Работы в категории История, страница 516, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Рейганоміка

  Рональд Рейган був після Дуайта Ейзенхауера другим президентом американської повоєнної історії, який правив два терміни Він пішов з посади, маючи високий суспільний авторитет, і значно сприяв тому, щоб його віце-президент в 1988 році був обраний його наступником Якщо слідувати коментарів деяких журналістів, політологів та істориків, то ніякий інший президент після Франкліна Д Рузвельта не здійснив більших змін в американській політиці, ніж він Мова йшла про "консервативну революцію", і навіть про "революцію Рейгана" Президент на початку свого першого терміну перебування на
 • Тип: Доклад

  Река Днепр и город Киев

  Потерпев сокрушительное поражение в Курской битве, потеряв летом 1943 года множество танков и самолетов, гитлеровское командование спасало свои армии отходом за Днепр Гитлеровские солдаты подписывали клятву – не пустить советских солдат за Днепр Так Гитлер и его генералы надеялись обрести передышку, чтобы собрать силы, способные остановить Красную Армию
 • Тип: Доклад

  Реколонизация США

  Предшественники новой администрации уже сталкивались со все большими трудностями в отношениях США со странами, бывшими бесправными придатками западноевропейских колониальных придатков Для США, для транснациональных монополий пойти на экономическое освобождение этих стран, было равносильно пойти на понижение собственных прибылей Администрация Рейгана с самого начала была полна решимости не только дать бой “зарвавшимся” и поставить их на место, но и вести дело к восстановлению доминирующих позиций США на периферии мирового капиталистического хозяйства Эта решимость опиралась на решимости правящ
 • Тип: Доклад

  Реконкиста в Португалии. Взятие Лиссабона

  Когда говорят о Реконкисте, то обычно имеют в виду войны, которые вели различные королевства, объединившиеся впоследствии в Испанию, против арабов и мавров Эти войны завершились в 1492 году взятием Гренады Но маленькая Португалия тоже внесла свой вклад в дело изгнания мусульманства с Пиренейского полуострова Просто об этих войнах пишут намного меньше, да и завершилась Реконкиста в Португалии намного раньше - уже в XIII веке А мы с Вами, уважаемые читатели, поговорим об одном из главных эпизодов португальской Реконкисты, произошедшем в середине XII века
 • Тип: Курсовая работа

  Реконструкция картины мира человека сталинской эпохи

  30-40-е гг ХХ века - противоречивое время, сочетающее невиданный массовый энтузиазм и не менее массовые репрессии советских людей До сих пор ученые ожесточенно спорят об оценке этой эпохи После революции 1917 года формировалось новое советское общество, с присущим ему менталитетом МЕНТАЛИТЕТ - это совокупность качеств и свойств, присущих данной группе людей в данное время, выраженная в символах, знаках и образах, через которые познается окружающая действительность, а знания о ней трансформируются в целостную картину мира , в соответствии, с которой преобразовывается окружающий мир
 • Тип: Курсовая работа

  Реконструкция прав, обязанностей и взаимоотношений князя и дружины по Повести временных лет

  Повесть временных лет – наиболее ранний из дошедших до нас древнерусских летописных сводов, представляет собой важнейший исторический источник по русскому средневековью С помощью Повести временных лет отечественные историки уже не одно столетие реконструируют исторические события, имевшие место быть на Руси в период формирования ее государственности и в более ранние периоды
 • Тип: Дипломная работа

  Релігійне життя та відносини християнських церков у другій половині XIV – першій половині XVIст.: історико-правовий аналіз

  Україна ніколи не замикалася перед західними впливами, і всі ті рухи, що відбувалися в Європі, потроху докочувалися через Польщу і Чехію й до нас У нас були постійні зносини з Європою, а це давало змогу новим європейським ідеям заходити й до українського народу Разом зо всіма цими ідеями рано зайшла до нас також ідея перекладу св Письма на живу мову
 • Тип: Дипломная работа

  Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

  1 вересня 1939 року наступом нацистської Німеччини на Польщу, розпочалася II Світова війна Не тільки в житті людини, але й у житті народів, долях цивілізацій, горе приходить внаслідок гріхів Незрівнянні за масштабом гоніння на Церкву, громадянська війна й царевбивство у Росії, расистське біснування нацистів і суперництво із-за сфер впливу європейських і тихоокеанських держав, падіння моралі, що захопило європейське й американське суспільство, - все це переповнило чашу гніву Божого Для Росії, до складу якої входила й Україна, залишалося ще два роки мирного життя, але миру не було всередині сам
 • Тип: Реферат

  Релігійний фактор в історії Росії

  Імовірно, ніхто не буде сперечатися, що релігія — це один з найважливіших факторів людської історії Можна, у залежності від ваших поглядів, стверджувати, що людина без релігії не стала би людиною, можна (і це теж існуюча точка зору) з рівною завзятістю доводити, що без неї людина була б краще і досконаліше Релігія — реальність людського життя, саме так і слід її сприймати
 • Тип: Реферат

  Релігійно-ідеологічний фактор в підготовці англійської революції

  Однією з найважливіших особливостей Англійської революції середини XVII століття була своєрідність ідеологічної драпіровки її соціально-класових і політичних цілей Це була єдина революція європейського масштабу, в якій роль бойової теорії повсталих грала ідеологія Реформації у формі кальвінізму на англійському грунті, - пуританізм
 • Тип: Реферат

  Религиозная политика Ахеменидов

  Древняя история Ирана ахеменидского периода наиболее документирована самыми разнообразными письменными источниками Это царские надписи, исторические хроники, законодательные распоряжения, религиозные и научные трактаты, повествовательная литература и т д Эти тексты, написанные на различных языках, дают возможность изучить исторические события, социальную и экономическую историю, культуру, быт и обычаи народов Персидской державы Изучение древней истории Ирана на сегодняшний день остается одним из самых динамичных направлений исторического исследования
 • Тип: Реферат

  Религиозная реформация в Европе

  Монашеские движения Х — первой половины XI в Идея церков­ной реформы В Х в на фоне глубокого кризиса церковной жизни предпринимаются первые попытки возрождения аскетических ценностей Инициатором обновления выступило монашество, в недрах которого оформились движения за реформу монастырей, подготовившие к середине XI в и общецерковную реформу Свою силу монашество черпало в широко распространившихся среди мирян ожиданиях конца света — сначала в тысячелетнюю годов­щину рождества, а затем и воскресения Христа Именно реформи­рованное монашество становится во второй половине X—XI в наи­более авторит
 • Тип: Реферат

  Религиозная реформация в странах Востока

  Христианство играло в этих процессах далеко не однозначную роль, будучи представленным тремя потоками: автохтонным (восточнохристианским), западномиссионерским и отпочковавшимися от него «национальными церквами»
 • Тип: Реферат

  Религиозно-Мифологические Представления Восточных Славян

  Актуальность решаемой проблемы Сравнение старых и предлагаемых методов решения проблемы Предложение по практическому использованию Различные точки зрения на данную проблему Результаты по данной проблеме Перспективы моей работы
 • Тип: Курсовая работа

  Религиозно-политические реформы фараона Эхнатона

  В 1948 г немецкий писатель и журналист Курт Вальтер Керам (Марек) опубликовал книгу «Боги, гробницы, ученые» За короткий срок «роман археологии» был переведен на десятки языков и принес автору всемирную славу Трижды книга издавалась и в нашей стране
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 ... 705