Работы в категории История, страница 33, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Анахарсис – один из семи мудрецов античного мира

  Анахарсис – один из наиболее славных сынов Скифии Античные авторы сохранили о нем сравнительно много самых разнообразных интересных и ценных сведений Здесь и биографические данные, и рассказы о его путешествиях и встречах с интересными людьми, и философские беседы, и крылатые изречения, и т п Ведь Анахарсис, как сообщают античные авторы, был одним из семи мудрецов древнего мира
 • Тип: Доклад

  Анахронизм

  Анахронизм [греч ἀνά обратно, назад, против + χρόνος время] - 1) ошибка против хронологии, отнесение какого-либо события, явления к другому времени, к другой эпохе; внесение в изображение какой-либо эпохи черт, ей несвойственных; 2) пережиток старины, не вяжущийся с современным укладом жизни; устарелый взгляд или обычай
 • Тип: Реферат

  Ангкорская империя

  Примерно в то же время, когда на территории Бирмы существовало государство Паган, на территории современной Камбоджи существовала Ангкорская империя Но если история государства Паган была неразрывной частью истории Бирмы и память о нем сохранялась в последующих поколениях, то судьба Ангкорской империи сложилась совсем иначе
 • Тип: Реферат

  Англія в період середньовіччя (ХІ-ХVст.)

  З кінця VIII до середини X ст північно-східна час­тина Англії була під владою вікінгів — датчан, які по­ступово заселили Англію Близько 886 р англосакси уклали з датчанами договір про поділ Англії Південно-західна частина залишилася за англосаксами, а північно-східна дісталася датчанам
 • Тип: Реферат

  Англія та Франція наприкінці XIX — на початку XX ст.

  Наприкінці XIX ст Англія пережила найбільш три­валу і тяжку кризу, що з 1873 р охопила промисловість, сільське господарство, торгівлю, фінанси Впродовж 1870—1914 рр вона втратила світову промислову мо­нополію Загальне промислове виробництво країни за цей час подвоїлося (але в світі воно зросло у чотири рази) Замість третини світової індустріальної продукції (як було раніше) на частку Англії припадала тепер лише сьома частина На початку 80-х рр її обігнали СІЛА, на початку XX ст — Німеччина Англійські товари втра­тили конкурентоспроможність у змаганні з німецьки­ми і американськими Однак Англі
 • Тип: Реферат

  Англія та Франція у другій половині XX ст

  Економічні й політичні позиції Великої Британії у світі внаслідок Другої світової війни виявилися значно підірваними Розпад колоніальної системи в повоєнний період призвів до того, що Велика Британія перестала бути центром величезної імперії, в якій не так давно проживала четверта частина людства У війні Велика Британія зазнала суттєвих економічних втрат Однак післявоєнна відбудова йшла досить швидко Уже в 1947 р Велика Британія досягла довоєнного рівня виробництва У повоєнний період при владі у Великій Британії почергово знаходилися Лейбористська та Консервативна партії Незважаючи на великий
 • Тип: Реферат

  Англія у 1870-1914 роках

  Англія перестала займати ведучі положення в промисловості і торгівлі, яке належало їй в 50-60-ті рр XIX ст Країна почала відставати по темпам розвитку промисловості, пропустив вперед США і Германію, які в свою чергу остаточно позбавили Англії звання „власниці промислової майстерні світу” В цей ж час серйозних труднощів випробовувало сільське господарство Англії Дрібні фермери-орендарі не мали грошей для ведення господарства на сучасному агротехнічному рівні В результаті урожайність була малою, а ціни на продукти – високі Власники Англійських капіталів негайно намагались отримати прибуток, вваж
 • Тип: Учебное пособие

  Англія – від англосаксонських королівств до Вільгельма Завойовника ( V–XI ст.)

  Мета : встановити риси в розвитку Англії даного періоду ; з’ясувати, як Британія стала Англією ; охарактеризувати зміни, що сталися в Англії після завоювання її норманами; формувати вміння на підставі знайомства з окремими фактами, визначити, які риси історичного явища вони характеризують
 • Тип: Реферат

  Английская буржуазная революция и её роль в развитии парламентаризма

  История человечества знает даты, высоко поднятые над чередой не только лет, но и столетий, даты, которыми отмечены битвы народов за свободу Одной из них является Великая английская революция середины XVII века
 • Тип: Доклад

  Английская модель развития капитализма

  Среди трех передовых стран Западной Европы классический вариант утверждения буржуазных отношений осуществлялся в Англии Английская модель развития капитализма была самой быстрой, самой полной и, пожалуй, наиболее жестокой Важную роль здесь сыграло то, что полем деятельности для английского капитализма был не только город, но и деревня В других странах именно деревня – основной оплот феодализма и традиционализма – сдерживала переход к новому В Англии же именно в деревне концентрировалась база для важнейшей в ХVI-ХVII в отросли промышленности – сукноделия Это была уникальная ситуация, которая д
 • Тип: Реферат

  Английская революция (XVII век)

       После смерти королевы Елизаветы I, не имеющей прямого наследника, в 1603 году английский трон занимает король Шотландии Яков VI, принявший на троне Англии имя Яков I Сыну погибшей на эшафоте Марии Стюарт, соперницы Елизаветы, удается держать равновесие, несмотря на политические неурядицы в государстве
 • Тип: Реферат

  Английская революция - первая революция нового времени

  «Железный век», «эпоха всеобщего кризиса» - таковы наиболее употребительные характеристики XVII столетия В самом деле, первая его половина – время общеевропейской Тридцатилетней войны (1618 – 1648), разорившей и истощившей германские земли Тенденции попятного движения восторжествовали в странах средиземноморского региона (Италия, Испания, Португалия) Началось «второе издание крепостничества» на востоке Европы 40-60-е гг были отмечены чередой кризисов: обострение политической нестабильности в Голландии (она добилась независимости от Испании и торгового преобладания в Европе), Фронда во Франции,
 • Тип: Реферат

  Английская Революция середины 17 века

  К началу XVII в феодальные порядки в Англии стали все больше стеснять развитие промышленнос­ти, торговли и сельского хозяйства Вся земля счита­лась собственностью короля Дворянство должно было платить в королевскую казну определенную сумму денег при передаче земли по наследству или ее прода­же Дворяне (их еще по-старому называли рыцаря­ми) считались держателями королевской земли, а не
 • Тип: Реферат

  Английские женщины-путешественницы второй половины XIX века

  Феномен женщин-путешественниц является одной из наиболее интересных особенностей викторианского периода истории Англии Викторианский период, как называют годы долгого правления королевы Виктории (1837 - 1901), известен как время значительного подчинения женщин, когда суровая общественная мораль строго регламентировала их жизнь, ограничивая ее пределами домашней сферы и сводя их деятельность лишь к занятию домашним хозяйством и заботе о семье Однако именно в эти годы все более заметным явлением в жизни английского общества становятся путешествия женщин, совершаемые в самых разных частях света
 • Тип: Реферат

  Английские колонии в Новом Свете. Порядок управления колониями

  17 - начало 18 века - накопление критической массы - недовольство строем - развитие протестантизма Повод для революции - американцы потребовали представительства в парламенте, т к они платили те же налоги 1775 - попытка новых налогов - начало революции
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... 705