Работы в категории История, страница 186, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Друга світова війна і Україна

  В наш час постає багато питань щодо другої світової війни і її відношення до нас, українців Чи справді найкровопролитніша за всю історію людства війна була для нашого народу “великою вітчизняною війною”? Чому ми святкуючи визволення наших міст і сіл від німецьких загарбників забуваємо, що ці населені пункти після того попали під тоталітарний режим “імперії зла, що проводила політику геноциду, знищуючи українців? Як оцінювати участь українців у бойових діях другої світової війни під різними прапорами?
 • Тип: Курсовая работа

  Друга світова війна на Украіні

  З наближенням Європи до другої світової війни українці, здавалося, мало що могли втратити внаслідок тих докорінних змін, до яких вона могла призвести Страждаючи від ран сталінщини, а в західних частинах — від дедалі більшого гноблення Польщею, Румунією та Угорщиною, українці мали підстави сподіватися, що будь-які, хай навіть спричинені війною, зміни принесуть покращення умов їхнього існування Проте ті, хто так гадав, трагічно помилялися, бо хоч війна радикально змінила становище українців, їхня доля стала ще гіршою Падіння Польщі на початку війни призвело до встановлення на Західній Україні щ
 • Тип: Учебное пособие

  Друга світова війна: бойові дії та опірний рух

  Завдання уроку: розкрити причини і характер Другої світової війни, охарактеризувати хід бойових дій у 1939—1941 рр , показати причини успіхів Німеччини на першому етапі війни; закріпити навички аналізу і зіставлення історичного матеріалу, уміння розглядати історичні явища в конкретно-історичних умовах; виховувати учнів у дусі патріотизму, національної свідомості та гідності
 • Тип: Контрольная работа

  Другая сусветная вайна, яе прычыны, характар, вопыт i урокi

  Другая сусветная вайна, якая пачалася 1 верасня 1939 г , усё далей адыходзіць у глыбіню гісторыі Ужо сёння 2/3 насельніцтва зямнога шара складаюць людзі, якія нарадзіліся і выраслі ў пасляваенныя гады Таму надзвычай важна, каб падрастаючыя пакаленні ведалі праўду аб тым, як і чаму ўзнікла вайна, якія сілы вінаватыя ў яе развязванні
 • Тип: Курсовая работа

  Другий Зимовий похід УПА

  Коли ж під час Визвольних змагань у 1917-1921 роках кращі сини і дочки України боролися з московсько-більшовицькою навалою, вони й самі не знали, якого страшного ворога мають перед собою Яке велике і страшне фізичне і моральне знищення несла комуно- більшовицька влада Україні й українцям як народові Якби народ не дав збаламутити себе лжепророком, своїм і чужим, і не став одностайно до боротьби з наїзником та його прибічниками в Україні, він мав би нагоду закріпити свою власну українську державність Лише пізніше роки показали, як дорого мусив український народ заплатити за те, що не зумів стат
 • Тип: Реферат

  Другой взгляд на причины Второй мировой войны

  Тема данного реферата - "Одна из точек зрения на начало Второй мировой войны" Здесь будет изложена точка зрения Виктора Суворова, бывшего офицера разведывательного управления штаба военного округа С 1970 года он числился в номенклатуре ЦК КПСС В 1974 году окончил Военно-дипломатическую академию Четыре года работал в женевской резидентуре ГРУ В 1978 году бежал в Великобританию Автор семи книг "Ледокол" - главная книга его жизни Здесь я попытаюсь изложить основные концепции этой книги, на которые надо смотреть всего лишь как на одну из гипотез (на мой взгляд, достаточно прав
 • Тип: Реферат

  Дружина Святослава

  Если дружина создавала себе нового вождя-воителя, то и Святослав, в свою очередь, создавал себе новую, невиданную доселе в Русской Земле, дружину При его отце и ранее войско всегда собиралось от всех союзных и покоренных племен, то есть по сути представляло собой механическое соединение племенных дружин-ополчений Юный же князь собрал около себя единую дружину, где собранные с юности витязи забывали свою племенную особицу и становились едиными русскими дружинниками и друзьями князя Они росли в воинских забавах и утехах бок о бок со Святославом, и когда вырос он, рядом с ним выросла и рать, вско
 • Тип: Реферат

