Работы в категории История, страница 192, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Контрольная работа

  Економічне піднесення в Межиріччі у ІІІ-ІІ тис. до н.е.

  Економічна історія забезпечує тісний зв'язок історико-економічного пізнання з розвитком економічних знань в цілому Як джерело фактичного матеріалу для всіх економічних наук вона допомагає у вивченні економічної теорії, економіки промисловості, сільського господарства, фінансів, грошового обігу тощо Галузеві та функціональні економічні науки без обґрунтування історико-економічними дослідженнями втрачають власний теоретичний рівень Поняття економіка таке ж старе, як і людське суспільство Але оскільки економічна думка першоначально не відділяється від других форм мислення про суспільство, точно
 • Тип: Реферат

  Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

  Відбудова та розвиток господарства України в повоєнні роки відбувалися в умовах, коли всі українські землі (крім крайніх західних, що залишилися у складі Польщі) опинилися у межах однієї держави Територія України на кінець 1945 р розширилася до понад 580 тис км2 У 1954 р до України включено Крим
 • Тип: Реферат

  Економічне становище України в роки Хмельниччини

  Протягом XVI — першої половини XVII ст на українських землях відбулися істотні зміни в аграрних відносинах Розширення внутрішнього та зовнішнього ринків призвело до формування й утвердження фільварково-панщинної системи господарства Зросло магнатсько-шляхетське землеволодіння Завершилося юридичне закріпачення селян, які підпали в поземельну, особисту і судово-адміністративну залежність від феодалів Найінтенсивніше ці процеси відбувалися в Галичині, Волині, Поділлі, північно-західних районах Київщини В Наддніпрянській і Задніпрянській Україні, де вирувала народна колонізація, селяни були вільн
 • Тип: Реферат

  Економічне та політичне становище Афганістану, Ірану, Туреччини на початку новітньої історії

  Афганістан був відсталою країною з феодально-патріархальними відносинами Більша частина земель, що оброблялися, знаходилась в руках поміщиків Селяни орендували їх на кабальних умовах У глухих гірських районах збереглося патріархально-натуральне господарство Третину населення країни складали скотарі-кочівники Хани кочових і напівкочових племен зберігали фактичну незалежність, ухилялись від сплати податків і були постійним джерелом сепаратизму в державі
 • Тип: Реферат

  Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ – початок ХХІ століття

  Захист відбудеться «29» травня 2008 р о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26 165 01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук у Національній бібліотеці України імені В І Вернадського за адресою: 03039, Київ, просп 40-річчя Жовтня, 3
 • Тип: Статья

  Елизавета Петровна и дворцовый переворот 24-25 ноября 1741 г.

  В ноябре 1741 г в результате дворцового переворота на престоле оказалась дочь Петра 1 Елизавета Подобные перевороты были и до, и после Елизаветы Петровны, но существует ряд особенностей, присущих этому событию: с одной стороны, национальные лозунги, взрыв патриотизма в гвардии, с другой - активное участие иностранных держав, пытавшихся оказать влияние на внешнеполитический курс России Особую роль сыграла сама Елизавета, которая не только приняла участие в перевороте, подобно Екатерине II, но была вынуждена лично возглавить его, а затем сумела удержаться на престоле в течение 20 лет
 • Тип: Курсовая работа

  Елизавета Петровна и Екатерина Великая

  Вслед за быстрым ростом при Великом императоре Россия после его смерти несколько останавливается в своем развитии За первые 17 лет после Петра на престоле Российской империи сменилось четыре государя: вдова Петра Екатерина Первая (1725—1727); его малолетний внук Петр Второй (1727—1730); племянница Петра Великого Анна Иоанновна (1730—1740); ее внучатый племянник младенец Иоанн (1740—1741), после которого престол перешел к дочери Петра — Елизавете Жизнь государства за это время не отмечена сколько-нибудь выдающимися событиями
 • Тип: Реферат

