Работы в категории История, страница 280, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Київська Русь

  Північ: підсічно-вогньове землеробство 1 рік: дерева вирубуються 2 рік: дерева спалюються, а зола використовується як добриво 3 рік: засівши і збір врожаю, Потім - нова ділянка, тому що земля виснажується Основні знаряддя праці: сокира, мотика, соха, борона-суковатка, заступ, ціпи, кам'яні зернотерки, ручні жернова Південь: вид землеробства - переліг Багато родючих земель Засівали ділянка протягом 2-3 років, потім вибирали нову ділянку Основні знаряддя праці: соха, рало, дерев'яний плуг із залізним лемешем і інші знаряддя для горизонтальної оранки Скотарство Свині, корови, дрібна рогата худоб
 • Тип: Реферат

  Київська Русь

  Як окрема етнічна спільність, слов'яни сформувалися на початок нашої ери Ряд істориків ототожнюють слов'ян із веі; с дами Перші письмові згадки про слов'ян (венедів) зустрічаються у римських авторів І-ІІ ст н е - Плінія, Тацита, Птолемея На думку більшості вчених, батьківщина слов'ян охоплювала територію від середньої течії Дніпра до Вісли
 • Тип: Реферат

  Київська Русь - теорії походження та розвиток

  "Норманісти" наголошують, що східні слов'яни були нездатні без зовнішньої допомоги створити свою державу, а варяги (нормани) відіграли вирішальну роль у створенні Київської держави Слово "Русь" походить від фінської назви шведів "Ruotsi"
 • Тип: Реферат

  Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

  Із загибиллю Ярополка Володимир став єдиновладним волода­рем величезної держави До складу ЇЇ входило коло 20-ти різних зе­мель, племен, серед яких були і слов'янські, і фінські, і тюркські Увесь цей конґломерат не був ще об'єднаний нічим, крім княжої влади, ослабленої за Святослава та міжусобної боротьби його синів Отож, Володимир повинен був час від часу приборкувати повстання, суті яких літопис не вияснює
 • Тип: Реферат

  Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

  Проблема походження Київської Русі вже давно цікавить дослідників Вчені не можуть дійти одностайної думки щодо цього питання, тому й виник ряд концепцій, присвячених йому Широкого розповсюдження набула норманська теорія, за якою скандинавам належала визначальна роль у творенні Київської держави, та антинорманська, за якою цю роль відповідно відіграли слов’янські чи наближені до них народи Існує ще хозарська теорія, однак вона не настільки актуальна Прихильники цих теорій і донині полемізують між собою, постійно знаходячи нові аргументи на підтримку своєї версії
 • Тип: Реферат

  Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

  Перебуваючи в тіні дивовижних досягнень кочовиків та розвиненої цивілізації причорноморських міст, ізольоване від решти світу населення Північної України протягом багатьох століть здавалося лише контрастним людським тлом стрімких подій, що розгорталися на півдні Проте з початку VI ст , з повільним, але неухильним перенесенням центру історичних подій з Причорноморя та Степу на лісисті рівнини, цей землеробський люд стає дедалі помітнішим Посівши центральне місце на історичній сцені, землероби тим самим викликають більше зацікавлення тогочасних істориків Дослідження їхніх мовних, етнічних і ку
 • Тип: Реферат

  Київський князь Ярослав Мудрий і піднесення Русі

  Київська Русь як державне утворення є, звичайно, значною віхою у історії українського народу І хоча протягом своєї історії Київська Русь переживала різні часи: від розквіту до повного занепаду, проте уся історія її творення виступає нині яскравим прикладом дивовижного єднання, розумного та продуманого правління, бажання піднести свою державу до високого світового рівня
 • Тип: Реферат

  Кибальчич Микола Іванович – автор першого проекту літального апарату

  31 жовтня 2013 року виповниться 160 років від Дня народження генія космічної науки, талановитого винахідника, автора першого проекту літального апарату з ракетним двигуном для космічних польотів - Миколи Івановича Кибальчича, якого дала світу одна з 5 могутніх космічних держав - Україна Необхідно знати предків і сучасників, котрі є гордістю нашої Батьківщини
 • Тип: Реферат

  Кидани и Сибирь

  Период X–XII вв занимает особое место в истории Евразии Практически все регионы этого полицентричного мира вышли на новый виток своего развития Киданьская империя Ляо (907–1124 гг ) представляет собой закономерное звено в цепочке государств-империй того времени Практически с самого начала она складывалась как полиэтническое образование Кидани составляли в ней лишь одну пятую часть населения Уже сам факт установление господства киданей над соседними кочевыми и оседлыми народами неизбежно приводил к сложной этнополитической ситуации Переход под их власть исконно ханьских районов заставлял ляосс
 • Тип: Реферат

  Киев и Киевская земля в 1167-1173 гг.

