Работы в категории История, страница 447, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Політико-правова характеристика союзу Мазепи і шведського короля з позиції сьогодення

  Серед всіх українських гетьманів фігура Івана Мазепи, поза всяким сумнівом, найсуперечливіша, і вже в ХVПІ столітті вона встигла стати дійсно культовою в європейських літературі, мистецтві і навіть музиці Про Мазепу писал и Данієль Дефо, Франсуа Вольтер, лорд Джордж Байрон, Віктор Гюго, Олександр Пушкін і багато інших українських, шведських, польських, чеських і російських письменників та поетів Він надихнув французьких художників Горація Берні, Луї Буланже, Шасеріана на написання їхніх прекрасних картин Ференц Ліст присвятив гетьману свою захоплену симфонію «Мазепа»
 • Тип: Реферат

  Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

  Перша половина XIX ст для історії держави та права України була періодом відсутності української національної державності і включення земель України як адміністративних одиниць з напівколоніальною адміністрацією до складу Російської та Австрійської імперій Все це супроводжувалося наступом на її права, нівелюванням її особливостей та державницької пам’яті Новий міністр народної освіти граф С Уваров наполягав на тому, що шлях до процвітання російської держави лежить через зміцнення трьох принципово важливих суспільних основ — самодержавства, православ'я, народності Поява пропагандистського гасл
 • Тип: Контрольная работа

  Політичні партії та об'єднання сучасної України

  - суть змін в економічній політиці повинна полягати в переході від обмежувальних заходів до стимулювальних, наслідком чого повинне стати пожвавлення виробництва і на цій основі підвищення життєвого рівня населення;
 • Тип: Реферат

  Політична і судова система Київської Русі

  У IX ст в результаті тривалого внутрішнього розвитку східнослов'янських племен, збагаченого впливами сусідніх народів, склалась одна з найбільших держав середньовічної Європи — Русь Її історичним ядром було Середнє Подніпров'я, де традиції політичного життя сягали ще скіфо-античних часів Через те, що центром нової східнослов'янської держави впродовж багатьох століть був Київ, в історичній літературі вона отримала назву Київська Русь
 • Тип: Реферат

  Політична історія Галицько-Волинського князівства

  Роман Мстиславич Данило Галицький У 1097 р Галицька земля відокремилася від Києва Тут укріпилися правнуки Ярослава Мудрого, князі Ростиславичі — Василько, Володар і Рюрик, які перемогли князів-суперників «на Рожні полі» та угорців під Перемишлем у 1099 р З великою енергією вони налагоджували внутрішню організацію та оборону свого князівства, підтримували союзницькі зв'язки з Володимиром Мономахом, але водночас обстоювали незалежність від Києва Після смерті братів Ростиславичів син Володаря Володимирко (1124—1152 рр ) об'єднав Галицьку землю Столицею князівства у 1141 р став Галич, зайнятий Во
 • Тип: Реферат

  Політична історія Київської Русі

  У той час як Руська земля розвивалася й міцніла, на півночі слов'янські племена ворогували між собою Міжплемінна боротьба завершилась тим, що старійшини в 862 р запросили для наведення порядку варяга Рюрика з одноплемінниками Понад 200 років серед вчених точиться полеміка щодо національності Рюрика та його роду Прибічники норманської теорії доводять шведське походження Рюрика При цьому використовувалися різні докази, в тому числі й лінгвістичні Дореволюційний вчений О Куник, наприклад, особливо наголошував на скандинавські імена пришельців - Рюрик, Олег, Руальд, Свенельд - явно не слов'янсько
 • Тип: Реферат

  Політична боротьба й об'єднання німецьких земель під зверхністю Прусії

  Міжнародні події останніх десятиліть, що відбуваються у світі, коренями своєї історії виникнення приходяться на середину ХІХ ст Саме в цей період відбулися події, що визначили подальшу долю політичного розвитку не тільки країн європейського континенту, вони також вплинули і на розвиток країн Азії, Африки, Океанії, Америк Мова йде про об'єднання Німеччини в єдину державу і перетворення її в одну з провідних колоніальних країн світу
 • Тип: Реферат

