Работы в категории История, страница 353, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Курсовая работа

  Наполеонівські війни

  Період з 1796 по 1815 роки часто називають епохою Наполеонівських воєн Вони не були перманентними, але територія на якій відбувалися ці війни охопила майже всі країни Європи Про могутню Наполеонівську Францію заговорив увесь світ Визначні військові походи в 1796-1797 р та 1800р (другий) в Італію, 1798-1799р в Єгипет, 1805 р в Австрію, 1806 р в Прусію, 1806-1807р в Польщу та інші не менш вдалі військові кампанії змусили Європу боятися, а отже і поважати Францію Головною суперницею Франції була Англія Наполеон нічого не міг вдіяти з міцним Англійським флотом і всі його спроби були марними ( при
 • Тип: Курсовая работа

  Наполеонівські війни: загарбання чи революція?

  Я, вибрав цю тему для своєї курсової роботи тому, що вважаю її цікавою та актуальною і в наш час Буду намагатися вивчити вплив Наполеонівських воєн на подальшу долю Європи, оскільки цей вплив мав не аби – яке значення
 • Тип: Доклад

  Наполеоновские войны 1799-1815 гг.

  Наполеон французский государственный деятель и полководец, первый консул Французской республики (1799—1804), император французов (1804—14 и март — июнь 1815) Родился в семье небогатого корсиканского дворянина адвоката Карло Буонапарте В десятилетнем возрасте был помещен в Отенский коллеж во Франции, а затем в том же 1779 переведён на казённую стипендию в Бриеннское военное училище В 1784 успешно окончил училище и перешёл в Парижскую военную школу (1784—85) С октября 1785 в армии (в чине младшего лейтенанта артиллерии) Воспитанный на передовых идеях французского Просвещения, последователь Ж Ж
 • Тип: Контрольная работа

  Направления исторического развития

  1 В традиционной европейской цивилизации в XV в имелись преграды для прогрессивного развития, как и на Востоке, но в отличие от восточных цивилизаций Европа обладала уникальными характеристиками, способствовавшими эволюции Назовите традиции и явления, доказывающие наличие этих противоположных тенденций развития Европы в XV в Можно ли говорить о преобладании одного из направлений исторического развития в это время?
 • Тип: Реферат

  Нарастание кризисных явлений в технико-экономической и социально-политической жизни страны в 70 – начале 80 гг.

  После отставки Н С Хрущева к руководству страной пришли деятели, чья партийно-государственная карьера началась в 30-е гг , а также в военные и первые послевоенные годы Первым секретарем ЦК КПСС был избран Л И Брежнев Брежнев энергично начал свою деятельность и, как опытный аппаратчик, быстро взял в свои руки нити управления страной Во главе Совета Министров СССР стал А Н Косыгин Председателем Президиума Верховного Совета СССР был избран Н В Подгорный Из наиболее авторитетных членов Советского правительства в 60-е гг - первой половины 80-х гг являлся министр иностранных дел А А Громыко Также б
 • Тип: Курсовая работа

  Народ и власть Древней Руси

  Вопрос народа и власти Древней Руси является одним из ключевых в отечественной историографии От того или иного его решения зависит трактовка характеристики социально-политического строя Древней Руси, особенностей российской политической традиции К огромному сожалению, русский народ в массе своей, достаточно плохо знает свою собственную историю, особенно ее древнейший период Там, где отсутствует истинное знание, неизбежно рождаются различные мифы
 • Тип: Реферат

  Народження і функціонування козацької держави

  Ідея окремого самостійного козацького війська зародилася на Запорожжі Там, вільні,сильні і войовничі люди із всієї України зорганізувалися у вільне незалежне військо Там повстав своєрідний козацький побут, народились нові традиції, витворилися нові способи воювання, повстала козацька ідеологія і проводилися козацькі змагання Цим окремим життям козаччина жила понад трьох сторіч Спочатку професійна община, а згодом і справжня могутня держава, яка стрімко постала в ході Національної революції, і яка недовго проіснувала, залишивши по собі яскравий слід в історії нашої держави До сих пір навколо п
 • Тип: Курсовая работа

  Народи Азії та Північної Африки в першій половині ХХ ст.

