Работы в категории История, страница 411, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Особливості розвитку культури Київської Русі

  Високий злет культури Київської Русі був зумовле­ний суттєвими зрушеннями в різних сферах суспільного життя — розвитком феодальних відносин; становленням давньоруської державності; відокремленням ремесла від сільського господарства; виникненням міст; пожвавлен­ням торгівлі; активізацією та розширенням міжнародних контактів; запровадженням християнства та ін Нові яви­ща та процеси в давньоруській культурі — це не тільки су­марний наслідок дії суспільних сил і чинників, а й активний самостійний фактор впливу на різні сфери життя, тоб­то культура водночас виступає і як об'єкт, і як суб'єкт істо­
 • Тип: Реферат

  Особое государство или провинция империи: проблема государственно-правового статуса Финляндии

  В современных российских политических дискуссиях проблемы государственного строительства на федеративных началах имеют особую актуальность Россия оказалась единственным федеративным государством из числа образовавшихся после распада СССР В других государствах (Украина, Грузия, Азербайджан, Молдова) автономии не стали субъектами, формирующими государственность, и рассматриваются в контексте национальных меньшинств, что в трех последних случаях обусловило переход скрытой конфликтогенности в открытую Большинство отечественных политиков и ученых сходятся во мнении, что федерация лучшее из возможн
 • Тип: Реферат

  Останні спроби аристократії відновити Українську державу

  Україна втратила державність, але прагнення народу до державного самовизначення не зникло Форми боротьби залишились ті ж самі, однак орієнтація на зовнішні сили змінилася Переконавшись у нездатності Литви задовольнити вільнолюбні устремління українців і власні претензії, феодальна верхівка почала дедалі частіше звертати погляд на православну Московщину На кінець XVI cт Московське князівство завершило об'єднання навколишніх земель і перетворилося на Російську централізовану державу з тенденцією до всебічного територіального розширення Розглядаючи білоруські та українські землі як вотчину предк
 • Тип: Курсовая работа

  Остарбайтерство, як складова частина нацистського "нового порядку" в окупованій Україні в роки Другої світової війни

  24 серпня 2008 року у нашої Батьківщини – України 17-а річниця незалежності Сімнадцять років тому здійснилося те, про що мріяли багато поколінь українських патріотів – на політичній карті світу постала вільна, суверенна, соборна Україна Усі ці роки наша держава переживає складний, суперечливий період розбудови На цьому шляху ми маємо як успіхи, так і невдачі Болісно і повільно формується нова Українська держава в умовах складної громадсько-політичної обстановки, нестабільного економічного становища
 • Тип: Доклад

  Остготы

  Влившись в армию гуннов и вынужденные участвовать в их военных походах, остготы обрели самостоятельность только после смерти вождя гуннов Атиллы (в 453) и последовавшего за ней распада гуннского союза Остготы осели в Паннонии и вошли в состав Римской империи на правах федератов, но по мере усиления стали выходить из-под контроля Рима и совершали набеги на земли Восточной Римской империи
 • Тип: Доклад

  Остров Гаити во времена Наполеона

  Много ли мы вообще знаем об острове и государстве Гаити? Те, кто что-то слышал о нем, знают, что там живут одни негры Старшее поколение помнит фамилию диктатора Дювалье Наибольшее количество информации о Гаити имеют те, кто прочел прекрасный роман Г Грина "Комедианты" или видело экранизацию этого романа Как же там образовалось негритянское государство? Оказалось, что в этом виноваты два обстоятельства: обращение рабов-негров в католичество (в citycat хочется написать котоличество!) и идеи французской революции Не верите? Давайте внимательно все рассмотрим
 • Тип: Реферат

  От Барбароссы к Урану

  История, как наука для изучения, уже давно привлекала меня Но особенно мне интересно изучение истории Великой Отечественной войны, в частности, сражение под Сталинградом На мой взгляд, решающим моментом в войне, как Великой Отечественной, так и всей Второй мировой войны, явилось именно это сражение Здесь, на берегу великой русской реки Волги, решалась судьба народов Советского Союза, а, возможно, и народов всего мира Кто знает, каков бы был исход Второй мировой войны, если бы 6-й армии удалось вырваться из окружения, а группе армий «А» под командованием Руоффа захватить нефтяные промыслы Кавк
 • Тип: Доклад

  От будущего - к прошлому

  Dubito, ergo cogito Cogito, ergo sum R CartesiusПрогресс - это восхождение ко Мне Ж П СартрМне не очень нравится существовать в этом мире, но я не перестаю удивляться вселенскому чуду моего существования В ГарунЧтобы не уничтожить этот мир, мы должны настоящим руководить из будущего К Бурихтер
 • Тип: Реферат

  От германского союза до германской империи

  Пожалуй, Одной из наименее изученных тем по дисциплине История государства и права зарубежных стран является тема развития Германии 19 века Я решил написать курсовую работу по теме, касающейся Германии, так как с детства меня привлекал в этой стране политический уклад жизни Экономическое развитие Германии поражает воображение после разгрома Священной Римской империи данной нации Её стремительный взлет после пережитых войн и конфликтов с соседними странами привлек мое внимание В XIX веке Германия переживает глубочайший политический и экономический кризис Я решил исследовать Германию в период с
 • Тип: Доклад

  От ленинизма к сталинократии

  Русская политология XX в , помимо большевизма, ставшего господствующей идеологией советского периода, охватывает еще и многие другие направления, преимущественно антикоммунистического, религиозно-консервативного толка, сложившиеся как в зарубежье, так и в СССР В целом картина предстает в следующем виде:
 • Тип: Доклад

  От Москвы до Сталинграда

  Но за две недели, пока немцы уничтожали окружён­ных, советский фронт был по­строен заново Сюда были брошены последние силы, в том числе созданные из добровольцев части народного ополчения Ополченцами становились мирные люди — рабочие, служащие, интеллигенты Необученные и пло­хо вооружённые, почти все они погибли в первых же боях
 • Тип: Реферат

  От первобытности к деспотии

  Приблизительно в III—II тысячелетиях до н э часть человечества совершила гигантский прорыв — перешла от первобытности к цивилизации Начал создаваться качественно иной мир, хотя долгое время он еще имел много связей с первобытностью, да и сам переход к цивилизации, конечно, осуществлялся постепенно, начиная с IV—III тысячелетий до н э И, тем не менее, грани, отделяющие цивилизацию от первобытности, вполне определенны
 • Тип: Контрольная работа

  От позднего средневековья к Новому времени

  Начиная свою работу о Москве и о причинах объединения русских земель вокруг нее Я и не могла представить, сколько информации нужно будет перечитать по этой теме История древней Руси окутана мраком Летописцы оставили нам крайне мало сведений Сколько историков, столько и мнений Да, и в зависимости от того в какое время писался научный труд, такой был и вывод
 • Тип: Дипломная работа

  От режима личной власти к коллективному руководству. (Изменения в системе политической власти после смерти И.В. Сталина в 50-е годы)

  Действительно, личность Сталина – одна из самых сложных и противоречивых в истории Удивителен его путь политического деятеля от малозаметного участника Октябрьской революции до лидера партии и государства Процесс усиления единовластия, подмены диктатуры пролетариата диктатурой вождя показывает генезис культа личности Сталина, человека, который был главным виновником беззаконий, творившихся в стране в 40-е – начале 50-х гг
 • Тип: Реферат

  От реформ к кризисным явлениям в свесском обществе

  Проблемы развития советского общества в 70-е годы, складывание механизма торможения стали предметом острой научной дискуссии, им посвящены публикации в периодической печати, специальные статьи.
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... 705