Работы в категории История, страница 157, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Дипломная работа

  Громадсько-культурна діяльність князя Костянтина-Василя Острозького

  Актуальність теми визначається національно-культурним і духовним відродженням України в умовах незалежності, демократичними і гуманістичними процесами, які відбуваються в суспільстві мі;конфесійними конфліктами, проблемами створення єдиної української церкви Водночас ще не до кінця усвідомлений сучасниками вплив громадсько-культурної діяльності князя Костянтина-Василя Острозького на долю і культуру українського народу
 • Тип: Реферат

  Громадянські війни в Англії в 17 ст.

  Це був воістину героїчний період в історії англійського народу, що збагатив своєю революційною творчістю скарбницю всесвітньо - історичного досвіду визвольної боротьби Із цієї скарбниці революційної думки й революційної дії черпали історичні уроки соціальні й політичні мислителі наступних часів, причому не тільки в Англії, але й далеко за її межами
 • Тип: Реферат

  Громадянська війна і поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657 — червень 1663 р.)

  Смерть Хмельницького стала поворотним моментом в історії Української національної революції Перебуваючи при владі, гетьман піклувався про створення такої форми державності, яка б забезпечувала єдність еліти, консоліда­цію суспільства, стабільність держави На думку Хмель­ницького, цим вимогам оптимально відповідала спадкова монархія Проте трагічна загибель під час молдавського походу його сина Тимоша, талановитого воєначальника, здібного політика, перешкодила здійсненню планів геть­мана Ситуацію не врятувало і рішення старшинської ко­зацької ради (квітень 1657 р ) про встановлення спадковості
 • Тип: Реферат

  Громадянська війна в Іспанії

  Багато з подій 1930-х років - збройна боротьба в Китаї, агресія Італії проти Ефіопії, давно вже не привертають увагу дослідників, про них майже не згадують Цього не можна сказати про спалахнувши тоді ж громадянську війну в Іспанії (1936-1939) Що вибухнула в невеликій, у той період другорядній країні Європи, іспанська війна незабаром надовго прикувала до себе увагу всього міжнародного співтовариства, а потім стала невід'ємною частиною всесвітньої історії
 • Тип: Статья

  Грузія після "революції троянд"

  У статті подано історичний аналіз економіко-політичних процесів у Грузії від початку її існування як самостійної держави з 1990 р Автор доходить висновку, що сповідування європейських цінностей для цієї країни є досить далекою перспективою, оскільки спершу треба вирішити нагальну проблему територіальної цілісності і зовнішніх стосунків з країнами-сусідами, передовсім з Росією
 • Тип: Реферат

  Грузія: особливості історичного розвитку від найдавніших часів до сьогодення

  В Азії та невеликій частині європейського континенту, де майже вся земля вкрита лісистими горами, а на піках найвищих гір увесь рік лежить світ знаходиться один з наймальовничіших куточків світу – Грузія Країна з давньою історією та багатою самобутньою культурою, культурою, товщі якої залягають ще в глибині століть Знання про неї і визнання її багатства давно подолали всі національні кордони та вийшли на міжнародний рівень, адже є культурними досягненнями та спадком всього людства
 • Тип: Реферат

  Грузия в XVI—XVII вв.

  Разоренная монголами Чингисхана и тюрко-татарами Тимура в XIII—XIV вв , Грузия в конце XV в распалась на ряд самостоятельных государств Это определялось многими причинами — редкой растянутостью (примерно на полтора тысячелетия, со II в до XVII в ) феодального периода в истории страны, замедленностью формирования «нормальных» феодальных отношений вследствие постоянной борьбы с внешними врагами и периодическими завоеваниями всей Грузии или ее частей иранцами, византийцами, арабами, турками-сельджуками, кипчаками, монголами, тюрко-татарами, не говоря о постоянных набегах (особенно на плодородные
 • Тип: Реферат

  Грушевский

  У кожного народу є свої історичні постаті першої величини, яких не в змозі прикрити пил віків, як і не можуть зламати їх кайдани можновладців чи оббрехати діячи псевдонауки До таких велетнів української національної культури, політичної думки і дії останніх двох століть безперечно належать Тарас Шевченко, Іван Франко та Михайло Грушевський Саме з їхніми іменами, їхньою творчою спадщиною насамперед пов’язані ідеї відродження української культури, науки, громадської думки, відродження історичної свідомості й національної гідності народу Всі вони належали до революційного крила української інтел
 • Тип: Реферат

  Грушевский и его вклад в культуру и историю Украины

  У багатовіковій історії українського народу серед найпривабливіших для суспільної думки і дослідників-аналітиків сторінок — період української революціі Це був справжній злет і торжество національного руху, але водночас й глибокі розчарування та прикрі, нищівні поразки
 • Тип: Курсовая работа

  Губернатор Самарской области К.К. Грот. Его вклад в развитие края

  Грот Иоаким-Христиан, в России - Ефим Христианович Родом из Голштинии Когда во время Семилетней войны Кенигсберг был взят русскими и туда был назначен губернатором генерал-аншеф Н А Корф, Грот в 1758 г поступил к нему в секретари и вместе с ним переехал в Санкт-Петербург Незадолго перед восшествием на престол Екатерины II, Грот был определен пастором в голштинский полк, затем - пастором Екатерининской церкви на Васильевском острове Он основал в Санкт-Петербурге "общество для смертных случаев"; наследникам каждого умершего члена этого общества выдавалось известное количество денег, см
 • Тип: Реферат

  Губернская реформа 1775 года

  Перед началом изложения основной темы хотелось бы подчеркнуть что, областное управление было для Екатерины удобной почвой, на которой она могла сеять политические идеи заимствованные ей из либеральных учений европейских публицистов Притом особые соображения побуждали ее обратить преимущественное внимание на переустройство областного управления Вскоре после окончания работ Комиссии для составления проекта нового уложения, в 1773 - 1774 гг , разразился страшный пугачевский бунт, который местная администрация не умела ни предупредить, ни пресечь вовремя Также на переустройстве именно областного
 • Тип: Доклад

  Губернская реформа Екатерины II

  Рассмотреть эволюцию развития местных органов управления и самоуправления. Проанализировать стадии развития местных органов власти, объяснить политику государства по отношению к местному управлению и выяснить степень их эффективности.
 • Тип: Реферат

  Гулаг

  ГУЛАГ (Главное управление исправительно-трудовых лагерей, трудовых поселений и мест заключений), в СССР в 1934-56 подразделение НКВД (МВД), осуществлявшее руководство системой исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) Спец управления ГУЛАГА объединяли многие ИТЛ в разных районах страны: Карагандинский ИТЛ (Карлаг), Дальстрой НКВД/МВД СССР, Соловецкий ИТЛ (УСЛОН), Беломорско-Балтийский ИТЛ и комбинат НКВД, Воркутинский ИТЛ, Норильский ИТЛ и др В лагерях были установлены тяжелейшие условия, не соблюдались элементарные человеческие права, применялись суровые наказания за малейшие нарушения режима Закл
 • Тип: Реферат

  ГУЛАГ

  В своем реферате, я бы хотела показать великолепно отработанную систему управления ГУЛАГом и привести примеры использования труда заключенных на благо страны, в том числе и для Красной Армии в тяжелые годы
 • Тип: Дипломная работа

  ГУЛАГ (историко-социологический аспект)

  Цель настоящей работы - показать подлинную статистику заключенных ГУЛАГа, значительная часть которой уже приводилась в статьях А Н Дугина, В Ф Некрасова, а также в нашей публикации в еженедельнике "Аргументы и факты" [1]
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... 705