Работы в категории История, страница 403, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Основание монгольской империи

  Монгольский период – одна из наиболее значимых эпох во всей русской истории Монголы владычествовали по всей Руси около столетия, и даже после ограничения их власти в Западной Руси в середине четырнадцатого столетия они продолжали осуществлять контроль над Восточной Русью, хотя и в более мягкой форме, еще столетие Это был период глубоких перемен во всем политическом и социальном устройстве страны, в особенности Восточной Руси Этому периоду истории нашей страны следует уделять как можно больше внимания Но, по моему мнению, прежде чем изучать влияние Золотой Орды на Русь, нужно проанализировать н
 • Тип: Доклад

  Основание первых колоний в С.Америке. Англия и Новый Свет.

  В восточном полушарии сменились две эпохи каменного века: нижний и средний палеолит Предшественник человека прошел огромный путь в 300 тыс лет, не считая 2 млн , которые потребовались для появления человеческого рода Все это время Американский материк был безлюден
 • Тип: Учебное пособие

  Основи історії України

  Є декілька значень поняття «історія» У широкому розумінні слова історія – це загальний процес розвитку Ми говоримо про історію людини, природи, науки, культури, тощо Під історією в більш вузькому значенні слова ми розуміємо життя і розвиток людського суспільства Цим терміном позначається також наука, що вивчає минуле людства Узагальнюючи, можна сказати, що історія – це з одного боку процес, а з другого – пізнання цього процесу
 • Тип: Реферат

  Основні етапи історії Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

  Понад одинадцять століть тому східні слов'яни створили свою першу державу Літописи та інші пам'ятки давньоруської літератури називають її Руссю, або Руською землею, історики – Київською, або Давньою Руссю Вона належала до найбільших культурних, розвинених економічно і політично, сильніших держав середньовіччя На величезній території від Чорного до Білого морів, від Карпатських гір до Волги жили витривалі, хоробрі й мужні русичі
 • Тип: Реферат

  Основні етапи українського національного відродження

  Україна – друга за величиною країна в Європі Але ця країна лише не так давно отримала довго очікувану незалежність – факт досить дивний в наш час, коли повним та беззаперечним суверенітетом користуються навіть найвідсталіші держави І це не єдина загадка в історії країни и народу, які досить часто залишались взагалі непомітними або в кращому випадку незрозумілими істориками світу Чисельні сучасні нації історично затверджувались та розвивались як раз в якості націй-держав – але тільки не українці і не Україна Тобто, історія України – це історія нації, яка змогла розвинутись та вижити поза межам
 • Тип: Курсовая работа

  Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

  Проблема початкових етапів і процесів українського державотворення завжди була найактуальнішою в історіографії Інтерес до свого минулого зародився в Україні дуже давно, можна сказати, вже на початку української державності Нажаль, ми не маємо цих джерел Тільки з ХІ століття починається історіографія проблеми “Повість минулих літ” Нестора, Київський, Галицько-Волинський літописи та інші висвітлюють процеси державного будівництва тієї епохи, яка характерна для середньовіччя
 • Тип: Дипломная работа

  Основні напрямки зовнішньої політики СРСР в 1933–1939 рр.

  Зовнішня політика СРСР періоду 30-х років ХХ ст завжди була об’єктом постійного інтересу не тільки політиків, істориків-науковців, а й для кожного пересічного громадянина європейського континенту, та і не тільки
 • Тип: Реферат

  Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях

  Поміщицьке землеволодіння, аж до моменту його ліквідації, відігравало помітну роль у економіці дореволюційної України Основу цієї могутності становили значні за розмірами маєтності, що формувалися протягом тривалого часу Цей процес розгортався різними шляхами, поєднання яких зумовлювало чимало рис розвитку поміщицького господарства в останній період його існування Отже, витоки основних процесів, що відбувалися в ньому, доцільно шукати в попередніх століттях
 • Тип: Реферат

  Основные вехи истории османов

  Возникшее в начале XIV в на развалинах сельджукского государства в Анатолии и затем, в XV в на территории Византийской империи Османское государство после взятия Константинополя в 1453 г стало одним из самых могущественных в Европе и на Ближнем Востоке Хорошо управляемое и имеющее боеспособную армию, оно представляет в XVI в и отчасти в XVII в серьезную и постоянную угрозу для европейских держав Владевшая Средиземноморьем, Северной Африкой, Балканами, странами Ближнего Востока и побережьем Черного моря, Османская империя стала последней из великих империй Старого Света и может по праву считат
 • Тип: Шпаргалка

  Основные даты и события в истории Восточной Римской Империи

  431 06 - 10 III Вселенский собор в Эфесе осудил ереси, в том числе и учение Константинопольского патриарха Нестория ( основное положение "Мария - мать Христа, но не Богородица") Несторий снят с поста патриарха
 • Тип: Шпаргалка

  Основные даты истории России

  Древняя (догосударственная) история человеческого общества разделяется на несколько периодов в соответствии с археологической схемой: каменный век (3 млн лет т н - конец Ш тыс до н э : палеолит, мезолит, неолит); бронзовый век (конец III тыс до н э - I тыс до н э ); железный век (с I тыс до н э – до нашего времени)
 • Тип: Шпаргалка

  Основные даты Истории Японии

  10 - Город Нара - первая постоянная столица Японии 784 - Столица перемещена в город Нагаока Период Хэйан (794 - 1185): 794 - Столица перемещена в Хэйан (ныне - Киото) 1016 - Фудзивара Митинага становится регентом 1159 - Клан Тайра под руководством Тайры Киёмори набирает силу после войны Хэйдзи 1175
 • Тип: Шпаргалка

  Основные даты Российской истории

  обоище 1243 - Образование госсударства "Золотая орда" 1325 - 1340 Княжение Ивана Калиты 1327 - Восстание в Твери против монголо-татар 1362 - 1389 Княжение Дмитрия Донского 1378 - Победа русских войск на реке Воже 08 сен 1380 - Куликовская битва 1382 - Разгром Москвы Тахтамышем 1448 - Русск
 • Тип: Шпаргалка

  Основные моменты истории Отечества

  В римских источниках 1-11 вв славян называют венедами Впервые под своим именем славяне упоминаются в 6 в Первая археологическая культура, которую связывают со славянами, — пражская, она распространилась от среднего Днепра до Балтики, от Эльбы до Подунавья Тогда же славяне расселились и на Балканах
 • Тип: Доклад

  Основные направления внешней политики конца XIX начала XX вв.

  В конце XIX в. приоритеты внешней политики Российской империи по-прежнему были связаны с ее традиционными направлениями; Балканский регион, проблем черноморских проливов, дальневосточный узел противоречий.
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... 705