  Політична діяльність Лазара Кагановича

  Діячам найближчого сталінського оточення, їх справжній ролі і місцю в багатьох подіях радянської політичної історії останнім часом приділяється велика увага Не став винятком і Л М Каганович, політична кар’єра якого закінчилася у 1957 році Саме тоді він разом з В М Молотовим та Г М Маленковим був звинувачений у створенні так званої «антипартійної групи», викритої на червневому Пленумі ЦК КПРС І хоча після цього Пленуму, а особливо після виключення з партії у травні 1962 року, його репутація виявилася «підмоченою», у довідках до різного роду видань писали про нього досить стримано і це незважаю
 • Тип: Реферат

  Політична діяльність Петлюри і Винниченка

  Oдна з найтяжчих і буремніших сторінок історії нашої Батьківщини - доба Визвольних змагань українського народу за свою державність у 1917-1920 рр - нерозривно пов`язана у нашій свідомості з ім`ям С Петлюри Попри всю критику з боку деяких угруповань української політичної еміграції, попри всі наскрізь брехливі закиди більшовицької пропаганди на адресу Голови Директорії і Головного Отамана Військ УНР - ім`я С Петлюри не переставало цікавити істориків, він був й залишається центральною постаттю для дослідників новітньої історії України та історії української політичної думки
 • Тип: Курсовая работа

  Політична криза лейбористської партії 1931 р.

  Актуальність На протязі декількох століть історія Англії була невідривно пов‘язана з двома політичними партіями: консервативною і ліберальною Саме ці провідні сили країни визначали зовнішньополітичний курс Британської монархії та основні засади внутрішнього розвитку Але на початку ХХ ст під впливом низки економічних факторів погіршилось положення робітничого класу Це в свою чергу призвело до посилення руху робітників про що свідчило створення лейбористської партії Прототипом лейбористської партії був створений в 1900 р Комітет робітничого представництва, який в 1906 р був перетворений в зазна
 • Тип: Реферат

  Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

  У 1054 р на 76-му році життя помер Ярослав Мудрий З цього моменту починається зміна форми правління в Давньоруській державі: одноосібна монархія поступово переростає в монархію федеративну Після смерті батька три брати — Ізяслав, Святослав та Всеволод — уклали між собою політичний союз, утворили тріумвірат і, спільно управляючи державою, забезпечували єдність та безпеку руських земель Цей унікальний союз проіснував майже двадцять років, але бурхливий розвиток феодалізму, зростання та економічне зміцнення місцевої земельної знаті, породжуючи відцентрові тенденції, підривали його основи Кожен з
 • Тип: Курсовая работа

  Політична система Української козацької держави

  Актуальність теми У період становлення і розвитку соціальної, демократичної, правової Української держави історичне минуле відіграє важливу роль Чимало відповідей на питання про те, яким бути сучасному державотворенню, можна знайти в історії українського козацтва, вивчаючи зокрема, політичну систему козацької держави, організаційні структури, інститут гетьманства, генеральної старшини, органи судової та виконавчої влаади, досвід у міжнародній діяльності тощо
 • Тип: Реферат

  Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

  Політична історія Захоплені Литовською державою південно-західні руські землі протягом другої половини XIV ст перебували на становищі удільних князівств (із залишками місцевої автономії), очолюваних князями — членами литовського великокнязівського роду Місцеві великі феодали-князі, що здавна мали в цих землях володіння, зберігали їх і надалі, але повинні були коритися владі удільного князя, сплачувати щорічну данину й надавати йому військову допомогу Удільні князі складали великокнязівську раду Подібно до великого князя, удільні князі роздавали землі своїм васалам, скликали місцевих великих ф
 • Тип: Реферат

  Політичне життя в Україні 1993-2000 років

  Навесні 1994 р у зв'язку із загостренням внутріполітичної ситуації в країні були проведені дострокові вибори до парламенту - Верховної Ради України (ВРУ) Більшість у новоствореній ВРУ зайняли представники лівих сил: фракція комуністів склала 84 депутати, соціалістична партія України (СПУ) - 25, «Аграрники України» - 26 тощо Головою ВРУ обрано лідера СПУ О Мороза
 • Тип: Реферат

  Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

  – прагненням української шляхти здобути права, якими користувались польські шляхтичі (наприклад, не сплачувати деякі податки); обмежити утиски з боку великих феодалів (магнатів, князів, панів) та місцевих великокнязівських намісників
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... 705