Работы в категории История, страница 169, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Державний устрій Афінської рабовласницької республіки

  Рабовласницьке суспільство досягло більш високого рівня розвитку у Стародавній Греції і Стародавньому Римі В історичній науці рабовласницьке суспільство прийнято називати античним (від лат Antiqus — стародавній)
 • Тип: Дипломная работа

  Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

  Вирішальним моментом у стосунках між Україною і Росією стало гетьманування Івана Мазепи Він народився у 1639 році в с Мазепинці на Київщині і належав до давнього роду української православної шляхти Отримав високу освіту, навчаючись у Київській академії, в єзуїіській колегії у Варшаві, а потім ще й за кордоном Був пажем при дворі польського короля Яна Казиміра, писарем в уряді Петра Дорошенка, генеральним осавулом в уряді І Самойловича У 1687 р , коли змістили І Самойловича, його наступником обрали І Мазепу
 • Тип: Курсовая работа

  Державний устрій та суспільний лад Риму в період імперії

  Разом з тим Рим змінюється і внутрішньо: старий патріархальний лад руйнується, примітивне натуральне господарство замінюється складними економічними відносинами Нове життя вимагає найвищого напруження всіх сил, всіх здібностей кожного окремого індивіда Відповідно до цього римське право міняє свій характер, перебудовуючись по початках індивідуалізму: свобода особистості, свобода договорів і заповітів робляться його наріжними каменями
 • Тип: Реферат

  Державний устрій України в другій половині XVII сторіччя

  Соціально-економічний розвиток багато в чому залежав від державного устрою На різних українських землях він був різним Лівобережна Україна (Гетьманщина) майже в незмінному вигляді зберігала ті атрибути національної держави, що склалися в роки національно-визвольної війни Вища влада продовжувала залишатися за гетьманом Він обирався козацькою радою з числа осіб, яких раніше визначила старшина Дорадчі права при гетьмані мала Рада генеральної старшини Вона ж складала найближче оточення гетьмана Генеральний обозний командував артилерією козацького війська, суддя очолював суд, писар вів діловодство
 • Тип: Реферат

  Державно-правове становище українських земель в литовсько-польський період (XIV – XVII ст.)

  ПРАВА ПИСАНІ, НАДАНІ ДЕРЖАВІ ВЕЛИКОМУ КНЯЗІВСТВУ ЛИТОВСЬКОМУ, РУСЬКОМУ, ЖЕМАЙТСЬКОМУ ТА ІНШИМ СВІТЛІЙШИМ ПАНОМ СИГІЗМУНДОМ, З БОЖОЇ МИЛОСТІ КОРОЛЯ ПОЛЬСЬКОГО, ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ЛИТОВСЬКОГО, РУСЬКОГО, ПРУСЬКОГО, ЖЕМАЙТСЬКОГО, МАЗОВЕЦЬКОГО ТА ІНШИХ
 • Тип: Реферат

  Державно-правове становище українських земель у 1918-1940 роках

  Після розпаду Російської імперії І917 р Україні не вдалося повністю об'єднати всі землі Народ внаслідок імперіалістичної політики урядів Антанти і Росії та своєї недостатньої організованості не до мігся бажаної свободи і незалежності Східна Галичина з-під влади австрійських імперіалістів за Ризьким мир ним договором 1921 р потрапила під владу Польщі За хідні повіти Волині, що входили раніше до складу Царської Росії, також опинились під польським пануванням Ці землі дістали в історичній літературі назву Західна Україна
 • Тип: Реферат

  Державно-правовий устрій Австро-Угорщини

  Відторгнена від Німеччини, послаблена в політичному та військовому відношенні, в середині ХІХ ст Австрія залишалася тим не менш найкрупнішою європейською державою Як і в минулі століття, вона (власне декілька не дуже значущих німецьких областей) продовжувала утримувати та експлуатувати великі слов’янські території – Чехію, Моравію, Словаччину, Хорватію, Далмаччину, Сілезію, Буковину, Галичину, а крім них і всю Угорщину
 • Тип: Статья

  Державные задачи России в отечественной геополитической мысли накануне и после Первой мировой войны