  Елизаветинская Англия

  После смерти Генриха VIII в 1547 году Англия переживает период религиозной и политической нестабильности Эдуард VI (сын Генриха VIII) вовлекает королевство в процесс Реформации, но после его смерти в 1553 году ориентиры англиканской церкви вновь поставлены под вопрос Мария Тюдор, дочь первой жены Генриха VIII, к которой перешла корона, симпатизирует Римской церкви Она хочет попытаться разделаться с реформистским христианством, которое позволило ее отцу развестись с ее матерью Замужество Марии с Филиппом II, королем Испании, крайне непопулярно и обозначает начало преследований протестантов, из
 • Тип: Реферат

  Елліністичний Єгипет

  Є епохи у всесвітній історії, які особливо насичені соціальними і політичними змінами і виявляються особливо плодотворними в плані подальшого розвитку До числа таких епох древності повинен бути віднесений період еллінізму Сам термін "еллінізм" було введено в науковий обіг в 30-х рр ХІХ ст німецьким істориком Йоганом Густавом Дройзеном Він перший зайнявся серйозним вивченням післякласичної історії греків і словом "еллінізм" позначав процес всесвітньо-історичного значення – "розповсюдження грецького панування і освіченості серед відживших культурних народів" Іншими
 • Тип: Реферат

  Ельцин – миф, политик, человек.

  Александр и Наполеон – современники, с 1807 по 1811 год – союзники, едва не породнившиеся между собой, а до и после этого смертельные враги, захватнически побывавшие в столицах друг друга Каждый из них (сначала – Наполеон, потом – Александр), хотя и по – разному, сыграл роль Агамемнона Европы, «царя царей»
 • Тип: Контрольная работа

  Еміграція українців у кінці ХІХ–початку ХХ століття

  В історії формування сучасної української діаспори простежуються чотири хвилі масового переселенського руху з України Перша хвиля еміграції з України, хронологічні рамки якої охоплюють період з останньої чверті ХІХ століття до початку Першої світової війни, була зумовлена переважно соціально-економічними причинами Другий масовий відтік частини населення за межі своєї батьківщини припадає на період між двома світовими війнами і був викликаний як соціально-економічними, так і політичними обставинами Друга світова війна та її наслідки викликали третю хвилю масової української еміграції, майже ви
 • Тип: Реферат

  Емельян Пугачёв

  Эту тему я выбрал потому , что меня интересует история связанная с изучением различных проявлений народного протеста против гнета господствующих классов Восстания в Древней Руси показывают, что народные низы того времени, при всей отсталости и примитивности их представлений с точки зрения людей более поздних эпох, очень хорошо сознавали тяжесть гнета, исходившего от господ - князей, бояр, ростовщиков, представителей администрации
 • Тип: Реферат

  Емь летописная

  При изучении средневековой истории Русского Севера историографический аспект является наиболее сложным, и в то же время, наиболее интересным Можно без преувеличения сказать, что он является одним из важнейших при реконструкции исторического процесса в столь отдаленное время Вопросы исторической географии привлекли внимание исследователей XVIII-XIX веков, они интересуют историков и в наше время, в силу постоянного увеличения источникового материала Многообразие источников по исторической географии способствовало привлечению к ее изучению специалистов самых разных дисциплин, внесших свой сущест
 • Тип: Статья

  Епископ и империя: Амвросий Медиоланский и Римская империя в IV веке

  Амвросий начал свое пастырское служение, когда он уже перешагнул возраст Христа В эти годы уже не легко начинать новую жизнь, тем более что внутренне он не был готов к этому, а стал епископом, по меткому выражению А Джоунса, из чувства долга
 • Тип: Дипломная работа

  Епоха "розвиненого соціалізму" або "роки застою" в Радянському Союзі (1965-1985)

  Безсумнівно, відставка Хрущова означала відмову від енергійного проведення реформ, і в цьому значенні вона могла видатися успіхом консервативних сил Згода в групі керівників, які усунули Хрущова, грунтувалася па необхідності зберегти колективну владу і контроль вищих партійних органів за всіма сторонами життя суспільства, покласти кінець «реформаторству» Хрущова, яке породжувало нестабільність у партійних кадрах, забезпечити нормальне функціонування політичних і державних структур Це прагнення до стабільності і збалансованості супроводжувалося поигуком відповідних ефективних заходів; потрібно
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... 705