областях
 • Тип: Курсовая работа

  Розвиток слов’яно-хозарських стосунків на Дніпровському Лівобережжі

  Звичайно, теми з історії України завжди актуальні, тому що це наше минуле, це наша Батьківщина і це наші предки, ми зобов'язані знати їхню історію, якщо ми є громадянами України, ми повинні їх пам’ятати Моя робота буде присвячена стосункам Русі та Хазарії і в ній я буду дотикатися до різних територій, а також згадаю і Слобожанщину, наш рідний край Я опирався на нові факти та наукові джерела, я думаю, що зможу розповісти щось нове, наприклад, що в літописах не завжди розкрита вся суть їхніх відносин і що Русь та Хазарія не завжди ворогували, а були відомі і мирні часи Археологічні матеріали, о
 • Тип: Реферат

  Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

  У другій половині XIX ст відбулось територіальне роз’єднання українських земель, завершилося формування української нації, ускладнилася соціальна структура та політизувалося суспільне життя Ці явища залишили помітний слід в розвитку культурної сфери Позитивним зрушенням у культурній сфері сприяли модифікація економіки та завершення промислового перевороту, які зміцнили матеріальну базу культури, стимулювали розвиток освіти та науки
 • Тип: Реферат

  Розквіт і занепад египетської держави

  Одним із осередків давньої цивілізації була Єгипетська держава, територія якої простягалася з півдня на північ від першого порогу р Ніл до Середземного моря, тобто майже на 1200км На заході та сході її кордони обмежували пустелі та гори З точки зору природно-кліматичних умов це був велетенський оазис серед мертвих пустель Північно-Східної Африки
 • Тип: Реферат

  Розквіт Македонії та її гегемонія в Греції. Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії

  У політичній долі Балканської Греції в V—IV ст до н є значну роль відігравала Македонія Вигідне географічне положення на перехресті шляхів, що вели з Північної Греції у Фракію, Іллірію та до проток, було важливим чинником господарського розвитку країни На початку V ст до н є у Македонії сформувалася первісна державність Цар обирався з членів одного зі знатних родів Значний вплив на розвиток македонського суспільства і держави мали грецькі поліси, з якими підтримували відносини і македонські царі Проте македонський цар Александр І розпочав боротьбу проти грецьких колоній, що перешкоджали виход
 • Тип: Реферат

  Розкол руської церкви

  Церковний розкол став одним з найбільш суттєвих явищ в історії російської духовної культури XVII в Як широкий релігійний рух він зародився після Cобору 1666-1667 рр , який наклав клятви на противників грецьких обрядів, які було введено в практику руського богослужіння, і забороняв використання літургійних книг, віддрукованих до початку систематичного виправлення богослужбових текстів по грецькому зразку Однак джерела його виходять з більш раннього часу, до періоду, коли патріархом був Нікон Невдовзі після введення в сан (1652) патріарх провів церковну реформу, яка, згідно спільній точки зору
 • Тип: Реферат

  Розпад СРСР та заснування СНД

  Названі роки ввійшли в історію під назвою горбачовської перебудови, коли група молодих і енергійних діячів розпочала оновлення економічних основ, політичного устрою і духовного життя радянського суспільства Період "перебудови" пройшов два основних етапи: 1) 1985—1987 рр , 2) 1987— 1991 рр Докорінні зміни умов розвитку виробництва і методів керівництва економікою, важливі перетворення в суспільно-політичній сфері, реалізація нових зовнішньополітичних принципів вийшли за намічені рубежі і привели до розпаду існуючої понад сім десятиліть радянської системи, СРСР і світової системи соці
 • Тип: Контрольная работа

  Розпорядчі методи державного управління та Гетьманат

  Перш за все, для того щоб розібратися з розпорядчими методаи державного управління необхідно визначити сутність цього поняття загалом Американський вчений Фелікс Нігроу визначаэ державне управління як спільні зусилля певної групи в контексті держави
 • Тип: Реферат

  Роль Є. Олесницького у розбудові крайового хліборобського товариства "Сільський господар"

  Економічна політика Австро-Угорщини у другій половині XIX - на початку XX ст спрямовувалася на збереження західноукраїнських земель як внутрішніх колоній з традиційною системою соціальних відносин і відсталим господарством її наслідком було зубожіння населення цих окраїнних територій імперії
 • Тип: Реферат

  Роль античной цивилизации в Мировой Истории

  Во многовековой истории развития человеческого общества особая роль принадлежит античному периоду, что обусловлено, главным образом, его вкладом в мировую культуру При этом культура античности (как и культуры других эпох) рядом исследователей часто отождествляется с понятием цивилизация", как это имеет место, например, во взглядах Э Тэйлора Отождествление этих понятий ведет к неясности в понимании самого содержания культуры
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 ... 705