Работы в категории История, страница 469, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Початки українського козацького війська

  З появою козаків починається нова доба в історії українського війська Всі наші давніші військові формації організувалися з почину держави й мали характер державного війська; Козаччина повстала іншим способом, вона вийшла з суспільних низів, була від початку народнім військом Перші козацькі ватаги складалися з людей різного походження, різних станів і навіть різних народів; їх лучила разом тільки охота до воячки, потреба переживань, охота погуляти у степах, добути собі здобич і як скоро добути, так скоро її протратити »Доки жита, доти бита«, — була приповідка цих добичників Але боротьбу з тата
 • Тип: Контрольная работа

  Початкова освіта у Гетьманщині (друга половина XVII-XVIII cт.)

  Нижчою ланкою системи освіти на українських землях у другій половині XVII—XVIII ст продовжували залишатися традиційні парафіяльні, або дяківські, школи, які існували при церковному приході й утримувалися коштом громади чи церковних братств Такі школи за формою та змістом залишалися майже незмінними протягом століть і були характерними для всіх українських земель Внаслідок своєї традиційності вони рідко фіксувалися у документах, тому встановити кількість їх важко Проте разом з братськими, що почали діяти з кінця XVI ст , ці школи забезпечили вже на середину наступного, XVII ст , досить значне
 • Тип: Реферат

  Початок визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького

  Обрана тема, розкриття її суті має велике значення для розуміння причин Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б Хмельницького (1648-1654рр), її швидкого і успішного розгортання Незважаючи на поразку народних повстань в XVI – 20-30рр XVII ст Український народ здобув багатий досвід національної та антифеодальної боротьби, впевненість в своїх силах, вдалося відновити православну церкву в Україні, зросли козацькі привілеї Ці повстання стримували посилення польського національного, феодального і колоніального гніту, так як польський уряд та польські магнати пам‘ятали, чим це
 • Тип: Реферат

  Початок державного відродження України у 1917–1920 рр. Пошук оптимальних моделей державотворення

  1917-1920рр мають дуже велике історичне значення в історії державного відродження України Після тривалого періоду русифікації, національного та соціального гноблення уперше в XX ст український народ створив свою незалежну державу і, кілька років підтримуючи її існування, продемонстрував своє тверде прагнення до самостійного розвитку Національна свідомість, раніше притаманна обмеженій частині інтелігенції, поширилась на всі верстви українського суспільства Створення та діяльність національних урядів привчала жителів міст і сіл України відчувати себе українцями Це стосувалося як західних, так і
 • Тип: Статья

  Почвы археологических памятников как артефакты

  В 1947 году вышел сборник материалов и исследований по археологии Томской области "Басандайка" - первый сибирский опыт комплексного изучения района Это не только сборник материалов по археологии, в нем имеются статьи и антрополога, и почвоведа (подчеркнуто нами - В М , Т М ) и геолога, так как без них исследование Басандайки было бы неполным [1]
 • Тип: Доклад

  Почему Деникин не взял Москву

  Особенно не повезло в этом отношении истории Украины До сих пор в зарубежной и даже отечественной политологии господствует взгляд на Украину как на некий пассивный страдательный объект геополитики («богатые земли»), за которые шла и идет борьба тех или иных внешних сил А между тем на протяжении многих веков украинцы являются активнейшим субъектом геополитики, одним из решающих факторов мировой истории На мой взгляд, тема «Украина как субъект геополитики» уже давно должна была стать стержневой проблемой исследований отечественных историков
 • Тип: Реферат

  Почему искажается историческая правда? (методологический аспект проблемы)

  В последнее время в отечественной исторической литературе ярко проявились две различные тенденции Смысл одной из них выражается в отрицании присутствия тюркоязычного фактора на территории Средней Азии и Казахстана до VI н э Выразители этой тенденции напрочь отказывают возможные этногенетические связи сакских родов с поздними тюркскими кочевыми народами, древних усуней с поздними уйсынами-казахами, относят древних канглы (канцзюй) к кругу ираноязычных племен, найманов, кереитов, жалайров и кунгратов к кругу монголоязычных племен В их представлениях казахи возникли не понятно откуда, из какого-
 • Тип: Реферат

  Почему началась холодная война?

