Работы в категории История, страница 47, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

  Зараз, коли відбувається відродження і розбудова незалежної Української держави, перехід українського суспільства від тоталітаризму до демократії, виникає потреба у переосмисленні історичного минулого радянської доби і таким чином актуалізується проблема аналітичного вивчення механізмів існування тоталітарного радянського режиму Одним з таких механізмів, на нашу думку, можна вважати бібліотечну цензуру, що застосовувалась більшовиками з моменту приходу їх до влади і до розвалу радянської імперії
 • Тип: Реферат

  Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

  Захист відбудеться “28” лютого 2008 р о 13 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26 165 01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у Національній бібліотеці України імені В І Вернадського за адресою: 03039, м  Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3
 • Тип: Реферат

  Бій у Катеринославі, 1917 рік

  Наприкінці грудня 1917 року в Україні склалась вкрай напружена політична ситуація Тривала ворожнеча в керівництві Центральної Ради , а Центральна Рада та Раднарком в свою чергу конфліктували між собою Раднарком не міг дійти згоди із більшовиками Харкова , а харківські більшовики не хотіли визнавати самостійність київських більшовиків Тривала боротьба Раднаркому з Донським урядом та білогвардійцями , ситуація на німецькому фронті була нестабільною в тилу панував розлад та анархія За таких обставин неможливо було вирішити кожну проблему окремо , а тому українські та радянські діячі перебували у
 • Тип: Доклад

  Біловезькі угоди та створення СНД

  8 грудня 1991р на зустрічі керівників Білорусі, Росії та України в Біловезькій пущі було прийнято рішення про Співдружності Незалежних Держав СНД 21 грудня у Алма-Аті до Співдружності приєдналося II з 15-й колишніх республік СРСР Чотири інші (країни Балтії та Грузія) фактично підтримали цей історичний факт
 • Тип: Реферат

  Біографія Івана Мазепи

  Народився 20 березня 1639 р у с Мазепинці (нині Білоцерківський район Київської області) Належав до родини відомої правобережної української шляхти Початкову освіту отримав у школі Київського братства, згодом закінчив Києво-Могилянський колегіум та Єзуїтську колегію у Варшаві Протягом трьох років навчався у Німеччині, Італії, Франції та Голландії, де здобув блискучу європейську освіту, досвід європейського політичного та культурного життя Знав кілька іноземних мов Формування національно-політичних переконань І Мазепи відбувалося під час служби при гетьманах П Дорошенкові та І Самойловичеві, я
 • Тип: Реферат

  Біографія Айвена Сазерленда: історія відкриттів

  Сазерленд входить у число 12 найбiльш визнаних з нинi живучих американських дослiдникiв в галузi iнформатики, точнiше, комп'ютерних наук (computer science) Вiн визнаний гiдним найбiльш престижних академiчних нагород i є членом вищих наукових суспiльств США Це не заважає йому пишатися чотирма онуками i присвячувати вiльний час танцям, польотам на повiтрянiй кулi Але головне його захоплення - мотоцикл Своїм улюбленцем вiн назвав наймогутнiший мотоцикл BMW K100, що для маститого вченого, якому вже пiшов сьомий десяток, зовсiм непогано
 • Тип: Реферат

  Біографія М.А. Белелюбського

  Російський інженер шляхів сполучення, вчений в області мостобудування, будівельної механіки, матеріалознавства, М А Белелюбський народився 1 (13) березня 1845 року в Харкові в дворянській родині Його батько - А В Белелюбський був інспектором Курсько-Київської залізниці У 1862 році 17-літній Микола закінчив із золотою медаллю Таганрозьку гімназію й у тому ж році надійшов у Петербурзький інститут шляхів сполучення, що закінчив у 1867 році За відмінні успіхи його ім'я було занесено на мармурову меморіальну дошку, а сам він був залишений в інституті як репетитора і викладача по будівельній механі
 • Тип: Доклад