  Дух Японии (До)

  Иероглиф до входит во многие японские выражения, которые имеют различные значения: от самых простых, приземленных до замысловатых, абстрактных Вот несколько примеров использования иероглифа до (букв — путь, дорога)
 • Тип: Контрольная работа

  Духовная культура Булгарского эмирата: литература, система образования, научные знания

  Последние два столетия I тыс н э в исторической науке справедливо рассматриваются как переломный этап в истории народов Восточной и Центральной Европы В это время происходят существенные изменения в социально экономической и общественной жизни славянских, тюркских и финно-угорских народов, приведшие, в конечном итоге, возникновению раннефеодальных государств На территории Восточной Европы это были Древняя Русь, Хазария и Волжская Булгария На протяжении веков они тесно контактировали между сбой в области экономики и культуры, соперничали за расширение сферы влияния на соседние регионы Это сопер
 • Тип: Реферат

  Духовная культура Волжской Булгарии

  Актуальность исследования данной темы несомненна Вполне справедливы указания ряда крупных наших ученых на огромное значение культуры для понимания истории Действительно история народов выражалась не только в развитии экономики и в политических событиях, но и во всем богатстве духовной и художественной деятельности людей В этом проявляется единство историко-культурного процесса
 • Тип: Контрольная работа

  Духовная культура палеонтропов

  Актуальность На современном этапе развития общества все больше внимания уделяется развитию духовности Духовная культура зародилась на заре появления человечества О ней мы судим по произведениям искусства и погребениям
 • Тип: Реферат

  Духовная культура тюрков

  К духовной культуре мы относим продукты деятельности человека в сфере сознания Это в первую очередь язык, письменность, устное творчество и литература, наука и искусство, религия При этом мы считаем, что бытовавшие ранее в науке понятия о «высокой» и «низкой» духовной культуре народов, по крайней мере, некорректны Эти понятия остались в наследство от европоцентристских взглядов на мир, когда все непонятное и не вмещающееся в обычные представления называлось «диким», «отсталым» Мы утверждаем, что низкой или высокой культуры быть не может, культура каждого народа своеобразна и неповторима, дост
 • Тип: Статья

  Духовно-политическая концепция царя Ивана IV Грозного

  Московский государь Иван IV Васильевич (1530–1584), прозванный Грозным, несомненно, является одной из самых заметных фигур в отечественной истории вообще, и в истории отечественной духовно-политической мысли, в частности Как политический деятель и как религиозно-политический мыслитель Иван Грозный предстает перед нами более чем противоречивой личностью Мотивы его многих поступков нам до конца не понятны до сих пор, а жизнь и деятельность русского государя постоянно вызывают различные, зачастую диаметрально противоположные оценки (1)
 • Тип: Реферат

  Духовные основы и динамика российской цивилизации

  Россия постоянно предстает во всех зрелых содержательных концепциях как противоречивое сочетание разнородных элементов разного уровня Этническая разнородность дополняет внутреннюю бинарность культуры всякого этноса, которую с разных сторон выявляли К Леви- Стросс и другие исследователи мифологической культуры На русском материале этот принцип хорошо раскрыт А С Ахиезером, который пишет о первичном характере русской народной культуры Важным фактором разнообразия было взаимодействие с другими народами Евразии в тех ареалах, где обосновалось русское население и где имели место смешение и взаимна
 • Тип: Реферат

  Духовные споры конца XV - начала XVI вв.

  XV–XVI вв — это время национально-государственного подъема Русского государства, центром которого, после почти двухвековой борьбы, окончательно стала Москва В этом смысле, в XV столетии в течение относительно короткого отрезка времени произошло несколько важнейших для истории России событий, значительно повлиявших на ход развития древнерусской религиозно-философской мысли:
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... 705