  «Почему началась «холодная война»?» - многим за­давал этот вопрос перед началом своей работы и полу­чал короткие ответы Но после изучения различной ли­тературы на эту тему понял, что ответ вовсе не краток, ведь не даром этот вопрос служит темой реферата
 • Тип: Реферат

  Пошук і аналіз гістарычных крыніц. Праблемы вывучэння непісьмовых крыніц

  З таго часу як у чалавека з’явiлася патрэба перадаць iнфармацыю, ён iмкнуўся вызначаць яе ў мове Фiксацыя гукаў акрэсліла з’яўленне пiсьма З часам з’явiлiся пэўныя вiды ўмоўных вызначэнняў (што ў класiфiкацыi С О Шмiта акрэслiваюцца як канвенцыянальныя крынiцы) – iнфармацыя на штучных машынных носьбiтах Развiццё тэхнiкi спрыяла ўзнiкненню i такога тыпу крынiц, як фона- і кiнадакументы Безумоўна, форма фiксацыi iнфармацыi мае для гiсторыка пэўнае значэнне, i гiсторык часам проста вымушаны звяртацца да вывучэння выключна тэхнiчных аспектаў (магнiтафонны запiс справаздач i г д ) Нягледзячы на пэ
 • Тип: Реферат

  Поэтический и реальный образ Ярослава Осмомысла

  Автор "Слова о полку Игореве" в одном из мест поэмы обращается к галицкому князю Ярославу Осмомыслу (1153 — 1187 гг ): "Галичкы Осмомысле Ярославе! / Высоко седиши на своем златокованнем столе, / Подпер горы Угорскыи / Своими железными полкы, / Заступив королеви путь, / Затворив Дунаю ворота, / Меча бремены чрез облакы, / Суды рядя до Дуная"
 • Тип: Дипломная работа

  Поява металевих знарядь праці та розклад первісної господарської системи

  Первісна доба — найтриваліша в історії людства Вона існувала від появи перших людей до виникнення давніх цивілізацій у IV—III тис до н є У розвитку первісного суспільства за матеріалом і технологією виготовлення знарядь праці можна виділити кілька значних періодів, які за традицією називають віками: кам'яний (охоплює палеоліт, мезоліт, неоліт), мідно-кам'яний, бронзовий і залізний Кожному із цих періодів були притаманні певні риси, особливості, здобутки матеріальної культури, заняття та знаряддя праці
 • Тип: Контрольная работа

  Поява робітничих організацій в Україні

  Організаційні засади пролетарського руху в Україні складалися значно пізніше, ніж у європейського робітничого класу Це пояснюється особливостями соціально-економічного розвитку українських земель у складі Австро-Угорської та Російської імперій, традиціями господарювання і суспільної самодіяльності У процесі формування робітничого класу України він вступав у систему різноманітних зв'язків з різними суспільними інституціями: державними органами, працедавцями, посередниками, іншими соціальними верствами Інтегруючись в систему суспільних відносин, пролетарі змушені були жити й діяти у рамках певн
 • Тип: Реферат

  Появление города Невель и первые сведения о нём

  Разные авторы приводят такие даты рождения города: 1560 г , 1541 г , 1530 г , 1503 г Н И Зорин, краевед 20 века, сообщает, что Иван Грозный построил Велиж, Заволочье, Себеж и г Поповичи на Невле, и считает, что последний из перечисленных и есть современный г Невель, т к часть местности на востоке города ещё в 20 в называлась Поповкой В доказательство он приводит завещание царя: "да сына же своего Ивана благословляю городы, что есми поставил, с Божею волею, на Литовском рубеже: г Велиж, г Заволочье, г Себеж, г Поповичи на Невле и волость поповсую всю…"
 • Тип: Реферат

  Появление и развитие гербов и госсударственных регалий

  Герб – эмблема, наследственный отличительный знак, сочетание фигур предметов, которым придается символическое значение, выражающее исторические традиции владельца Гербы подразделяются на следующие основные группы: государственный; земельный; корпоративный; родовой Герб – специфический исторический источник, изучается дисциплиной геральдикой
 • Тип: Реферат

  Появление и развитие терроризма в дореволюционной России, методы его предупреждения

  Терроризм во всех его формах и проявлениях и по своим масштабам и интенсивности, по своей бесчеловечности и жестокости превратился ныне в одну из самых острых и злободневных проблем глобальной значимости.
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... 705