Работы в категории История, страница 521, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Реформаторы царской России

  Каждое время для истории России было по-своему судьбо­носным Однако , отдельные периоды можно назвать определив­шими дальнейшую жизнь народа страны на долгие годы Одним из таких важнейших этапов Российской истории были вторая по­ловина XIX века и начало XX века; время развития революцион­ного движения
 • Тип: Реферат

  Реформація в Європі і її подальший вплив на розвиток європейської історії

  У першій половині XVI в у Західній і Центральній Європі розгорнувся широкий суспільний рух, антифеодальний по своїй соціально-економічній і політичній суті, релігійний (антикатолицький) за своєю ідеологічною формою Оскільки найближчими цілями цього руху були “виправлення” офіційної доктрини римсько-католицької церкви, перетворення церковної організації, перебудова взаємин церкви і держави, тому він став називатися Реформацією
 • Тип: Реферат

  Реформация

  В первой половине XVI в в Западной и Центральной Европе развернулось широкое общественное движение, антифеодальное по своей социально-экономической и политической сути, религиозное (антикатолицистское) по своей идеологической форме Поскольку ближайшими целями этого движения являлись “исправление” официальной доктрины римско-католической церкви, преобразование церковной организации, перестройка взаимоотношений церкви и государства, постольку оно стало называться Реформацией
 • Тип: Реферат

  Реформация в Европе

  Реформация (латинское «преобразование») - общепринятое обозначение общественно – религиозного движения начала 16в , охватившего почти всю Европу Реформация идейно подготовила ранние буржуазные революции, воспитав особый тип человеческой личности, сформулировав основы буржуазной морали, религии, философии, идеологию гражданского общества, заложив исходные принципы взаимоотношений индивида, группы и социума Реформация стала духовным ответом на кризис, брошенный человеческому духу социально-экономической и культурной ситуацией 16в
 • Тип: Реферат

  Реформация в Швеции

  Швеции проведение Реформации относится к 1527—1544 гг В отличие от Норвегии и Исландии высшее католическое духовенство стремилось здесь к унии с датским королем, а сторонники Реформации деятельно участвовали в борьбе за независимость страны
 • Тип: Реферат

  Реформация и Великая Крестьянская война в Германии

  XVI столетие ознаменовалось крупнейшим кри­зисом римско-католической церкви, который отра­зился на ее учении, культе, институтах, роли в жиз­ни общества, характере образованности и нравах духовенства Многочисленные попытки устранить «порчу» путем внецерковных преобразований не имели успеха
 • Тип: Контрольная работа

  Реформи 1863-1874 рр. в Росії

  У середині 50-х років 19ст у Російській імперії розпочався період реформ, які сприяли загальному пом’якшенню і лібералізації царського режиму (Терміни «відлига» і «гласність» вперше були вжиті саме у цю епоху) Реформи були вимушеним кроком, на який повинно було піти самодержавство під натиском загальної кризи системи та загрозою революційного вибуху
 • Тип: Реферат

  Реформи XVII-XVIII ст. в Російській імперії

  Епоха Петра I є великим інтересом для вивчення і дослідження, оскільки розглядаючи її, можемо аналізувати величезний процес розвитку і зростання Російської держави, перетворенням Росії з дикого деспотичного царства Московського у Велику імперію Перетворення Петра Великого, його діяльність, особа, роль в долі Росії - питання що цікавлять і привертають увагу дослідників нашого часу вивчають не менше чим в минулі століття Останнім часом багато письменників, публіцисти, продовжуючи в цьому відношенні традиції слов’янофільській і народницькій історіографії, пишуть про те, що не буде Петра і його пе
 • Тип: Курсовая работа

  Реформи Івана IV Грозного

  В історії Росії царювання Івана Грозного складає половину ХVI століття і є одною з найважливіших і переломних епох в історії Російської держави В цей період не тільки значно розширилась територія держави, але й сталися значні зміни у внутрішньому житті країни Багато було зроблено славного, світлого, великого за своїми наслідками, але від цього ще більш кривавого і огидливого Зрозуміло, що з такими протилежними характеристиками багатьох явищ, характер і вчинки головної особи держави, царя Івана Васильовича, є надто загадковим Саме такою загадкою Іван IV і увійшов в історію Російської держави В
 • Тип: Учебное пособие

  Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

  Мета: визначити, в чому полягала необхідність проведення реформ адміністративно-політичного управління в Російській імперії, а також з'ясувати суть та значення проведених перетворень; розвивати в учнів уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, з'ясовувати суть історичних подій та явищ, робити висновки, розвивати навички самостійної роботи з джерелами інформації; сприяти правовому вихованню учнів
 • Тип: Реферат

  Реформи братів Гракхів

  З II ст до н е після перемоги над Карфагеном і Македонією Римська держава панує на всьому просторі землі, що омивається Середземним морем Завойовані країни стали невичерпним джерелом рабів Сотні тисяч їх були продані за безцінь у землеробські маєтки нової римської знаті – стану нобілів Належали до цього стану тільки ті, чиє майно оцінювалося не менше ніж в один мільйон сестерцій
 • Тип: Реферат

  Реформи Володимира

  Князювання Володимира Великого (980-1015) вважається початком розквіту Київської Русі Це був один із найяскравіших політичних діячів Європи того часу За походженням Володимир був позашлюбним сином Святослава і ключниці Ольги – Малуші
 • Тип: Курсовая работа

  Реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ

  Протягом майже 150 років від кінця XVIII до початку XX ст українці перебували під владою двох імперій: 80% із них підлягали російським імператорам, решта населяли імперію Габсбургів Так на світанку новітньої доби українці опинилися у складі політичної системи, що радикально відрізнялася від устрою, до якого вони звикли Як усі імперії, Австрійська імперія Габсбургів являла собою величезний територіальний конгломерат, численне населення якого складалося із етнічно й культурно різноманітних народів Надмірно централізована політична влада символізувалася в особі імператора, який не відчував потре
 • Тип: Дипломная работа

  Реформи Петра І

  Актуальність теми Необхідність реформ рано чи пізно визріває в кожній державі Напевно, немає такої країни в світі, де б ніколи не відбувалися перетворення І в Україні вже тривалий час здійснюються реформи в різних галузях Всі політичні сили, приходячи до влади, зазвичай мають власну програму перетворень, які повинні покращити становище в державі, проте, згодом виявляється, ніхто достеменно не знає, що і як саме треба реформувати А від здійснюваних перетворень значною мірою залежить майбутнє нашої держави Тому для нас дуже важливим є історичний досвід реформ Яскравим прикладом у цьому відношен
 • Тип: Реферат

  Реформи Солона і Клісфена та Перікла в Афінах

  Наприкінці VII – початку VI ст до н е Афіни роздирало протистояння аристократії, що зосередила у своїх руках владу, а також більшу частину земель, і більшості населення, обтяженого боргами, через що багато хто потрапив в становище гектеморіїв, тобто найманих робітників, що обробляли землі знатних за шосту частину врожаю, тобто досить незначну частку Багато хто за борги потрапив в особисту кабалу, дехто був проданий за кордон Нарешті, у руках евпатрідів знаходилися цілком і управління, і суд Крім багатої знаті і приниженої маси бідняків, існував уже досить численний середній клас, створений но
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 ... 705