  Империалистическая эпоха породила два судьбоносных явления в мировой истории — Первую мировую войну и ее идеологическое обоснование — классическую западную геополитику В сферу задач последней входило доказательство необходимости экспансионистской политики, территориальных захватов, претензий на мировое господство; познание же механизмов мироустройства было во многом производным от этой цели
 • Тип: Реферат

  Десять самых жестоких монархов в истории

  Пристрастие к роковым драмам и страшным трагедиям у человека в крови Ужасаясь, мы почти восхищаемся Будничное воображение бередят рассказы о войнах и эпидемиях, о резне и пепелище Помимо всего прочего, они придают смысл повседневному обиходу, поощряют силу сильных и оправдывают заурядность заурядных
 • Тип: Реферат

  Дети блокадного Ленинграда

  Понятия дети и война несовместимы!Однако юным ленинградцам-детям блокадного города-пришлось вместе со взрослыми перенести всю трагедию осажденного города Детям было хуже ,чем взрослым!Они не понимали,что происходит:почему нет папы,почему мама постоянно плачет,почему постоянно хочется есть,почему по визгу сирены надо бежать в бомбоубежище Много детского почему?Но детским чутьём они понимали,что в их дом прищла большая беда Город жил,сражался и ковал оружие для грядущей победы;вместе со взрослыми встали на защиту любимого города дети и подростки Ленинграда Они встали к станкам на военных завода
 • Тип: Курсовая работа

  Дети в концлагерях и за колючей проволокой

  В годы Великой Отечественной войны фашисты установили на территории СССР жестокий оккупационный режим, который отличался исключительной жестокостью и зверствами по отношению к населению – массовыми репрессиями, и уничтожением советских граждан, разрушением и разграблениям народного хозяйства, культурных ценностей Сущность немецко-фашистского оккупационного режима вытекала из целей германского фашизма в войне против СССР: политической — уничтожить коммунистическую идеологию и Советское государство; экономической — превратить Советское страну в аграрно-сырьевой придаток, источник дешёвой рабоче
 • Тип: Реферат

  Дети и война

  В тот далекий летний день 22 июня 1941 года люди занимались обычными для себя делами Школьники готовились к выпускному вечеру Девчонки строили шалаши и играли в "дочки-матери", непоседливые мальчишки скакали верхом на деревянных лошадках, представляя себя красноармейцами И никто не подозревал, что и приятные хлопоты, и задорные игры, и многие жизни перечеркнет одно страшное слово – война У целого поколения, рожденного с 1928 по 1945 год, украли детство "Дети Великой Отечественной войны" - так называют сегодняшних 59-76-летних людей И дело здесь не только в дате рождения Их
 • Тип: Доклад

  Дети и жены Рамзеса

  Невзрачный склеп в Долине Царей скрывал в себе сенсацию: американский археолог Кет Уикс обнаружил фамильный мавзолей фараона Рамзеса II В огромной гробнице древние египтяне, судя по всему, захоронили 52 сына Рамзеса, наследников трона, многих из которых пережил собственный отец
 • Тип: Реферат

  Детские крестовые походы

  Летом 1212 г по дорогам Франции и Греции двигались небольшими группами и целыми толпами мальчики от 12 лет и старше, одетые по-летнему: в простых холщевых рубахах поверх коротких штанов, почти все босиком и с непокрытыми головами У каждого спереди на рубахе был нашит матерчатый крест красного, четного и зеленого цвета Это были юные крестоносцы Над процессиями веяли пестрые флаги; на одних было изображение Иисуса Христа, на других - богородицы с младенцем Звонкими голосами крестоносцы распевали религиозные гимны, прославляющие бога Куда же и с какими целями направлялись все эти толпы детей?
 • Тип: Доклад

  Детский крестовый поход 1212 года

  В июне 1212(?) года, в одной деревне близ Вандома (Франция) появился пастушок, по имени Стефан, который объявил, что он посланец Бога, призванный стать предводителем христиан и снова завоевать Обетованнyю Землю; моpе должно было выcохнyть пpед войcком дyховного Изpаиля Он пpошёл по вcей cтpане и везде вызывал бypное одyшевление cвоими pечами, а также и чyдеcами, котоpые он cовеpшал на глазах тыcячи очевидцев
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... 705