Работы в категории История, страница 357, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Научные ресурсы мира

  На научно-технический потенциал страны, его состояние и тенденции развития влияют две группы факторов Первую группу составляют количественные факторы – наличие в стране подготовленных научных исследователей, материально-техническое обеспечение НИОКР и научное обслуживание финансовых ресурсов Вторая группа факторов (качественные) включает систему организации НИОКР, приоритеты научных разработок, уровень развития такой отрасли, как научное обслуживание
 • Тип: Реферат

  Научный путь Константина Эдуардовича Циолковского

  Константин Эдуардович Циолковский родился 17 сентября 1857 года в селе Ижевское под Рязанью Там мальчик жил совсем недолго — до трех лет У отца Кости, Эдуарда Игнатьевича начались неприятности на службе, и в 1860 году семья переехала в Рязань
 • Тип: Реферат

  Нахи на Северном Кавказе

  Население, проживавшее на территории нынешней Чечни и Ингушетии, входило в ареал распространения так называемых кобанской и каякентско-харачойской археологических культур Уже  в начале I тысячелетия до нашей эры там умели плавить и ковать железо Это население сыграло определяющую роль в дальнейшем развитии этногенетических процессов, в  возникновении собственно чеченского и ингушского народов как носителей единой материальной и духовной культуры В это время на Центральном Кавказе окончательно сформировался антропологический тип чеченцев и ингушей, как представителей европеоидной расы   Осевшие
 • Тип: Доклад

  Нахимов Павел Степанович (1802-1855)

  Выдающийся русский флотоводец Павел Степанович Нахимов родился 6 июля (23 июня) в селе Городок Вяземского уезда Смоленской губернии (ныне - село Нахимовское Андреевского района Смоленской области) После окончания Морского кадетского корпуса в Санкт-Петербурге (1818 г ) служил на Балтийском флоте В 1822-1825 гг совершил кругосветное плавание вахтенным офицером на фрегате "Крейсер"
 • Тип: Реферат

  Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

  Українська політична думка першої половини XIX ст чітко відобразила основні риси економічного і соціально-політичного життя епохи - криза феодально-кріпосницьких відносин, генезис капіталізму та процес національного відродження, що йшов через розвиток історичних традицій і пробудження почуття української народності
 • Тип: Реферат

  Національна політика СРСР в роки перебудови

  У 1982 р пішов з життя Л І Брежнєв, людина, яка уособлювала собою неосталінізм Протягом п’ятнадцяти років, за винятком розстрілів і масових тортур, практично все лишалося, як було при Сталіні За неповні два десятиліття в країні було відновлено й зміцнено командно-адміністративну систему управління всіма сторонами суспільного життя Вона не передбачала ні в економіці, ні в культурі, ні, тим більше, в пресі ніяких дій, які не були би узгоджені з керівництвом Ініціатива дозволялася лише в межах того, як краще виконати вказівки партії
 • Тип: Реферат

  Національна політика СРСР в роки перебудови

  Поняття “перебудова” дуже спірно: кожний має на увазі під ним щось, що відповідає його політичним поглядам Я розумію під словом “перебудова” як сукупність суспільно-політичних процесів у період 1985-1991 років
 • Тип: Курсовая работа

  Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

  Сучасний етап розвитку України у всьому розмаїтті соціально-економічних, політичних, національно-державних та інших аспектів його прояву диктує необхідність звернутися до досвіду минулого інших країн, до осмислення його уроків, мобілізації ресурсів історичної пам’яті, як міцного знаряддя процесів оновлення сучасності
 • Тип: Курсовая работа

  Національне відродження Чехії

  Актуальність дослідження Національно-визвольна боротьба чеського народу відіграла важливу роль в історії Чехії, у її подальшому розвитку Впродовж останніх років, у зв’язку із утворенням незалежної Чехії, зростає науковий інтерес та кількість публікацій, присвячених окремим аспектам суспільних процесів у чеських землях Актуальним дане дослідження є тому, що етновідроджувальні процеси ХІХ століття проходили у чехів на широкому історичному тлі пробудження народів Європи, революційного піднесення, національного відродження і державотворення в Європі Саме впродовж періоду 1815-1870 рр були закладе
 • Тип: Контрольная работа

  Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

  Питання про національний склад індустріальної буржуазії Донецько-Придніпровського регіону досі не стало предметом вивчення в історичній науці Про це, зокрема, свідчить як відсутність спеціальних робіт, так і досить схематичне висвітлення питання у роботах узагальнюючого характеру У спадщину від дореволюційної історіографії сучасним дослідникам залишилось дві ідеї: переоцінка питомої ваги і ролі іноземних капіталів у розвитку базових галузей виробництва та заперечення існування української буржуазії В сучасних умовах обидві тенденції лише підкреслюють наукове значення і актуальність цього сюжет
 • Тип: Реферат

  Національно визвольний рух в Індії

  Посилене пограбування Індії Англією під час першої світової війни тяжко відобразилося на становищі робітників міста і села Єкономічне становище ще більш ускладнилося після двох не врожайних років(1919 і 1921) Підйом національно-визвольного руху почався в 1918 р з виступів робочого класу в Бомбеї, Мадрасі, Канпурі Під час виступів почались виникати профспілки Перша профспілка виникла у Мадрасі у 1918 р В Ахмадабаді під керівництвом М К Ганді біла утворена Асоціація робітників - текстильників Лютнева революція в Росії вразила індійських націоналістів та надихнула їх на посилення визвольної боро
 • Тип: Реферат

  Національно визвольний рух в Індії

  Посилене пограбування Індії Англією під час першої світової війни тяжко відобразилося на стоновищі робітників міста і села Єкономічне становище ще більш ускладнилосяпісля після двох не врожайних років(1919 і 1921) Підйом національно-визвольного руху почалвся в 1918 р з забастовок робочого класу в Бомбеї, Мадрасі, Канпурі Під час забастовок почались виникати пофспілки Перша профспілка виникла у Мадрасі у 1918 р В Ахмадабаді під керівництвом М К Ганді біла утворена Асоціація робітників-текстильщиків Лютнева революція в Росії вразила індійських націоналістів та надихнула їх на посилення визвольн
 • Тип: Реферат

  Національно-визвольна боротьба у середині XVII століття

  Політичне становище України середини XVII століття зумовлювалося вкрай сумними реаліями: упродовж віків тут не було практики національного державного будівництва; українські землі були поневолені сусідніми державами; панівна верхівка повністю втратила роль політичного провідника народу, носія державності Ця позиція еліти (бо лише вона могла успішно здійснювати політичне керівництво, займатися розбудовою національного життя, розвиваючи етнополітичну самобутність суспільства) обернулася великою національною трагедією За колоніальної політики Польщі ситуація ставала критичною: була втрачена еліт
 • Тип: Курсовая работа

  Національно-визвольна боротьба українського народу у 1648-1676 рр. під проводом Б. Хмельницького

  Актуальність дослідження: Боротьба українського народу за своє соціальне, національне, релігійне та культурне визволення у 1648-1676 рр є однією з найяскравіших сторінок його історії Ця подія була глибоко закономірним явищем Спрацював комплекс чинників, які зробили широкомасштабний народний виступ необхідним і можливим Перша група чинників спонукала, підштовхувала до вияву активності, а друга робила цю активність можливою, створювала ґрунт для її розгортання І сьогодні, дуже важливо переглянути причини, правильно з’ясувати події національно-визвольної війни через призму сьогодення і зробити ві
 • Тип: Курсовая работа

  Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького

  Напередодні національно-визвольної війни в Україні не було своєї держави Більша частина українських земель входила до складу Речі Посполитої, феодальне право якої відрізнялося особливою жорстокістю, а державні закони обмежувалися всевладдям магнатів і місцевої адміністрації В українського народу фактично не було перспектив на повноцінний політичний розвиток за умови подальшого перебування у складі Речі Посполитої Однією з причин війни стала невідповідність між набуттям козацтвом фактичного політичного лідерства в українському суспільстві та погіршенням його становища за «Ординацією 1638 p »,
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... 705