Работы в категории История, страница 145, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История



 • Тип: Реферат

  Господарство давньої Індії

  Індія – древня країна віком приблизно 8 тис років На її території проживав дивний народ індці Які поділялися на кілька суспільних класів Де важливу роль грали жреці Хоча історикам не відомо хто правив цією державою Індці мали свою мову і писемність Їхні письмена не можуть розшифрувати вчені донині
 • Тип: Контрольная работа

  Господарство Запорізької Січі

  Запорізька Січ – це військово-політична організація українського козацтва Виникла внаслідок стихійної колонізації земель Середнього та Нижнього Подніпров'я в середині 16 ст Назву отримала від способу захисту козацьких поселень від зовнішньої небезпеки - «засіки», «січі» - невеликих укріплених поселень у плавнях та островах басейну Дніпра Друга частина назви вказує на місце розташування укріплення по течії Дніпра - за порогами, які в кількох місцях перетинали Дніпро між сучасними Дніпропетровськом та Запоріжжям
 • Тип: Реферат

  Господарство Стародавнього Китаю

  Історія держав Стародавнього Сходу, що виникли в IV тисячолітті до нашої ери в Месопотамії, Єгипті, Китаї дає можливість вивчити найважливіший етап у розвитку людства — розпад родового ладу, виникнення класів і древніх рабовласницьких суспільств, створення держав, початок цивілізацій і економіки, як організованої сфери діяльності людини [1]
 • Тип: Реферат

  Господарство України на рубежі 18-19 столітть

  Характер селянського землеволодіння мав свої особливості В Галичині земля доміній поділялася на двірську і селянського користування Залежні українські селяни не мали права спадкового володіння та розпорядження землею
 • Тип: Реферат

  Господарство України періоду утвердження капіталізму

  Протягом ледь не всього XIX ст нові ідеї, політичні перевороти та суспільні реформи привертали до себе увагу європейців, отже й українців Однак паралельно з цим розвивався менш помітний, проте набагато глибший процес змін, а саме - промислова революція Ще ніколи від кам'яного віку, коли людина навчилася обробляти землю, не відбувалися такі докорінні зміни в усіх царинах людського життя, як ті, що були викликані появою машини Втім на Україні індустріалізація спочатку відбувалася повільно, й величезна більшість її населення лишалася такою, якою вона були протягом тисячоліть, - хліборобами Але,
 • Тип: Реферат

  Господарське життя в Україні доісторичної доби

  Первісна доба була найтривалішою в історії людства За найновітнішими даними науковців, людина з'явилася в теплих сприятливих умовах Євразії та Африки понад 3 млн років тому Людство пройшло шлях від зародження людини як біологічного виду до сучасного фізичного типу, від первісного людського стада до родової та сусідської громад, племен та їхніх союзів, зародження державності, виникнення на рубежі IV — III тис до н е стародавніх цивілізацій
 • Тип: Курсовая работа

  Господарський механізм античного рабства Давньої Греції

  Вже в доісторичний гомерівський період рабство існувала як установа Переможець звертав військовополонених у рабів, продавав їх або за відомий викуп відпускав на волю Морський розбій також з'єднувався з численними випадками звертання в рабство Рабів було, однак, не дуже багато; вони по перевазі зосереджувалися в домашньому побуті і складали предмет розкоші Поводження з рабами було досить м'яке, тому що "усі класи суспільства знаходилися майже на одному рівні смаків, почуттів і утворення" (слова Грота) Крім того, більшість рабів у цю епоху виходило шляхом воєн грецьких племен із грець
 • Тип: Доклад

  Господин Великий Новгород

  Особенного расцвета Новгород достиг в 12-м и 13-м вв Этот город объединил тогда под своей властью весь север Руси, и его с уважением называли «Господин Великий Новгород» Сюда по рекам свозили товары из глубин Руси и от самого Черного моря Сюда приплывали по Балтийскому морю европейские купцы Новгород был центром оживленной торговли, рос и быстро богател
 • Тип: Реферат

  Господин Великий Новгород

  В Новгороде в XI веке сложился своеобразный республиканский боярский строй, после событий 28 мая 1136 года, когда князь Всеволод Мстиславич с семьей по приговору веча, в котором приняли участие представители от Пскова и Ладоги, был заключен под стражу в архиепископском дворце на два месяца, где он находился под стражей 30 вооруженных воинов Затем его выслали из города обвинив, что он не выражал интересов простых людей, плохо руководил войском во время противоборства с суздальцами, втянул Новгород в межкняжескую борьбу на юге
 • Тип: Реферат

  Господин Великий Новгород в XII-XV вв.

  Почти с самого начала своей истории и до расцвета Петербурга Новгород был влиятельным центром всего русского Северо-Запада — политическим, экономическим, военным, религиозным, культурным На протяжении более семисот лет авторитет Новгорода в этом обширном регионе был неоспорим, даже второй по значению Псков расценивался как "младший брат" Новгорода
 • Тип: Доклад

  Господство над народами. Глава из книги "История Народа Хунну"

  Сын Модэ, Гиюй, вступивший на престол под именем Лаошань-шаньюя, получил в наследство великую державу и несколько сложнейших задач Задачи эти нужно было решить незамедлительно Первой и главной стала защита западной границы Юэчжи были выброшены с захваченной ими территории, но еще крепко держались в своих родных степях к северу от Тяньшаня Небольшая часть их, отколовшись от основной массы народа, осталась в Наньшане под названием "малых юэчжей", но большая часть продолжала упорно сопротивляться Наконец правитель юэчжей Кидолу пал в борьбе с хуннами Он был убит, труп его достался враг
 • Тип: Доклад

  Государев дьяк (Иван Григорьевич Выродков)

  В военной истории России имя дьяка Иван Григорьевич Выродков (? — около 1564) занимает одно из самых почетных мест Прославился он не ратными подвигами на поле брани, а смелыми инженерными решениями, в немалой степени, чем означенные подвиги способствавшими победному одолению врагов Отечества Заслуги его бесспорны и признаны, перечисленны во многих научных трудах Тем не менее, обойти это имя в работе, посвященной выдающимся военным деятелям нельзя
 • Тип: Реферат

  Государства раннего средневековья Казахстана

  В общем, история Казахстана средних веков делится на три основных периода Первый охватывает историю Казахстана в начале средних веков (VI-IX вв ) Второй – историю Казахстана середины средних веков (X-XIV вв ) Третий – историю создания единого Казахского государства (XV-XVII вв )
 • Тип: Статья

  Государства сапотеков и миштеков

  Первым свидетельством о человеческой деятельности (хозяйственной) предков сапотеков являются найденные в долине Оахака всяческие бутыли сделанные из тыкв, датируемые между 7400 и 6700 гг до н э В период между 7000 и 5000 гг до н э появляются первые земледельческие культуры, в частности были найдены окультивированные зёрна кукурузы (маиса), длина початка которых достигал 2,5 сантиметров
 • Тип: Реферат

  Государства Северного Причерноморья

  Первые случаи посещение Северного Причерноморья греческими мореплавателями приходятся на начало І тыс до н э В первой половине - середине VI ст к н э греки основывают Ольвию, в конце VI - Тиру, Никоний (на Днестровском лимане), Керкинитиду Тогда же в Юго-Западном Крыме возникает небольшое ионийськое поселение Возможно, оно существовало к последней четверти V ст к н э , когда выходцы с Гераклеи Понтийськой основали на его месте Херсонес Во второй половине VI ст до н э возникает большинство городов Боспора: Пантикапей, Феодосия, Нимфей, Міирмекий, Тирітака, Фанагория, Гермонасса, Кепи Именно в
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... 705