Работы в категории История, страница 422, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Падение Хазарского каганата

  Подъем уровня воды в Каспии, начавшийся приблизительно с середины 9 века, ко времени правления каган-бека Иосифа начал угрожать хозяйственной деятельности хазар в прибрежных районах За сто лет вода в море поднялась на два метра и затопила значительную часть пастбищ и других угодий1 До катастрофы было еще далеко, но тенденция к повышению уровня моря обозначилась уже четко Ущерб, наносимый морем, еще не успел достичь действительно катастрофических масштабов, когда сложилась мощная антихазарская группировка Руси и некоторых гузских племен
 • Тип: Контрольная работа

  Падзелы Рэчы Паспалітай

  Можна вылучыць шмат прычын, якія прывялі Рэч Паспалітую да падзелаў Галоўная з іх відавочна палітычны лад Рэчы Паспалітай, які заканамерна падрываў самыя асновы дзяржаўнасці Найбольш небяспечным было спалучэнне знакамітых “залатых шляхецкіх вольнасцей”: выбранне манарха, liberum veto, “Pacta conventa”, “канфедэрацыі”, “рокашы”1
 • Тип: Сочинение

  Падпольны і партызанскі рух на тэрыторыі Карэліцкага раёна ў гады Вялікай Айчыннай вайны

  Тэма“Падпольны і партызанскі рух на тэрыторыі Карэліцкага раёна ў гады Вялікай Айчыннай вайны” (VІ Рэспубліканскі конкурс творчых работ “Вялікая перамога ў нашай памяці жыве”, прысвечаная 65-гадавіне Перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне”)
 • Тип: Реферат

  Пакт Молотова-Риббентропа

  23 августа 2009 года исполнилось 70 лет со дня подписания пакта Молотова-Риббентропа Историки и политики до сих пор спорят о том, способствовал ли этот документ непосредственно началу войны или просто облегчил Гитлеру принятие решения о ней
 • Тип: Реферат

  Пакт Молотова-Риббентропа

  В 1939 году началась вторая мировая война Довоенные попытки погасить ее первые очаги оказались безрезультатны Внимательно наблюдая за механизмом агрессии Германии в Европе, советское руководство все больше понимало, что предстоит ожесточенная вооруженная борьба с сильным, опытным и беспощадным противником Но до последней минуты, поддавшись иллюзии, оно полагало, что, если не "спровоцирует" Гитлера, войну можно не допустить
 • Тип: Реферат

  Палітычна мадэрнізацыя расійскага грамадства ва ўмовах сусветнай вайны і пасля звяржэння самаўладдзя

  На пачатку ХХ стагоддзя Еўропа ўяўляла сабой нестабільны ў палітычных адносінах рэгіён, асабліва пасля таго, як паміж яе буйнейшымі дзяржавамі – Англіяй, Францыяй і Расіяй – з аднаго боку, і Германіяй, Аўстра-Венгрыяй і Італіяй – з другога, былі заключаны ваенна-палітычныя пагадненні Да блокаў (адпаведна) Антанты і Траістага саюза ў 1914 г пэўным чынам далучаліся іншыя, менш уплывовыя краіны Кожны з блокаў меў уласныя iнтарэсы, звязаныя, з усталяваннем гегемоніі на еўрапейскім кантыненце, кантролю над слабаразвiтымi краiнамi і калонiямі
 • Тип: Реферат

  Палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў складзе Расійскай імперыі ў канцы ХVІІІ-першай палове ХІХ ст.

  У выніку трох падзелаў РП амаль усе беларускія этнічныя землі з насельніцтвам больш за 3 млн чал увайшлі ў склад Расійскай імперыі Кацярына ІІ была асабiста ўпэўнена ў тым, што далучэнне Беларусi i Украiны – гэта акт гiстарычнай справядлiвасцi Пасля ўключэння чарговай часткі РП стары адміністрацыйнатэрытарыяльны падзел неадкладна скасоўваўся і ўводзіўся новы У 1796 г Беларусь падзялялася на тры губерні – уласна Беларускую (губернскі цэнтр – Віцебск), Мінскую (губернскі цэнтр – Мінск) і Літоўскую (губернскі цэнтр – Вільня) У 1801 г , у адпаведнасці з чарговай адміністрацыйнатэрытарыяльнай рэфо
 • Тип: Реферат

  Палітычнае, сацыяльна-эканамічнае і духоўна-культурнае становішча беларускіх зямель у складзе Рэчы Паспалітай

  Асноўнай прычынай, якая падштурхнула ВКЛ да збліжэння з Польшчай (Каронай), з’яўлялася чарговая, самая працяглая ў яго гісторыі Лівонская вайна (1558–1583) Так, у пачатку 1562 г войскi маскоўскага цара Івана Грознага ўжо дайшлi да Шклова, Оршы, Вiцебска, а праз год, 15 лютага захапілі Полацк
 • Тип: Курсовая работа

  Палітычная і эканамічная гісторыя Беларускіх земляу у другой палове XVII–XVIII ст.

