Работы в категории История, страница 488, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Проблемы этничности и самоидентификации в работах зарубежных авторов

  «У бездны мрачной на краю» — так, пожалуй, можно определить существовавшее издавна в российском обществе мнение о катастрофичности положения России И ныне предощущение краха носится в воздухе, влияет на умонастроения людей, вызывает депрессию, неверие в возможность позитивного развития событий, мирного разрешения конфликтов Особо конфликтной зоной становится область межнациональных отношений в рамках и всей России, и локальных административных образований Будучи многонациональным государством, Россия издавна стояла перед проблемой отношений населяющих ее народов В настоящее время приток мигра
 • Тип: Реферат

  Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

  Російська монархія не витримала випробовувань світової війни Вона була зметена за декілька днів бурею Лютневої революції Причинами падіння монархії були хаос в країні, криза в економіці, політиці, протиріччя монархії з широкими верствами суспільства Каталізатором всіх цих негативних процесів стала участь Росії в Першій світовій війні Із-за неспроможності Тимчасового уряду рішення проблеми досягнення миру для Росії, відбувся Жовтневий переворот Радянська влада змогла вивести Росію з світової війни, але лише ціною значних територіальних поступок Таким чином, задачі розширення території і сфер в
 • Тип: Реферат

  Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат

  Для любого тоталитарного режима необходимо существование внешнего врага Для Сталина опаснее германского фашизма была демократии в Англии и Франции, и он надеялся, что Германия для завоевания жизненного пространства пойдет на Запад Ведущие западные страны надеялись на то, что можно столкнуть Германию и Советский Союз Эти желания и были основными направлениями внешней политики европейских стран
 • Тип: Реферат

  Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

  Актуальність теми даної роботи полягає в тому, що на сучасному етапі становлення відносин стратегічного партнерства між Україною і Польщею певною перешкодою залишається недостатньо досліджена історія українсько-польського співжиття у 20-30-і роки нинішнього століття Цей період наповнений неоднозначними, суперечливими і складними сторінками у взаєминах між двома народами
 • Тип: Реферат

  Провинция и её роль в развитии России

  Первый раздел изучает факторы, влияющие на производительную силу управляемой системы, механизмы самопроизвольного формирования государства, реакции этого процесса на различные управляющие воздействия и другие подобные вопросы
 • Тип: Контрольная работа

  Провозглашение независимости Украины

  Особенностью общественного строя России в начале ХХ века было переплетение монополистического капитализма в промышленности с многочисленными остатками крепостничества, в сельском хозяйстве и самодержавной монархией, при которой практически всё население не имело политических прав К концу 1916 года экономика страны была полностью разрушена войной, деньги обесценились и производство начало приобретать натуральный характер Царское правительство ввело продразвёрстку крестьянских хозяйств в целях снабжения армии и карточную систему снабжения населения продуктами первой необходимости В то же время
 • Тип: Реферат

  Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки

  Передумов створення ЗУНР було досить багато Галичани втомилися бути від владою Австро-Угорської держави, вони були готові стати незалежною країною і розвиватися самостійною Саме через це 13 листопада 1918 року було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку (ЗУНР) І нехай ці події також асоціюються з українсько-польською війною, але це був дуже важливий крок у історії України, а особливо подальша Злука 1919 року Ці події свідчать про єдність українського народу, про бажання бути об’єднаними у вільній, незалежній, мужній, самостійній країні У тій країні, яку ми отримали 1991 року, але за
 • Тип: Реферат

  Проголошення незалежності України та розгортання державотворчих процесів на початку 1990-х років

  1990 р в Україні розпочався перший етап державотворення - після виборів до Верховної Ради УРСР у березні цього року остання стала працювати у парламентському режимі Після того, як Російська Федерація прийняла декларацію про державний суверенітет Росії, ВР УРСР 16 липня 1990 р прийняла перший законодавчий акт, виходячи з якого розпочалося будівництво незалежної української держави - Декларацію про державний суверенітет України У ній було проголошено наміри народу України самостійно вирішувати свою долю й закріплено три види суверенітету - державний, народний і національний
 • Тип: Курсовая работа

  Проголошення УНР

  Наприкінці лютого 1917 р несподівано для багатьох сучасників відбулася завершальна сцена в існуванні Російської імперії 24 лютого в Петрограді здійнялася хвиля масового страйкового руху, Державна дума стала в опозицію до уряду 27 лютого самодержавство впало, влада зосередилася в руках Тимчасового комітету Державної Думи 2 березня члени цього комітету прийняли від царя акт про зречення і сформували новий Тимчасовий уряд країни
 • Тип: Контрольная работа

  Проголошення УНР. IV Універсал Центральної Ради

  У жовтні 1917 р в Україні розгорнулася боротьба між трьома політичними силами – прибічниками тимчасового уряду, які гуртувалися навколо штабу Київського військового округу; більшовиками, які користувалися підтримкою рад робітничих і селянських депутатів; національні сили, що гуртувалися навколо Центральної Ради Відразу ж після перевороту більшовиків в Петрограді Вони здійснили спробу збройним шляхом вибити з Києва війська Тимчасового уряду Почалися кровопролитні дні Центральна Рада спочатку займала нейтральну позицію, але потім, намагаючись відстояти національні інтереси, укладають компромісн
 • Тип: Шпаргалка

  Программа вступительных экзаменов по обществознанию в 2004г. (МГУ)

  Основой данной программы служит примерная программа вступительных экзаменов по обществознанию, разработанная Минобразованием России В процессе экзамена абитуриенты должны показать знание основных вопросов, изученных в школьных обществоведческих курсах, и обнаруживать способность:
 • Тип: Шпаргалка

  Программа вступительных экзаменов по отечественной истории в 2004 г. (МГУ)

  Начало обработки металла Разложение первобытнообщинного строя Становление классового общества и государственности различных народов нашей страны Античные города-государства в Северном Причерноморье Скифы, их общественный строй и культура
 • Тип: Реферат

  Программа, идеология, тактика. Устав партии Эсеров

  Вопрос о программе начал обсуждаться в эсеровской среде еще ле­том 1902 г , а ее проект (четвертый вариант) был опубликован лишь в мае 1904 г в № 46 “Революционной России” Проект с незначитель­ными изменениями был утвержден в качестве программы партии на ее первом съезде в начале января 1906 г Эта программа оставалась главным документом партии на протяжении всего ее существования Основным автором программы был главный теоретик партии В М Чернов
 • Тип: Учебное пособие

  Программно-методическое обеспечение спецкурса

  Программа разработана на основе Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования РФ по специальности 020700 в соответствии с требованиями рабочего учебного плана специальности 020700, утвержденного ректором Курского Государственного университета Гвоздевым В В
 • Тип: Реферат

  Программы и планы действий Декабристов

  В 1825 году "Россия впервые видела революционное движение против царизма 14 декабря в Петербурге революционно настроенные офицеры вывели на площадь к сенату гвардейские полки, чтобы добиться свержения самодержавие и ликвидации крепостничества Но на стороне царя были пушки, и он воспользовался ими, кровью восставших окрасив начало царствования
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... 705