  Сучасність кидає яскраве світло на події минулого, висвітлюючи їх значення, історик краще розуміє період, який він вивчає, якщо він знає, як і чим справа закінчилася Даний методичний посібник, який буде складатися з трьох частин, буде аналізувати і сучасну ситуацію, але основне його завдання інше: переоцінка минулого
 • Тип: Курсовая работа

  Народи Азії та Північної Африки у другій половині ХХ–на початку ХХІ століття

  У другій половині ХХ ст завершився процес ліквідації колоніальної системи У 50-х роках завоювали незалежність Туніс і Марокко, 1960 рік – рік Африки, 1962 отримав незалежність Алжир, 70-і роки – емірати Перської затоки, 80–90-і продовжувався розпад колоніальної системи в Африці, в 1997 і 2000 рр Китаю було повернено Гонконг і Макао, а в 2002 р незалежним став східний Тімор Віками створювана колоніальна система була ліквідована за 50 р Почався процес становлення державності на Сході, пошуки шляхів розвитку політичної системи та економіки, налагодження міжнародних зв’язків
 • Тип: Реферат

  Народи доколумбової Америки

  Історія американських індіанців сповнена загадок і ставить багато питань перед вченими Характер життя стародавнього населення Америки дійсно був суперечливим Поруч з відсталими племенами, провідними примітивне господарство і навіть в XVI ст НЕ переступили рубіж первісності, існували яскраві самобутні культури, які володіли значним багажем науково-практичних знань
 • Тип: Реферат

  Народніцкія і сацыал-дэмакратычныя арганізацыі на Беларусі

  Пасля падаўлення паўстання 1863 - 1864 гг на Беларусі адбыўся рэзкі спад сялянскіх выступленняў, і на працягу наступных 40 гадоў сялянскі рух ніколі не дасягаў таго ўзроўню, які назіраўся на рубяжы 50 — 60-х гадоў, у час падрыхтоўкі і правядзення рэформы 1861 г У 1864 - 1880 гг рэгістравалася ў сярэднім толькі 8-10 сялянскіх хваляванняў штогод У 80-я гады адбыўся адносны ўздым сялянскага руху (амаль падвоіўся ў параўнанні з папярэднім дзесяцігоддзем), але ў 90-я гады наступіў чарговы спад
 • Тип: Реферат

  Народная война в Тамбовской губернии

  Прошли годы и десятилетия ,но сам факт крестьянской войны на Тамбовщине и сегодня интересует многих русских и зарубежных историков , журналистов ,писателей и всех тех , кто хочет знать правду об этом довольно примечательном событии нашей истории Многие хотят знать о причинах этого восстания , его целях и руководителях На сегодняшний день написано большое количество работ , посвященных этой теме Многие историки и краеведы пытались пролить свет на события тех лет, но до сих пор нет полноценного исследования ,в котором была бы сказана вся правда о Тамбовском восстании крестьян
 • Тип: Реферат

  Народная воля. Возникновение, участники, деятельность. Оценки в исторической литературе

  Основой идеологии революционного народничества 1870-х гг была теория «общинного социализма», впервые сформулированная в работах А И Герцена: русская крестьянская община с ее коллективным землепользованием и самоуправлением есть зародыш социализма Россия имеет уникальный шанс перейти к социализму, минуя капитализм, и тем самым показать человечеству путь в новый справедливый и цивилизованный мир В 60-е гг XIX в определились различия в решении вопроса о том, как идти к социализму Сам Герцен, не отрицая революции как «последнего довода угнетенных», предпочитал реформы, проводимые властью под давл
 • Тип: Реферат

  Народная монархия XVII в.

  Со времени возникновения в Русском государстве при Иване Грозном в 1547 г института царства и до начала XVIII в в основе официальной концепции власти лежали четыре идеи: 1) богоустановленность власти, 2) отцовский, или патерналистский, характер власти, 3) царь — непосредственный наместник Бога на Земле (в отличие от западноевропейских королей, которые считались лишь Божьими помазанниками) и 4) православное царство — гармоничный мир (так как основано в отличие от других государств на истинной вере, правде и справедливости), управляемый Богом и царем Русское царство считалось «Новым Израилем»,
 • Тип: Реферат

  Народний демократ Т.Г. Шевченко. Кирило-Мефодіївське товариство

  Среди титанов российской исторической мысли XIX в , рядом с Н М Карамзиным, С М Соловьевым, В О Ключевским, занимает видное место Николай Иванович Костомаров (псевдонимы — Иеремия Галка, Иван Богучаров) Творчество русско-украинского ученого историка и археографа, фольклориста и этнографа, поэта и просветителя оказало большое влияние на духовное развитие современников и долго еще будет жить в памяти благодарных потомков
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... 705