  У 1522 г сейм ВкЛ гарантаваў гаспадару княства - Жыгімонту Старому, што яго сын Жыгімонт Аўгуст будзе абавязкова абраны на прастол у княстве пасля смерці бацькі Але фактычна Жыгімонт Аўгуст стаў кіраваць княствам значна раней - яшчэ з кастрычніка 1529 г , калі на сойме ВкЛ ён пры жыцці бацькі быў абраны вялікім князем Вялікую ролю ў гэтым адыграла яго маці - каралева Бона Сфорца Рэальная ўлада засталася ў руках бацькі, але ён рэдка ўмешваўся ў справы княства, бо больш займаўся справамі Кароны Польскай У 1547 г Жыгімонт па каханню ажаніўся з Барбарай Радзівіл, але Барбара, як і першая жонка Жыг
 • Тип: Курсовая работа

  Палітычная і эканамічная гісторыя беларуска-літоўскай дзяржавы ў ХІІІ-XVII стагоддзяў

  Да пачатку XIII ст тэрыторыя сучаснай Беларусі была падзелена на шматлікія ўдзельныя княствы – шматкі былога магутнага Полацкага і Тураўскага княстваў Невялікія самастойныя княствы сталі лёгкай здабычай для знешніх ворагаў У самым пачатку XIII ст актыўнае наступленне з захаду павялі крыжакі, з поўдня неслі смерць набегі манголаў Спакушаліся на беларускія землі польскія князі і ўладары больш магутных паўднёварускіх княстваў – асабліва Галіцка-Валынскага
 • Тип: Контрольная работа

  Палеография Древней Руси

  В IX в , в результате длительного процесса общественно­го, развития образовалось относительно единое Древ­нерусское государство с центром в Киеве Возникшее на основе развития феодальных отношений, оно само активно способствовало дальнейшему укреплению фео­дального базиса На протяжении IX—XI вв на Руси в результате расхищения князьями, боярами, церковными орга­низациями общинных крестьянских земель росло феодальное землевладение, происходило закабаление свободных общин­ников
 • Тип: Доклад

  Палеозойская эра

  Самый ранний из них - кембрий (он продолжался 70 млн лет) В этот период у самых разнообразных животных начинается развиваться скелет, будь то раковина, панцирь или просто колючие шипики Видимо, мягкотелость становится к этому моменту слишком небезопастной
 • Тип: Статья

  Палеолитическое искусство Сибири в трудах отечественных ученых

  Проблемы палеолитического искусства привлекают внимание многих ученых Но те, кто занимается их решением сегодня, могут констатировать некоторый застой в этом направлении Для того чтобы продолжить изучение интереснейшего явления культуры человеческого общества, вероятно, необходимо проанализировать более чем вековую историю решения проблем, связанных с изучением древнейшего искусства Понимая, как обширна область и многочисленны формы его существования, к рассмотрению предлагается история изучения палеолитического искусства конкретного сибирского региона, и не во всем его объеме, а только в рам
 • Тип: Реферат

  Палеонтологічні дослідження

  Палеонтологія - це наука, що досліджує викопні рештки організмів Через специфіку і розмаїтність досліджуваних об'єктів палеонтологія використовує безліч різних методів На початковому етапі розвитку дослідження в палеонтології були спрямовані на з'ясування й опис розмаїтності органічного світу минулого, створення систематик і з'ясування взаємин викопних груп Пізніше чітко позначилися цілком самостійні напрямки: таксономічний (розмаїтість, систематика, регіональні фауни і флори); морфофункціональний й еволюційно-морфологічний; палеоекологічний; микроструктурно-гістологічний; палеобіогеохімічний
 • Тип: Статья

  Палеоэкономика населения горных степей Алтая (по наскальным изображениям и археологическим данным)

  Обилие на Алтае археологических памятников различных эпох свидетельствует, что человек давно освоил этот труднодоступный регион Центральной Азии, жизнь в котором проходила в чрезвычайно сложных условиях В экологическую среду горно-степных пространств особенно гармонично вписались древние кочевники, отгонное скотоводство которых отличалось продуманным и рациональным использованием пастбищ Многовековой опыт проживания в высокогорье заставил кочевников на долгие годы вперед определить жизненно важные зоны хозяйствования, подразделив их на места зимнего и летнего кочевания Сезонное чередование па
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... 705