Работы в категории История, страница 288, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Контрольная работа

  Козацька Конституція Пилипа Орлика

  Пилип Орлик вписав яскраві сторінки в історію державотворення України Він як і тисячі йому подібних, присвятивши життя України, так і не дочекався ні визнання, ні подяки на Батьківщині, ні за життя, ні після смерті
 • Тип: Реферат

  Козацький обоз, символіка та зброя

  Задумавши похід проти ворогів, татар, турків та поляків, запорозькі козаки вхолосту били на Січі з найбільших гармат, затим посилали кругову повістку козакам-зимівчакам, які жили у степу по хуторах, слободах та землянках-бурдеях На такий поклик поспішали, як бджоли до своїх вуликів, звідусіль козаки до збірного пункту, хто пішки, хто верхи, із зброєю та продовольчими припасами При цьому, якщо йшлося про нагальну оборонну війну, коли треба було відбити раптовий напад ворога, відібрати у нього захоплений християнський ясир, то козаки збиралися в похід швидко, кидалися на ворогів навально, вступ
 • Тип: Реферат

  Козацько-селянські повстання XVI-XVIII ст.

  Обрана тема, розкриття її суті має велике значення для розуміння причин Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького (1648-1654рр), її швидкого і успішного розгортання.
 • Тип: Контрольная работа

  Козацько-селянські повстання кінця ХVІ - першої половини ХVІІ ст.

  Актуальність теми зумовлена необхідністю більш ґрунтовного дослідження теми на основі документальних джерел і потребою детальнішого висвітлення ряду аспектів проблеми, зокрема, слід чіткіше визначити характер і масштаби, форми пасивного опору селянства, дослідити економічне підґрунтя соціальних конфліктів, визначити соціальну природу найбільших повстань кінця ХVІ та початку ХVІІ ст
 • Тип: Реферат

  Козацько-старшинські літописи

  Літо́пис - історико-літературний твір у Київській Русі, пізніше в Україні, Росії та Білорусі, в якому оповідь велася за роками Назва походить від структури літопису, де статті починались зі слів "в літо" Літописи - важливі пам'ятки літератури, цінні джерела для дослідження слов'янської історії з давніх часів до XVIII століття включно У них розповідається про походження східних слов’ян, зародження у них державної влади, про політичні, економічні та культурні взаємини між собою та з іншими народами, тощо Велике значення літописи мають для вивчення історії української літературної мови
 • Тип: Доклад

  Коліївщина

  1768 рік був часом загальної смути Шляхту Речі Посполи­тої дедалі більше дратувало постійне втручання у польсь­кі справи російської цариці Катерини II Спочатку вона добилася того, що королем Польщі обрали її ко­ханця Станіслава Понятовського, а згодом примусила поляків гарантувати релігійні свободи православним Розлючена шанта­жем росіян польська шляхта утворила в лютому 1768 р Барську конфедерацію й напала на російські війська, роз­ташовані на польських землях Для православних Речі Пос­политої настали тривожні часи Ба­гато з них були переко­нані, що конфедерати не простять їм підтримки, яку
 • Тип: Курсовая работа

  Колективізація Західноукраїнських земель

  Всі ми є свідками важливих історичних процесів, які відбуваються в сучасній Україні і супроводжуються гострою політичною боротьбою Серед проблем, які постали перед українською властями у 90-х рр ХХ ст , одне з чільних місць посідає так зване «аграрне питання» Воно полягає у тому, щоб шляхом реформування колгоспів у приватні, фермерські чи кооперативні господарства зробити сільське господарство рентабельним і ефективним Процес зворотній до колективізації особливо активно розпочався в листопаді – грудні 1999 р і пов'язаний з низкою указів Президента України Л Д  Кучми Найбільш активно він відбу
 • Тип: Реферат

  Коллаборационизм в Белоруссии

  КОЛЛАБОРАЦИОНИСТЫ (от франц collaboration — сотрудничество), лица, сотрудничавшие с оккупационными властями в странах, захваченных фашистской Германией в период 2-й мировой войны (особенно во Франции в 1940-44)
 • Тип: Курсовая работа

  Коллаборационизм на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны

  Коллаборациони́зм (фр collaboration — сотрудничество) в юридической трактовке международного права — осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству Термин чаще применяется в более узком смысле — как сотрудничество с оккупантами В уголовном законодательстве подавляющего большинства стран мира факт коллаборационизма квалифицируется как преступление против своего государства, обычно как государственная измена Первоначально означал сотрудничество граждан Франции (к которому призвал нацию глава режима Виши маршал Петен в 1940 году) с нем
 • Тип: Реферат

  Коллаборационисты: казачьи части вермахта на Украине

  В годы Второй мировой войны, как и во многих войнах прошедших эпох, имело место такое явление как коллаборационизм, т е сотрудничество с врагом, против которого вело войну то или оное государство Были коллаборационисты и в СССР, когда наша страна отстаивала свою независимость в смертельной схватке с гитлеровской Германией
 • Тип: Реферат

  Коллегии, история создания и основы делопроизводства

  Вокруг имени Петра I сложилось немало легенд и стереотипов, прочно живущих в общественном сознании Тем кто читает о нём, пишет о нём трудно устоять перед готовыми клише, устоявшихся, давно ставших аксиомами суждений и определений типа: “царь-плотник”, “работник на троне”, который “прорубил окно в Европу”, “суровый, но справедливый и демократичный, не чета своим преемникам” Петровское время принесло не только впечатляющие достижения, блестящие воинские победы, включило Россию в общеевропейскую семью народов Время петровских реформ – это время основания тоталитарного государства, внедрение в ма
 • Тип: Реферат

  Коллективизация

  Правдивый анализ уроков прошлого поможет решать сегодняшние проблемы, в том числе и подъёма сельской экономики. Сегодня, по­жалуй, главное - вернуть крестьянину утраченное в прежние годы по­ложение хозяина земли, пробудить чувство
 • Тип: Реферат

  Коллективизация

  В апреле 1929 Шестнадцатая партконференция принимает решение о проведении второй генеральной чистки (первая была в 1921 году): будут "вычищены" все, кто когда-либо (в 1923 - 29) голосовал против Сталина поддерживал - безразлично какую - оппозиционную платформу
 • Тип: Реферат

  Коллективизация

  После Второй мировой войны в странах Европы сформировался социалистический лагерь Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгария, Югославия, Румыния и др выбрали социалистический путь развития Подобно СССР, эти страны стали в послевоенный период проводить социалистические реформы Эти преобразования задели как политическое переустройство государств, так и реформирование экономики стран Все государства проводили обобществление сельского хозяйства Коллективизация в этих странах проводилась не так, как она проводилась в СССР в 20-е годы Отсутствовало насильное обобществление хозяйств, не проводилось раск
 • Тип: Реферат

  Коллективизация - трагедия российского государства

  Правдивый анализ уроков прошлого поможет решать сегодняшние проблемы, в том числе и подъёма сельской экономики Сегодня, пожалуй, главное - вернуть крестьянину утраченное в прежние годы положение хозяина земли, пробудить чувство любви к ней, уверенность в завтрашнем дне Различные формы подряда, аренда и меры социального развития деревни призваны обеспечить успех в решении этих задач
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... 705