Работы в категории История, страница 213, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Курсовая работа

  Зовнішня політика СРСР (1921-1941)

  Починаючи з 1920 р великі світові держави відмовилися від планів повалення радянського режиму Поступово була знята економічна блокада, а закріплення рядом угод нових державних кордонів - які, можливо, і не розглядалися сторонами як остаточні - означало необхідний Радянській Росії перепочинок По закінченні громадянської війни та іноземної інтервенції, після переходу до непу ідея світової революції для багатьох більшовистських керівників відійшла на другий план III конгрес Комінтерну (червень-липень 1921 р ), передбачивши глобальне загострення міжімперіалістичних протиріч, які в «найближчому ма
 • Тип: Курсовая работа

  Зовнішня политика СРСР в післявоєнний період

  До закінчення другої світової війни радянська зовнішня політика підійшла з базовими доктринальними настановами, які було сформульовано Леніним, а потім оформлено й закріплено в роки правління Й Сталіна Її основу становило розуміння історичного процесу як протиборства та зміни суспільно-економічних формацій: капіталізм приречений, на зміну йому неминуче прийде комуністична формація як підсумок розвитку людства Міжнародні відносини — похідними від цього процесу і являють собою специфічну форму класової боротьби — основної рушійної сили всіх явищ та процесів у міжнародному житті Класовий підхід
 • Тип: Дипломная работа

  Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

  Якщо подивитися уважно на парадний портрет французького короля Філіпа IV - гравюру, виготовлену по печатці, - на перший погляд стані зрозуміло, чому він одержавши в історії епітет Le Bel, Красивий Тонкі правильні риси й ніжна юнацька особа яскраво виділяються з невиразного ряду портретів численних монархів, залишених нам епохою високого й пізнього Середньовіччя Це візуальне спостереження, однак, аж ніяк не підтверджує думка деяких істориків, що король Філіп був усього лише " іграшкою в руках спритних радників" (Й Шуста) або що в ньому було щось " холодне, нерухоме, як у статуї&q
 • Тип: Дипломная работа

  Золота доба Римської імперії

  Римський імператор - виходець зі знатного сенаторського роду; спадкоємець Адриана, якого він зарахував до богів, за що й одержав від сенату епітет Пий (Благочестивий) Час його правління відрізнялося миролюбством і економічною стабільністю Він просунув границі Римської імперії в Німеччині й Греції, звів знаменитий тридцатичотирьохмильний оборонний вал у Шотландії, названий його ім'ям З 146 його співправителем став Марк Аврелій, якого він спочатку всиновив і потім женив на своїй дочці, тим самим була заснована династія Антонинів
 • Тип: Контрольная работа

  Золота лихоманка в Сибіру XIX ст.

  Сотні тисяч років тому в Сибіру був теплий клімат Неосяжні простори покривала пишна теплолюбна рослинність На місці сучасної сибірської тайги тоді панували листяні дерева: дуб, бук, клен, липа, ясен і навіть волоський горіх Живим зеленим пам'ятником давно вимерлої дольодовикової рослинності в Кузбасі є "липовий острів" у 10 тисяч гектарів, розташований на півдні області в районі селища Кузедеєво
 • Тип: Реферат

  Золотая Орда

  Золотая Орда была одним из крупнейших государств средневековья, владения которого находились в Европе и Азии. Ее военная мощь постоянно держала в напряжении всех соседей и очень долгое время никем не оспаривалась.
 • Тип: Реферат

  Золотая Орда

  Золотая Орда была одним из крупнейших государств средневековья, владения которого находились в Европе и Азии Ее военная мощь постоянно держала в напряжении всех соседей и очень долгое время никем не оспаривалась Монархи даже отдаленных стран стремились завязать с ней дружественные отношения и всеми силами их поддерживать Наиболее предприимчивые купцы преодолевали огромные расстояния, чтобы попасть в ее столицу, которая по праву слыла крупнейшей торговой базой между Востоком и Западом По всему миру разносили путешественники и торговые караваны, правдивые рассказы и невероятные легенды о народа
 • Тип: Реферат

