Работы в категории История, страница 42, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Статья

  Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

  Автором статті вивчено основні документи ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури в період 20 - 30-х років ХХ ст Проаналізовано документи фондів інституту червоної професури при ВУЦВК, оргбюро, секретаріату, політбюро ЦК КП(б)У та ін Надано рекомендації щодо використання результатів дослідження
 • Тип: Реферат

  Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

  Захист відбудеться “7” травня 2008 р о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26 864 01 в Українському науково-дослідному інституті архівної справи та документознавства за адресою: 03110, Київ, вул Солом’янська, 24
 • Тип: Учебное пособие

  Архівознавство як наука: предмет, завдання, специфіка

  Серед галузей наук і навчальних дисциплін гуманітарного циклу, роль і значення яких неухильно зростає, одне з чільних місць посідає архівознавство, як система наукових знань про архіви, архівну справу, її історію, теорію і практику
 • Тип: Реферат

  Архітектура Месопотамії

  У VI-III тисячоріччях до н е у північній частині Месопотамії сформувалися шумерські міста-держави, з яких найбільшим політичним впливом володіли Киш, Ур, Урук і Лагаш Міста воювали один з одним доти, поки в XXIV-XXII століттях до н е їх не завоював Саргон Древній, засновник Аккадской держави зі столицею в місті Аккаде
 • Тип: Реферат

  Архітектура стародавньої Мексики

  Одним із древніх поселень, виявлених археологами, є Куїкуїлько, що розташовувався недалеко від Мехіко Його мешканці жили в простих хатинах із плетеними стінами, обмазаними глиною Покривали такі будинки звичайно пучками соломи Для того щоб захистити будинку від повеней, їх будували на природних чи штучних узвишшях
 • Тип: Реферат

  Архітектура Стародавнього Єгипту

  Після об'єднання давньоєгипетське держава досягла незвичайної сили і могутності На полях, зрошуваних благодатним Нілом, трудилися сотні тисяч селян і рабів І вся міць держави уособлювалася необмеженим владикою - фараоном Цар вважався сином бога сонця Ра, і в тронне ім'я фараона входило ім'я бога (Хафра, Менкаура) Ще більшого значення набув заупокійний культ; монументальні гробниці, храми, скульптурні портрети повинні були забезпечити земним владикам вічне життя
 • Тип: Курсовая работа

  Археологічні пам’ятки в історії м.Рівного

  Дослідження і охорона пам'яток історії і культури, справа збереження і вивчення матеріальних і духовних скарбів свого народу є одним з першочергових завдань цивілізованого суспільства Це важливе питання поставлене на законну, державну основу і в нашій країні Це безпосеред­ньо стосується і археологічних пам'яток, які є важливим джерелом для висвітлення давньої історії людства
 • Тип: Реферат

  Археологические исследования на территории Дагестана

  Дагестан в переводе означает “Страна гор” В Дагестане бытует сказка о всаднике, который вез народам мира языки В мешке их было множество Пересекая горы, споткнулся усталый конь, а мешок зацепился за случайную скалу Вниз по каменным уступам покатились языки, которые достались местным жителям, каждому селению - свой Эта легенда дала, вероятно, Дагестану второе название, кроме страны гор - страна языков Среди самых крупных народностей Дагестана, имеющих свой язык, можно назвать аварцев, даргинцев, лезгинов, лакцев, андийцев, цезов, годоберинов, тиндалов, чамалов, бежтинцев, агулов, табасаранов 7
 • Тип: Статья

  Археологические находки в Киеве

  Произведения искусства древнего Киева, казалось бы, вряд ли могли уцелеть после опустошительного монголо-татарского нашествия 1240 года Но вот в течение последнего десятилетия археологи начали обнаруживать артефакты, заставившие о себе заговорить1 Самым щедрым на открытия стал сезон 1998 года, принесший несколько примечательных изделий византийских мастеров; некоторые из них могли быть изготовлены и в Киеве
 • Тип: Реферат

  Археологические следы патриархального рабства в Италии

  Немногие известия римских историков о древнейшем рабовладении по своему характеру весьма мало отличаются от сообщений, касающихся рабства более поздних времен Между теми и другими сообщениями нельзя уловить существенной разницы, которая бы позволяла ощутить хоть сколько-нибудь конкретность и специфичность упоминаемых в них древнейших фактов Без этого же сообщения выглядят кальками явлений более поздних, в лучшем случае заслонивших собой древнейшую реальность, а то и вовсе пытавшихся воссоздать ее заново по позднейшим образцам
 • Тип: Статья

  Археология

  Не знаю кто первый, где и как начал «ковырять» землю под ногами, чтоб выкопать заинтересовавший предмет (или часть его), но знаю одно: тот человек заложил основу археологии, науки о Прошлом Главного источника информации о далеком и близком «Вчера» Благодаря археологии легче понять наше «Сегодня» и «Будущее», вступающей в свои права с каждой секундой проживаемой нами
 • Тип: Реферат

  Археология в России

  Археология, в смысле научного исследования вещественных памятников, возникает в России лишь с XIX в Описание и собирание археологических памятников, началось, однако, гораздо раньше: древности, имевшие религиозное значение, издавна хранились в церковных ризницах, а всякого рода драгоценности собирались в казнохранилищах царей
 • Тип: Реферат

  Археология Восточных славян в 6 в.

  Восточные славяне ныне – население, говорящее на русском, украинском и белорусском языках Этому населению свойственны специфические языковые и этнографические особенности, выделяющие его из остального славянского мира
 • Тип: Реферат

  Археология, как способ познания мира на примере городища Аркаим

  Археология - наука, изучающая историю общества по материальным остаткам жизни и деятельности людей - вещественным археологическим памятникам Она исследует отдельные древние предметы орудия труда, сосуды, оружие, украшения и целые комплексы поселения, клады, могильники, открываемые археологическими раскопками На основании этих данных учёные восстанавливают историю эпох, которые мало или совсем не освещены письменными источниками Археология оформилась как наука к началу двадцатого века до этого археология, изучающая античность, имела искусствоведческую направленность Разделы археологии выделяют
 • Тип: Реферат

  Археология. Бронза

  Объединяющий фактор Одинаковая «чистая медь» с опр примесями на всей этой территории Типы выпускаемой массивной продукции (3): «крестообразные» втульчатые топоры-тёсла, топоры-молотки; уплощённые тёсла-долота Характерна технология обработки мет : горячая ковка, сварка мет полос, 9 общих видов форм (одно, двух, трёхстворчатых) – часто графитовых
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 705