Работы в категории История, страница 118, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Дипломная работа

  Волинська земля у складі Галицько-Волинського князівства

  Вісім століть тому, 1199 р на політичній карті тогочасної Європи, з’явилася держава, яку пізніші історики назвали Галицько-Волинською Про назву держави між істориками до сьогодення точаться суперечки Оскільки в історії утворення Галицько-Волинського князівства провідну роль відводять Волинській, точніше Володимирській, землі, яка у пізніших джерелах фігурує під назвою Володимирія Тому деякі історики схильні називати Волинсько-Галицьке князівство Враховуючи подальший історичний розвиток можна було б говорити і про Володимирсько-Галицько-Холмську державу, оскільки наймогутніший і найвідоміший ї
 • Тип: Реферат

  Володимир Великий

  Володимир Великий (980—1015) Зійшовши на київський престол у 980 р і зосередивши в своїх руках неподільну владу, Володимир (по- скандінавськомуВальдемар) започаткував нову добу в історії Київської Русі Невгамовні варязькі князі вже не дивилися на Русь лише як на арену подальших завоювань чи край, який можна лише визискувати Володимир упровадив далеко конструктивніший підхід до управління державою На відміну від попередників у центрі його уваги був насамперед добробут володінь, а не загарбання земель і збір данини Власне за його князювання Русь почала підноситися як цілісне суспільство й держа
 • Тип: Реферат

  Володимир Великий

  Перед другим болгарським походом Святослав віддав владу в Києві Ярополкові, у деревлянській землі посадив молодого Олега, а на бажання Новгорода вислав туди третього сина – Володимира Після смерті батька Ярополк (972-980) бажав установити одновладство, розпочав війну з Олегом, і Олег поліг у бою
 • Тип: Курсовая работа

  Володимир Великий і проблема вибору монорелігії

  І цілком зрозуміло, що розробка і визначення шляхів подальшого розвитку України великою мірою ґрунтується на історичному досвіді народу, на території та практиці визвольного руху і засадних визначних громадських і політичних діячів, видатних представників вітчизняної науки та культури
 • Тип: Реферат

  Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

  Актуальність теми дослідження Надзвичайно великою є роль історичного досвіду у процесі національного відродження нашого народу, в розбудові незалежної Української держави Звернення до історії пробуджує національні та громадянські почуття, посилює історичну відповідальність дослідників Питання про те, який внесок зробив Володимир Великий у розбудову Київської Русі, яке значення мали його реформи в усіх сферах діяльності має сьогодні не лише науково-пізнавальне, але й практичне значення
 • Тип: Реферат

  Володимир Винниченко – видатний діяч української Центральної Ради

  Коли 16 липня 1880 р в Єлисаветграді в сімї Кирила Винниченка народився хлопчик, ніхто не знав, що йому на роду написано у всьому бути першим – першим письменником новітньої української прози, першим революціонером, першим прем’єр-міністром незалежної України
 • Тип: Реферат

  Волхвы древнеславянские и библейские

  ВОЛХВЫ – в древнерусской традиции языческие жрецы, звездочеты, чародеи и предсказатели (ср волхование, волшебство и т п ) В христианских памятниках обличались как лжепророки: способностью предсказывать судьбу (смерть Олега Вещего и т п ) наделяли волхвов бесы
 • Тип: Доклад

  Вольное экономическое общество

  Императорское Вольное экономическое общество — старейшая экономическая общественная организация России, одно из старейших общественных объединений в Евро-пе — было создано в 1765 году указом императрицы Екатерины II
 • Тип: Реферат

  Вона в США и Ирака, "Буря в пустыне"

  В военной операции «Буря в пустыне» по освобождению Кувейта в рамках многонациональной коалиции под эгидой США приняло участие 580 тысяч солдат, 750 самолетов, 1200 танков и 60 военных кораблей Союзники обрушили на Ирак 141 921 тонну взрывчатых веществ, что соответствует по мощности 7 атомным бомбам, сброшенным на Хиросиму в 1945 году
 • Тип: Реферат

  Вооружение джунгар и халха-монголов в эпоху позднего средневековья

  В течение последних трех десятилетий исследование вооружения и военного искусства кочевников Центральной Азии стало самостоятельным направлением археологической науки в Сибири Были систематизированы материалы по вооружению, формам военной организации и особенностям военного искусства номадов в периоды древности, раннего и развитого средневековья[1] Однако военное дело центральноазиатских кочевников эпохи позднего средневековья остается недостаточно изученным из-за того, что памятники этого периода долгое время оставались вне поля зрения археологов и оружиеведов Этому способствовала и сложивши
 • Тип: Реферат

  Вооружение и тактика восточных и западных монголов в эпоху позднего средневековья (XVII в.)

  Военная история, тактика, а отчасти и вооружение монгольских кочевников позднего средневековья вплоть до сегодняшнего дня остаются фактически белым пятном в отечественной историографии Только в начале 90-х годов появились работы, рассматривающие элементы вооружения народов северной периферии восточно-евразийской степи (Худяков, 1991, С 87-100; Михайлов, 1993) Среди собственно монгольского военного комплекса было проанализировано только защитное вооружение (Горелик, 1979, С 96-99; Бобров, 2000, С 80-88) Вместе с тем существует значительный массив археологических, иконографических и письменных
 • Тип: Реферат

  Вооружение сторон перед началом русско-японской войны

  После русско-турецкой войны вооруженные силы России значительно увеличились (на 45% по отношению к 1876 г ) К 1900 году они насчитывали более 1 миллиона человек (1 миллион 80 тысяч, в том числе 60 тысяч казаков) Намного возросло по сравнению с 1877 годом численность подготовленных военнослужащих запаса; она приближалась к 3 миллионам человек
 • Тип: Реферат

  Вооруженные силы Китая

  Начиная с 1950-х гг и по середину 1970-х гг основой военной доктрины Китая являлось понятие "народной войны" Технологическое перевооружение Народной Освободительной Армии Китая (НОАК), появление современных образцов танков, самолетов, ядерного оружия потребовало создание сложной структуры управления войсками и планирования операций, которую не могла уже предоставить устаревшее доктрину Военное и политическое руководство страны разработало и приняло к действию доктрину "народная война в современных условиях" В ней, с обычной для коммунистического Китая долей маоистской идео
 • Тип: Курсовая работа

  Вооруженные силы Московского государства в XVII веке

  В XVII веке Московское государство практически не отставало и своевременно откликалось на все последние новинки военных технологий Стремительное развитие военного дела было обусловлено широким распространением пороха и огнестрельного оружия
 • Тип: Реферат

  Вооруженные силы России перед крымской войной

  Вооруженные силы России перед Крымской войной отставали в своем развитии от армий европейских стран Желание императора Николая I руководить всеми государственными делами самостоятельно, его приверженность ставить к власти людей слепо преданных короне и зачастую некомпетентных пагубно сказалось на формирование высшего офицерского корпуса, который отличался, в большинстве своем, безынициативностью и крайней нерешительностью
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... 705