  Золотая Орда

  Мы прекрасно знаем еще по школьным учебникам, когда на политической карте мира появилось самое большое государство Евразии XIII - XIV вв - Золотая Орда, - в рамках которого впервые были объединены пространства будущей Российской империи и этносы, их населяющие, - от Дуная на западе до Алтая на востоке и от Белого моря на севере до Кавказа и Хорезма на юге Знаем о грабительских данях и о борьбе покоренных народов Но сама цивилизация этого государства, сверкнувшего как ярчайший феномен Евразии и нашедшего продолжение в постзолотоордынских исламских государствах Казани, Крыма, Астрахани, Сибири,
 • Тип: Реферат

  Золотая Орда и Русь

  Тема настоящего реферата - Золотая Орда и ее роль в истории Отечества Актуальность и необходимость настоящего исследования вызвана сегодня двумя диаметрально противоположными точками зрения, одна их них традиционная и прописана во всех школьных учебниках и многих учебниках для ВУЗов, суть ее состоит в признании отрицательной роли, другая признает положительное историческое влияние на наше Отечество
 • Тип: Контрольная работа

  Золотая орда. Мифы и реальность

  Монгольский период — одна из наиболее значимых эпох во всей русской истории Монголы владычествовали по всей Руси около столетия, и даже после ограничения их власти в Западной Руси в середине четырнадцатого столетия они продолжали осуществлять контроль над Восточной Русью, хотя и в более мягкой форме, еще столетие Это был период глубоких перемен во всем политическом и социальном устройстве страны, в особенности Восточной Руси Прямо или косвенно монгольское нашествие способствовало падению политических институтов Киевского периода и росту абсолютизма и крепостничества
 • Тип: Статья

  Золотая пряжка стального пояса России

  Так в 1904 году сказал о Кругобайкальской железной дороге по случаю начала движения по ней поездов император Николай II Она соединила в обход озера Байкал две ветви Транссибирской магистрали, став уникальным памятником отечественной инженерной мысли конца XIX - начала XX столетий
 • Тип: Статья

  Золото России

  Многие десятилетия мы, бывшие советские люди, ничего не знали о несметных богатствах России, находящихся за границей «Золото Колчака»? Так его отбили «доблестные красногвардейцы» ещё в 1920 году в Иркутске и целёхоньким вернули Ленину, о чём ещё в 1959 году был поставлен фильм «Золотой эшелон»
 • Тип: Реферат

  Золотой век Древней Греции и Пелопонесская война

  Золотой век, наряду с серебряным, бронзовым и железным, – один из четырех периодов развития человечества Именно так, в виде последовательного чередования этих четырех эпох, описывает греческий поэт Гесиод в своей поэме «Труды и дни» современные ему взгляды на происхождение человека и на смену веков Впрочем, Гесиод вносит некоторое дополнение – между медным и железным веками он располагает век героев-полубогов Именно тогда, по его представлению, жили герои Гомера и другие персонажи древнегреческой мифологии Его собственная жизнь, полная труда и лишений, пришлась на тревожные, безрадостные врем
 • Тип: Реферат

  Золотой век Екатерины

  Екатерина II родилась 21/04(02/05)/1729 г. в немецком приморском городе Штеттин, умерла 06(17)/11/1796 г. в Царском селе (г. Пушкин). Урожденная Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская происходила из бедного немецкого княжеского рода.
 • Тип: Реферат

  Золотой век русской культуры

  Трудны и жестоки были условия, в которых развивалась передовая русская литература Крепостнический строй накладывал свой отпечаток на все области русской жизни В стране царил тяжелый политический гнет Царская цензура беспощадно подавляла свободное слово Величайшие деятели русской литературы подвергались преследованиям, многие из них кончили свою жизнь трагически Рылеев был повешен царскими палачами На каторгу отправлен Одоевский, сослан в Сибирь Бестужев Гениальный Пушкин провел свою молодость в ссылке, а впоследствии был затравлен придворной камарильей и убит в самом расцвете сил Лермонтова в
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... 705