  Біографія першого єпископа готів – Вульфіла

  Вульфіла (готск Wulfila, лат  Ulfilas, Vulfilas, Gulfilas, Ulphilas) – перший єпископ готів, легендарний творець готського алфавіту Родився Вульфіла близько 311 року За свідченнями Філосторгія (початок V століття), він не був чистокровним готом, а походив від полонених християн, вивезених дунайськими готами близько 267 року під час одного з набігів на Малу Азію, з містечка Садоголтини, в Каппадокії Не підлягає сумніву, що його сім’я цілком зжилася з новим середовищем, так що Вульвіла, який народився та був вихований в країні готів, цілком може вважатися членом готської народності На це вказує
 • Тип: Доклад

  Бабенберги

  В 892 Конрадины, другая франконская династия и злейший враг Бабенбергов, лишили Поппо-младшего его владений Этим своим счастьем они были обязаны покровительству германского короля Арнульфа В последующих усобицах наследники Поппо погибли, и семейство погрузилось в забвение, из которого вышло в 976, когда император Оттон II назначил потомка графов Бабенберг Леопольда I, графа Доннегау, маркграфом Австрийским
 • Тип: Реферат

  Бакунин - теоретик бунтарского направления в народничестве

  Михаил Александрович Бакунин (1814-1876) - русский революционер, один из видных представителей революционного народничества и анархизма Искренняя и страстная вражда ко всякому угнетению и готовность жертвовать собой во имя торжества социальной революции привлекали к нему симпатии многих революционно и демократически настроенных людей
 • Тип: Контрольная работа

  Балканские народы друг о друге: явные пристрастия и тайные чувства в конце ХХ века

  Я выбрала статью доктора исторических наук Улуняна Артёма Акоповича по причине того, что в теме явно заявлена проблема конфликта, который меня очень интересовал Мне было непонятно ещё при изучении истории Росси в ХIХ веке почему Балканский полуостров называли «пороховой бочкой» Европы, почему эти, казалось бы, родственные друг другу славянские народы с похожей историей (их постоянно захватывали и подчиняли) не могут найти общего языка и объединиться для защиты своих национальных интересов
 • Тип: Реферат

  Балканский кризис

  Современники и участники событий далеко не всегда отдают себе полный отчет в масштабности переживаемых событий и их общественно-политических послед­ствиях Не стало исключением и последнее десятилетие, принесшее столь глубокие перемены в жизнь стран Центральной и Восточной Европы Внутренние изменения в них в течение 1989-1991 гг , вылившиеся в крушение коммунистических режимов, распад многонациональных государств - Советского Союза и Югославии, а также последовавший вскоре "бракоразводный процесс" чехов и словаков знаменовали собой начало новой эпохи не только в их историческом разви
 • Тип: Реферат

  Балканский кризис конца XX века

  Балканы Не было еще века, когда этот регион оставался в стороне от какого-либо конфликта «Пороховой погреб Европы» – название на самом деле подходящее для него Многочисленные войны являлись прямым продолжением очередного витка балканского конфликта Достаточно вспомнить Русско-турецкую войну 1877 – 1878 гг , Первую мировую войну 1914 – 1918 гг и др Балканы являлись и являются важнейшим геополитическим районом Европы, и контроль над ним обеспечивает контроль над Южной Европой, Ближним Востоком и Средиземноморьем Многие нации и народности населяют этот, казалось бы, небольшой полуостров Так полу
 • Тип: Реферат

  Балканы как цивилизационно-контактная зона (к постановке проблемы)

  Балканский или "восточный" вопрос всегда занимал особое место в мировой политике Именно здесь на протяжении XIX-ХХ веков вспыхивали очаги международной напряженности, именно здесь сталкивались интересы ведущих европейских государств, именно здесь наиболее остро проявлялись межнациональные и межэтнические конфликты Конец тысячелетия принес новое обострение обстановки на Балканах, связанное с ситуацией в Косово, что было использовано США и другими странами НАТО как повод для прямой агрессии против суверенного государства Югославия И в новое, третье тысячелетие, мир вступает с тяжелым
 • Тип: Реферат

  Балтийский “Варяг”

  В 1904 г русский крейсер “Варяг” героически сражался с японской эскадрой, но под угрозой захвата противником был затоплен командой Спустя 10 лет канонерская лодка “Сивуч” совершила аналогичный подвиг в Рижском заливе, вписав славную страницу в героическую летопись русского флота
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... 705