Работы в категории История, страница 159, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Діяльність Євгена Коновальця

  На межі століть коли Україна була поділена між різними державами-сусідами 14 червня 1891 р в галицько-українському селі Зашкові поблизу Львова, народився Євген Коновалець В сім'ї галицької інтелегенції, де дід Михайло Коновалець був довгі роки греко-католицьким парохом, а батько Михайло був управителем місцевої народної школи, Євген Коновалець отримав з молоком матері любов до України, яка на той час перебувала під окупацією Мати Євгена, Марія, походила з українського священичого роду Венгриновських Брат Євгенового батька Володимир Коновалець, який брав дуже активну участь в українському гром
 • Тип: Курсовая работа

  Діяльність іспанських конкістадорів у Новому світі

  Перш ніж розпочати розгляд вищезгаданих питань, хотілося б сказати, що як і більшість людських феноменів, конкістадори були продуктом історичного розвитку Це іспанські авантюристи, що досліджували й завоювали на початку XVI століття нові землі в ім’я Бога й заради власної вигоди Вони мали за плечима сторіччя постійних боїв за звільнення рідного Іберійського півострова від вторгнення маврів Це були загартовані війною люди, хрестоносці, які, змушуючи маврів відступати, засновували королівства й князівства в міру свого просування В 1492 році був узятий останній оплот маврів На початку XVI століт
 • Тип: Реферат

  Діяльність масонства

  Масонство (франкмасонство, вільне мулярство) з одного боку – це певна система світогляду, з іншого боку – всесвітнє братство, всесвітній Орден Одним із найбільш поширених визначень масонства є „система моралі, викладена в алегоріях та проілюстрована символами” Саме слово «масон» означає „каменяр” або „муляр”
 • Тип: Реферат

  Діяльність Миколи Василенка в редакціях газет на початку ХХ ст.

  Вагоме місце в подіях українського національного руху кінець ХІХ--перших десятиліть ХХ ст посідали українські історики В літературі вже поставлено питання як про їх особисту практичну роль у різних секторах тогочасного політичного процесу, так і про співвідношення їхніх суто професійних, історіософських та політичних дискурсів (праці В Масненка про М Грушевського та В Липинського, Я Пеленського про В Липинського, Д Буріте про Д Дорошенка, В Яремчука про О Малиновського та ін )
 • Тип: Реферат

  Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

  Захист відбудеться “ 11 ” квітня 2008 р о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 61 051 04 Ужгородського національного університету за адресою: м Ужгород, вул Університетська, 14 “а”, ауд 410
 • Тип: Курсовая работа

  Діяльність ОУН до початку другої світової війни

  Формально та виразність була вже внесена постановою конгресу Українських Націоналістів в січні-лютому 1929 року, що всі існуючі до того часу українські націоналістичні організації в Краю й закордоном, а в тому числі й Українська Військова Організація — УВО, зливаються в покликану тим Конгресом до життя єдину Організацію Українських Націоналістів — ОУН Та в практиці здійснення тієї постанови зустрілося з несподіваними труднощами Частина провідного членства УВО висунула застереження щодо повного злиття УВО з іншими націоналістичними організаціями в одну організацію ОУН і протиставила цьому свою
 • Тип: Реферат

  Діяльність ОУН-УПА на території Вінниччини

  Хоча події Другої світової війни вже давно стали історією, але одна із її складових – Рух Опору, зокрема діяльність ОУН-УПА залишається темою неоднозначною В останні десятиліття розширилась джерельна база, в обіг введено нові документи та свідчення і, здавалося б, правда про ОУН-УПА вже віднайдена, але громадська думка все ще не має одностайності Опоненти аргументують свої позиції, посилаючись на "істинні" джерела, документи, свідчення Останнім часом зростає політизація цього питання, коли деякі політики в угоду своїм інтересам "грають" на цій проблемі, ділячи суспільство
 • Тип: Доклад

