Работы в категории История, страница 482, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Приход фашистов к власти в Германии

  производство сократилось почти вдвое Число безработных достигло 7,5 млн человек Резко ухудшилось положение не только рабочего класса, но и средних городских слоев Разорились тысячи мелких буржуа Кризис промышленный переплетался с кризисом аграрным
 • Тип: Контрольная работа

  Причина распада Киевской Руси

  Время с начала XII до конца XV века по традиции называют удельным периодом И действительно на основе Киевской Руси сложилось 15 княжеств и земель к середине XII века, около 50 княжеств к началу XIII века, около 250 - в XIV столетии
 • Тип: Реферат

  Причини Першої світової війни

  За словами історика Джеймса Джолла, липнева криза 1914 р що призвела до першої світової війни, виявилася в підсумку «найбільше повно документованою у сучасній історії» Проте дослідження, присвячені причинам війни, продовжують інтенсивно й майже безперервно публікуватися У кожному разі у своїй роботі ставлю перед собою досить обмежену ціль Зупинившись на роботах декількох авторів, висвітлити події що передували першій світовій війні
 • Тип: Реферат

  Причини поразки та уроки української революції 1917-1921 рр. Підсумки громадянської війни

  Після більшовицького перевороту революція переросла у громадянську війну Минули ейфорія, масові демонстрації, бурхливі зібрання й активні дебати 1917 року – року піднесення та успіхів української революції, року розбудови, здавалося, вже автономної української держави Протягом 1918–1920 рр у безжальній війні, що поширювала масовий терор і безлад у державі, на воєнній арені зійшлося чимало претендентів на владу як в Україні, так і у всій імперії, які зброєю вирішували, хто і який політичний устрій змінить звернений царизм
 • Тип: Реферат

  Причини початку Другої Світової війни

  Часи нашi справдi надто цікаві та суперечливі Алогічність у вчинках, зокрема, викликається не баченим раніше подвигом людства до ревізіонізму Щодо найбільшої людської трагедії - Другої Світової Війни - теж Якщо одразу пiсля її закiнчення та кілька років потому всім усе було ясно, планета розумiла, хто виношував плани, хто розв'язав бойню, хто взяв на себе основний удар, то нинi навіть незаперечні факти вкинутi у густий морок сумніву
 • Тип: Контрольная работа

  Причини скасування кріпосництва й основні положення кріпосної реформи 1861 р.

  Кріпосне право - унікальна у своєму роді система проіснувало незвичайно довго, у ньому багато хто бачили причини відсталості Росії, проти нього виступали най яскравіші представники свого часу Відомо, що близько 90% населення Російської Імперії становили селяни, значна їхня частина була в кріпосної залежності, з огляду на це можна говорити, що історія Російського кріпосного права - суть історія Росії
 • Тип: Реферат

  Причини та наслідки голоду 1932-1933 рр.

  Голод 1932—1933 рр — одна з найбільш трагічних сторінок історії українського народу Намагаючись нічим не затьмарити “успіхів соціалістичного будівництва”, сталінське керівництво наклало табу на цю тему Про страшне лихо не дозволялося відкрито говорити, бодай навіть згадувати в газетах, офіційних документах Зарубіжна ж інформація кваліфікувалася як інсинуації Згодом категорична заборона перетворилася на політичну установку, ідеологічну догму і набагато пережила своїх творців Не зруйнувала її і пора хрущовської “відлиги” Лише з набуттям незалежності України питання про ліквідацію цієї “білої пл
 • Тип: Курсовая работа

  Причини та наслідки югославської кризи

  Останнім часом одна з пріоритетних функцій зовнішньої політики — забезпечення національної безпеки — набула дещо нового змісту Сьогодні для будь-якої держави стабільність та безпека в сусідніх державах, на регіональному та на загальносвітовому рівнях дедалі тісніше пов'язуються з поняттям безпеки національної
 • Тип: Доклад