  В истории Киева и Киевской земли период с 1167 по 1173 гг занимает особое место Внимание к нему обуславливается тем, что в 1169 г впервые за длительную историю столицы центр власти на Руси временно переместился из Киева во Владимир, а киевские князья оказались заложниками политики Андрея Боголюбского Владимиро-Суздальского События 1169 года часто рассматриваются как поворотный пункт в развитии Руси, как момент окончательного переноса центра политической жизни из Киева во Владимиро-Суздальскую Русь Однако, как показывают источники, Киев не потерял значения важного политического центра вплоть д
 • Тип: Контрольная работа

  Киево-Могилянська Академія

  Здобувши ґрунтовну філологічну гідготовку, оволодівши іноземними мовами, студенти переходили до класів humaniora — поетики (1 рік), затим риторики (1 рік), де «прилучались до справжньої гуманітарної освіти»
 • Тип: Реферат

  Киевская Русь

  Славяне ведут свое происхождение от автохтонного индоевропейского населения Восточной Европы По мнению большинства современных ученых, прародина славян — это северные склоны Карпат, долина Вислы и бассейн Припяти Из этих мест славяне расселялись во всех направлениях, по всей Восточной Европе Пик активности славянского расселения приходится примерно на начало VII в На северо-востоке славяне углубились в земли угро-финнов и селились по берегам Оки и верхней Волги; на западе достигли р Эльбы в Северной Германии И все же большинство их тянулось к югу, на Балканы — с их теплым климатом, плодородны
 • Тип: Реферат

  Киевская Русь

  Славянские племена мигрировали в бассейн Днепра в V веке н э , здесь они разделились на две ветви: южную, племена которой ушли на Балканский полуостров, и восточную На рубеже VIII – IX веков у восточных славян идет процесс формирования древнерусской народности В результате объединения их племен на территории от Таманского полуострова на юге, Днестра и верховьев Вислы на западе до верховьев северной Двины на севере возникла Киевская Русь О её истории мы узнаем из древнерусских летописей, в частности из "Повести временных лет", в которой летописец подробно рассказывает о славянских пл
 • Тип: Реферат

  Киевская Русь

  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВЫХ КИЕВСКИХ КНЯЗЕЙ - ОБЪЕДИНЕНИЕ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕН ПОД ВЛАСТЬЮ КИЕВСКОГО КНЯЗЯ - УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ - НАЛОГИ; ПОВОЗЫ И ПОЛЮДЬЯ - СВЯЗЬ УПРАВЛЕНИЯ С ТОРГОВЫМ ОБОРОТОМ - ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КИЕВСКИХ КНЯЗЕЙ - ДОГОВОРЫ И ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ РУСИ С ВИЗАНТИЕЙ - ЗНАЧЕНИЕ ЭТИХ ДОГОВОРОВ И СНОШЕНИЙ В ИСТОРИИ РУССКОГО ПРАВА - ВНЕШНИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ И ОПАСНОСТИ РУССКОЙ ТОРГОВЛИ - ОБОРОНА СТЕПНЫХ ГРАНИЦ - РУССКАЯ ЗЕМЛЯ В ПОЛОВИНЕ XI В -НАСЕЛЕНИЕ И ПРЕДЕЛЫ - ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КИЕВСКОГО - КНЯЖЕСКАЯ ДРУЖИНА: ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЛИЗОСТЬ К КУПЕЧЕСТВУ БОЛЬШИХ ГОРОДО
 • Тип: Доклад

  Киевская Русь

  Уже к концу IX века Киевская Русь объединяла половину всех славянских княжеств: Киевское, Галицкое и Волынское, Полоцкое, Турово-Пинское, Смоленское, Новгородское, Ростово-Суздальское, Черниговское, Переяславское, Северское, Муромо-Рязанское, Тмутараканское
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... 705