Работы в категории История, страница 16, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Дипломная работа

  Історія України

  Предметом кожної науки є певна система об'єктивних законів і зако­номірностей Предмет даної науки становить дослідження і висвітлення закономірностей виникнення України та її розвитку в різні Історичні епохи — від найдавніших часів до наших днів
 • Тип: Реферат

  Історія України

  1 У 1648 р український народ єдиною силою виступив проти польсько-католицького поневолення Експлуатація панів, шляхти, євреїв-орендаторів була жорстокою Богдан Хмельницький сказав: “Причиною, яка спонукала козаків піднятися війною на ляхів було не те, що позбавляти їх земної батьківщини, не те, що обтяжувати їх роботами, подібно до немилостивих фараонів, а те, що ляхи, змушуючи козаків відступати від благочестивих догматів та приєднуватися до невірного вчення, злим юродством руйнували села й доми нетлінних душ”
 • Тип: Реферат

  Історія України

  У 1054 р на 76-му році життя помер Ярослав Мудрий З цього моменту починається зміна форми правління в Давньо­руській державі: одноосібна монархія поступово переростає у мо­нархію федеративну Після смерті батька три брати — Ізяслав, Святослав та Всеволод — уклали між собою політичний союз, утворили тріумвірат і, спільно управляючи державою, забезпечу­вали єдність та безпеку руських земель Цей унікальний союз проіснував майже двадцять років, але бурхливий розвиток фео­далізму, ріст та економічне зміцнення місцевої земельної знаті, породжуючи відцентрові тенденції, підривали його основи До того
 • Тип: Учебное пособие

  Історія України (соціально-політичні аспекти)

  Історія України (соціально-політичні аспекти): Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей / Уклад : доктор історичних наук, професор С О Костилєва – К : Видавництво «Науковий світ», 2008 – 67 с
 • Тип: Изложение

  Історія України до ХVI ст

  Слово «Україна» виникло в 5 ст до н е Слово «Історія» виникає в Давній Греції (історик Геродот) – озн «оповідання про минуле» Історик Геродот – родоначальник і батько історії На сьогодні існують 2 підходи до визначення історії: широкий – загальний процес розвитку; вузький – пізнання процесів розвитку людського суспільства
 • Тип: Книга

  Історія України. Соціально-політичні аспекти

  У посібнику розглядаються проблеми виникнення і функціонування освітніх систем в Україні, зокрема становлення системи вищої освіти, розвитку науки і техніки в Україні у контексті науково-технічної революції, висвітлені пріоритетні напрямки освітньої, наукової і техніко-промислової політики України після проголошення її незалежності
 • Тип: Статья

  Історія Уманщини

  В лісостеповій смузі між Дніпром і Дністром ще 5 ст , а може й більше тисяч років тому жили землеробсько-скотарські племена Археологічну культуру тих далеких часів у наших краях називають трипільською Це вершина розвитку землеробського неоліту, золотого віку людства На Уманщині виявлено кілька десятків поселень тих племен, найвідоміші з них Сушківське, поселення «Талянки»
 • Тип: Реферат

  Історія утворення Київської Русі

  Ки́ївська Русь (старосл Рѹсь а Кыѥвьская Рѹсь; 9 століття — 1240) середньовічна монархічна держава династії Рюриковичів у Східній Європі з центром у місті Києві У середньовічних джерелах її називали Русь або Руська земля Термін «Київська Русь» впровадив до наукового обігу Микола Михайлович Карамзін
 • Тип: Реферат

  Історія Франції

  У Франції після термідоріанського перевороту назріла криза Директорії, яка набирала вкрай гострої форми, державним переворотом 9 листопада 1799 р (за революційним календарем 18 брюмера) Наполеон Бонапарт перейшов до влади Для юридичного оформлення своєї влади Наполеон прийняв нову Конституцію: Франція залишалась республікою, але фактично вся влада перебувала в руках першого консула, тобто Бонапарта Багато сучасників вважали його великим дипломатом і полководцем В історії Франції Наполеон виступив як послідовник принципів великої буржуазної революції, хоча всі її демократичні завоювання зазнава
 • Тип: Реферат

  Історія Харківського університету

  Я вибрав тему: „Історія Харківського уніерситету” На мою думку, вона досить актуальна на наш час, а особливо для мене, адже я зараз стаю перед важливим вибором – вибором майбутньої професії Пишучи цю роботу, я вивчав переваги та недоліки навчання у цьому університеті Мені довелося ознайомитися з різними думками про Василя Каразіна та його шалену ідею, щодо створення університету
 • Тип: Курсовая работа

  Історія цивілізації Майя

  Майя – цивілізація в Центральній Америці, що існувала приблизно з 1500 р до н е до іспанського завоювання у ХVІ ст до н е Давня цивілізація майя була такою високорозвиненою, що дотепер дивує світ Майя – одна з найяскравіших цивілізацій доколумбової Америки Це «культура-загадка», «культура-феномен», повна суперечностей і парадоксів Вона породила величезну кількість питань, та не на всі є відповіді
 • Тип: Реферат

  Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

  Березне Цей мальовничий куточок живе й розвивається швидкими темпами Інтенсивно відбувається розбудова селища, примножуються культурні пам'ятки Це край чесного, талановитого народу, що живе серед густих лісів, широких ланів та дзеркально-чистих річок
 • Тип: Реферат

  Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан

  Його особистості присвятили вірші, повісті і поеми Д Байрон, У Гюго, Д О Рилєєв, О Пушкін, Б Залеський, П Меримо, Ю Словацький, Б Брехт, Р фон Рогтшаль, Вольтер (Ф М Аруе), створювали його портрети живописці М Геримский, О Верна, Л Буланже, Е Делакруа, Г Жерико, В Павлишак оспівували композитори Ф Лист, П Чайковський У "Новій британській енциклопедії" з більш ніж 40 гетьманів України згадані тільки два — Б Хмельницький та І Мазепа
 • Тип: Реферат

  Історичні портрети К.М. Деревянко і І.Д. Черняховського

  Актуальність теми полягає в тому, що сьогодні, як ніколи усім нам потрібна правда і пам’ять про найжорстокішу і найкровопролитнішу в історії людства війну, про покоління тих людей, які чесно і до кінця виконали свій громадянський обов’язок, захищаючи свою рідну землю від загарбників, винесли на своїх плечах весь тягар повоєнної перебудови
 • Тип: Курсовая работа

  Історичні процеси в міграційних та еміграційних явищах українців

  «Міграція населення» – переселення, переміщення населення у межах країни (внутрішнє), а також добровільне або вимушене із однієї країни до іншої з метою постійного або тимчасового перебування в ній (зовнішня) Остання має назву «Еміграція» З погляду країни нового перебування цей процес називається імміграцією, а новопоселенні – іммігрантами Еміграція може бути тривала – з метою постійного поселення, тимчасова і сезонна
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 705