  Причины II мировой войны. Фашизм

  В ответ на усиление революционного движения в западноевропейских странах, на рост и усиление коммунистических партий реакционные силы начали создавать и поддерживать различные партии и группировки, целью которых была борьба с революционными силами В Италии, Германии и других странах начало формироваться движение, получившее название Фашизм Через несколько лет оно стало влиятельной силой и ввергла впоследствии народы Европы в одну из самых разрушительных войн за всю историю человечества, за время которой было убито более 50 млн человек
 • Тип: Курсовая работа

  Причины военных конфликтов в первой половине XX века

  Настоящая работа содержит описание причин военных конфликтов в первой половине XX века, в которых участвовала Италия, как до правления Бенито Муссолини, так и во время его правления Первый раздел содержит подробные сведения о Первой итало-эфиопской войне (Первой Абиссинской войне 1895 – 1896 гг ), ее причинах и следствиях уже во время правления Б Муссолини Во втором разделе рассмотрена политика Италии в период с 1922 по 1945 годы (период правления Бенито Муссолини) В третьем разделе представлено описание Второй итало-эфиопской войны как примера попытки итальянской интеграции
 • Тип: Реферат

  Причины Второй мировой войны

  Вторая мировая война явилась самым крупным военным конфликтом в истории человечества В ней участвовало более 60 государств с населением 1,7 млрд человек Военные действия шли на территории 40 стран Общая численность сражавшихся армий составила более 110 миллионов человек, военные расходы – более 1384 миллиардов долларов Беспрецедентными оказались масштабы человеческих потерь и разрушений В войне погибло более 60 миллионов человек, в том числе 12 миллионов в лагерях смерти: СССР потерял более 26 млн , Германия – ок 6 млн , Польша – 5,8 млн , Япония – ок 2 млн , Югославия – ок 1,6 млн , Венгрия
 • Тип: Курсовая работа

  Причины вхождения Украины в состав России

  В 1618 г было заключено Деулинское перемирие с Речью Посполитой, по которому Россия вынуждена была отдать Польше Смоленск, а также черниговские и северские земли По Поляновскому миру (1634), который завершил начавшуюся в 1632 г очередную войну с Речью Посполитой, Владислав отказался от российской короны, но Смоленск и Северская земля остались у Польши
 • Тип: Доклад

  Причины гражданской войны и военной интервенции в России. Основные этапы гражданской войны.

  Гражданская война, развернувшаяся на территории бывшей Российской империи практически сразу же после Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, осложненная иностранной военной интервенцией, представляет собой ожесточенную вооруженную борьбу за власть между представителями различных социальных слоев и групп расколотого российского общества, возглавляемых многочисленными политическими партиями и объединениями, стоящими на зачастую противоположных платформах
 • Тип: Реферат

  Причины и значение введения христианства на Руси

  В черноморских греческих городах, так же как и на Подунавье, христианство начало распространяться уже в первые века по Р Х , а оттуда заноситься в наши края купцами и странствующим людом Несомненно, уже в IХ веке христианская религия стала довольно обычным явлением в важнейших городах Украины, где много было такого подвижного населения, и захватила высшие слои общества Известно, что в 860х годах посланные на Русь греческие духовники окрестили многих людей, так что на Русь прислан был потом особый епископ для здешних христиан В первой половине Х века упоминается церковь св Илии в Киеве на Подо
 • Тип: Курсовая работа

  Причины и итоги Первой Мировой войны

  Дело не только и не столько в человеческих жертвах Великой войны, дело не в огромных материальных и финансовых потерях Хотя эти потери многократно превысили осторожные подсчеты довоенных теоретиков, называть их «неисчислимыми» или «превосходящими человеческое воображение» неоправданно В абсолютных цифрах людские потери были меньше, нежели от эпидемии гриппа 1918 - 1919 гг , а материальные - уступали последствиям кризиса 1929 г Что же касается относительных цифр, то Первая Мировая Война не выдерживает никакого сравнения со средневековыми чумными эпидемиями Тем не менее, именно вооруженный конф
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 ... 705