  Давид

  Второй царь Израиля; но если включать в число израильских царей Иевосфея, который после смерти своего отца Саула два года царствовал над всеми коленами Израиля, за исключением колена Иуды, то Давид был третьим царем Израиля (2 Цар 2:8-10)
 • Тип: Книга

  Давно ли люди гибнут за металл и как именно закалялась сталь

  Изучая историю, мы, на самом деле, изучаем самих себя, стараясь найти ответы на извечные вопросы, которые задавали себе люди во все времена: кто мы? откуда? и где наши корни? И нам вовсе не хочется довольствоваться лишь неясными предположениями, нас интересует достоверная информация И в этой связи, история, как наука, оперирующая исключительно фактами, имеет для нас первостепенное значение, ведь именно она может дать достоверные ответы на эти главные для всех нас вопросы А история человечества это, прежде всего, - история человеческой деятельности, то есть - те следы, которые оставил человек н
 • Тип: Реферат

  Давня Спарта

  Історія Прадавньої Греції відноситься до I тисячоліття до н е Тут відбуваються процеси розкладання первісно-общинного ладу й формується класове суспільство Основні знання про державу й право Прадавньої Греції містяться в працях давньогрецьких авторів: Плутарха, Геродота, Аристотеля й ін
 • Тип: Доклад

  Дагестан под игом монголов

  Монголы в Дагестане в ХШ веке — трагическая страница в истории многих народов, в том числе и народов Кавказа В начале этого века в Центральной Азии произошли события, сыгравшие пагубную роль в судьбах народов и цивилизаций Азии и Европы, наложили отпечаток на экономическую, политическую и культурную жизнь этих народов — образовалось Монгольское государство, а затем, в итоге обширных завоеваний — огромная Монгольская империя Начались неслыханные до сих пор по своим масштабам и своей жестокости завоевания чужих территорий В 1213—1221 г под ударами монгольских орд пали одна за другой цветущие об
 • Тип: Реферат

  Даймё

  Вторыми по значимости после клана Токугава были кланы, возглавляемые даймё Титул даймё переводят как «большое имя» («дай» - большой; «мё» или «мёдэн» - лен, где выращивали рис), но лично я бы перевела это «в лоб» как «большая земля» или, если начать фантазировать, «владелец большой земли»
 • Тип: Доклад

  Даки

  Даки, ветвь фракийского народа Центральной областью расселения даков было плоскогорье, носящее историческое название Трансильвания (совр центральная Румыния), ограниченное с юга и востока цепью Карпатских гор, однако племена даков распространялись и далеко на северо-запад, в современные Венгрию и Словакию, и на восток
 • Тип: Реферат

  Дакументы справаводства перыяду Расійская Імперыі і савецкага часу: агульная характарыстыка і класіфікацыя

  Уключэнне ў склад Расійскай імперыі прадвызначыла, безумоўна, і змены ў сістэме справаводства Па меры ўмацавання расійскай улады на далучаных тэрыторыях яе абрысы выступалі ўсё больш акрэслена Вытокі гэтай сістэмы можна бачыць як у расійскай рэчаіснасці, так і ў запазычанні рэфарматарам Пятром І мадэлей скандынаўскіх і германскіх краін з панаваннем ідэі спалучэння абсалютнай манархіі і праўлення закону Усе дзяржаўныя ўстановы Расіі ў Пятроўскую эпоху былі забяспечаны інструкцыямі, рэгламентамі, настаўленнямі Пры гэтым паказчыкам паспяховай працы чыноўнікаў з'яўляўся не толькі рэальны стан спр
 • Тип: Курсовая работа

  Далматинские города-государства в период средневековья

  Отечественная и зарубежная историография характеризуется значительным интересом к истории средневековых городов В середине XX в в России началось изучение городов, расположенных на восточном побережье Адриатического моря – в Далмации Историками-далматинистами была проделана масштабная работа, в ходе которой были рассмотрены важнейшие социально-экономические аспекты средневековой городской истории – особенности и характер форм городской собственности, ремесло, торговля, специфика социальной структуры, взаимоотношение с деревней, а также аспекты политического развития1 Большой вклад в исследова
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... 705