Работы в категории История, страница 12, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Іван Горбачевський - український вчений світової слави

  по-друге, належав до кагорт славетних українців-галичан, які першими удостоєні звання академіків при уряді Михайла Грушевського Це етнограф В Гнатюк, біохімік І Горбачевський, енциклопедист із світовим іменем К Студинський
 • Тип: Сочинение

  Іван Мазепа

  Майже триста років, ім’я українського гетьмана Івана Мазепи не залишає до себе байдужим як істориків так і людей, взагалі далеких від історії Його ім’я сьогодні викликає найрізноманітніші оцінки – «зрадник російського царя», «зрадник і ворог українського народу», «польський шляхтич», «романтичний герой», «видатний патріот України» І я вважаю, що забуття (як не пригадити пушкінське з «Полтавы» - «Забыт Мазепа с давних пор ») ще довго не загрожуватиме гетьманові
 • Тип: Реферат

  Іван Могильницький: життєвий шлях та діяльність

  Іва́н Могильни́цький (1777, за іншими даними 1778, Улюч (нині Польща) - 1831) - український освітній і церковний діяч, вчений-філолог, крилошанин перемишльської капітули з 1817 р , опікун шкіл Перемишльської єпархії, один з провісників національного відродження в Галичині
 • Тип: Реферат

  Ідейно-політичне життя Полтавщини

  Політична асиміляція України російським царизмом супроводжувалася ідеологічним тиском Три імперські постулати ХІХ ст – самодержавство, православ’я, народність – трагічно позначилися на українському світогляді, розвинувши комплекси малоросійства і хохлацтва Проте національна свідомість, що пробуджувалась, зайшла в суперечність з офіційною тріадою Частина української освіченої верстви не поділяла ідеї самодержавної й “єдинонеділимої” Росії У 1840-х рр в Україні з’явилась національна громадсько-політична організація – Кирило-Мефодіївське братство Надзвичайно важливий етап у формуванні національн
 • Тип: Реферат

  Ідеологія і культура Вавілона

  Вавілонське рабовласницьке суспільство, будучи спадкоємцем стародавнього Шумеру, сприйняло та досягнення його культури У свою чергу вавілонська культура впливала на культурний розвиток сучасних їй народів Передньої Азії і навіть далекого Єгипту Чимало її досягнень увійшло згодом до складу культури стародавніх греків та інших народів Європи і Азії Величезне історичне значення вавілонської культури визначається позитивними досягненнями науки і мистецтва Ці досягнення були великі, незважаючи на те, що характер вавілонської культури значною мірою визначався релігійної ідеологією Вавилонська реліг
 • Тип: Реферат

  Ідеологи українського націоналізму

  Нашою дорогоцінною спадщиною, в якій акумульовано багатовіковий історичний досвід українського народу в усіх сферах життєдіяльності, являє собою історія України Цей багатющий досвід епохальних звершень українського народу є великим надбанням нашої країни
 • Тип: Дипломная работа

  Ізяслав - основні етапи розвитку

  Актуальність теми Серед історичних міст Хмельницької області Ізяслав займає особливе місце До наших днів збереглося чимало пам’яток археології, історії, архітектури, за кількістю та значенням яких Ізяслав міг би бути справжньою туристичною „перлиною" нашого краю На жаль, за останні десятиліття перетворились на руїни розкішний палацовий ансамбль князя Сангушка ХVІІІ ст , костел Іоана Хрестителя ХVІ-ХVІІ ст , хоча всі вони перебувають під охороною держави Найцікавіший період розвитку міста Ізяслав співпадає з правлінням князівського роду Сангушків Також значним є період панування у Ізяславі
 • Тип: Реферат

  Імператор Олександр Другий та його реформи

  Що народився в 1818 році син князя Миколи Павловича Олександр з найперших днів свого життя почитав як майбутній монарх, тому що ні у імператора Олександра I, ні у Цесаревича Костянтина не було синів, а в своєму поколінні він був старшим князем Відповідно його освіта і виховання була чудово поставлена, і направлена на те, щоб підготувати його до високої місії
 • Тип: Курсовая работа

  Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні

  Актуальність теми Проведення інвентарної реформи 1847-1848 рр було зумовлене посиленням антикріпосницької боротьби селянства і прагненням царського уряду привернути на свою сторону селянство в боротьбі проти польських поміщиків, більшість яких відстоювала відновлення Польської держави в кордонах 1772 р і відокремлення її від Російської імперії
 • Тип: Реферат

  Індокитай у післявоєнний період

  Після відходу японських гарнізонів із найбільших міст Французького Індокитаю (В'єтнам, Лаос, Камбоджа) впливові національні організації: В'єт-Мінь (Ліга незалежності В'єтнаму) і Лао-Іссара (Вільний Лаос) проголосили незалежність своїх країн
 • Тип: Реферат

  Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.

  Одну з важливих передумов індустріалізації господарства становила модернізація традиційних видів транспорту Виникає новий вид перевезення людей і вантажів — залізничний Першою почала працювати 219-верстова залізниця між Одесою і Балтою, відкрита у 1865 р Майже одночасно залізничне будівництво велося в інших напрямках До 80-х років ним займалися переважно іноземні акціонерні компанії, яким уряд гарантував 5 % прибутку на вкладений капітал Досить високий прибуток стимулював швидкий розвиток залізничного будівництва У 1869 р стала до ладу Курсько-Харківсько залізниця, яка зв'язала багаті на сіль
 • Тип: Контрольная работа

  Інкорпорація України в державну структуру Російської і Австрійської Імперій

  Вивчаючи це питання, доречно зробити акцент на тому, що наприкінці XVII – на початку XVIII ст на Лівобережній Україні і Слобожанщині зберігався козацько-старшинський адміністративно-політичний устрій Після поділу цієї території на губернії у 1708 р , Лівобережжя й більша частина Слобожанщини ввійшли до складу Київської губернії, де були підпорядковані київському губернаторові Там, як і раніше, існував автономний гетьманський устрій Але царський уряд постійно здійснював пильний нагляд і контроль за діяльністю гетьмансько-старшинської адміністрації, обмежував автономію і посилював гноблення укр
 • Тип: Курсовая работа

  Історіографічна традиція Школи Анналів. Друге і третє покоління істориків

  Історична наука другої половини ХХ ст пройшла складний та суперечливий шлях В цілому, однак, це був поступальний розвиток, який призвів до суттєвих оновлень теоретичних основ, методів та методик історіографії Ці риси проявилися в першу чергу в діяльності напрямку „нової історичної науки”, який поступово утвердився у всіх провідних країнах Заходу
 • Тип: Реферат

  Історіографія історії Білорусії

  Перші відомості містяться в “Повести временных лет” В київських літописах відзначалося самостійність Полоцької землі до включення її до складу Давньоруської держави, існування тут окремої князівської династії (Ізяслав, Брачіслав, Всеслав та інші), вперту боротьбу Полоцька за свою незалежність
 • Тип: Реферат

  Історіографія історії Сербії та Чорногорії

  Зародження сербської історичної науки відбувалося в умовах національного відродження, яке почалося наприкінці ХVІІІ ст Історіографія була ідейною зброєю в національній боротьбі за відновлення незалежності Сербські землі в той час знаходились в складі Австрійської (Воєводіна) та Османської імперій
Страницы: ← предыдущая следующая →

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 705