Работы в категории Информатика, программирование, страница 78, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Курсовая работа

  Використання OpenGL. Моделювання вогню

  Комп'ютерна графіка знайшла широке поширення і застосування в повсякденному житті Учені використовують комп'ютерну графіку для аналізу результатів моделювання Інженери і архітектори використовують тривимірну графіку для створення віртуальних моделей Кінематографісти створюють спецефекти або повністю анімовані фільми («Шрек», «Історія іграшок» та ін ) Останніми роками широке поширення отримали також комп'ютерні ігри, що максимально використовують тривимірну графіку для створення віртуальних світів
 • Тип: Реферат

  Використання інтерфейсу Centronics для керування зовнішніми пристроями

  Для багатьох практичних задач потрібно зв’язати комп’ютер із зовнішніми пристроями Без цього неможлива ні автоматизація фізичного експерименту, ні комп’ютерне управління технологічними процесами Зовнішні пристрої можуть бути як стандартними (принтер), так і нестандартними (пристрої для наукових досліджень, крокові двигуни, роботи-маніпулятори) Основне призначення Centronics (аналог ИРПР-М) – це під’єднання до комп’ютера принтерів різних типів Тому розміщення контактів роз’єму, призначення сигналів та програмні засоби орієнтовані на це застосування В той же час через Centronics можна керувати
 • Тип: Реферат

  Використання інформаційних технологій в навчальному процесі

  В останні роки все частіше піднімається питання про застосування нових інформаційних технологій у середній школі Це не тільки нові технічні засоби, але і нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу навчання Ми живемо в часи коли англійська мова набула глобального спілкування ( у зв'язку із загальною комп'ютеризацією ) Людина, що входить на рівень міжнародного і міжнаціонального спілкування, повинна повною мірою володіти уміннями і навичками виразу своїх думок англійською мовою Комунікація, таким чином, виходить на найважливіше місце Але вільне спілкування, у свою чергу, потребує з
 • Тип: Реферат

  Використання генетичних алгоритмів для складання розкладу

  В даному документі описана програма, призначена для створення та оптимізації розкладу занять для факультетів вищих навчальних закладів, розроблена в середовищі Borland Delphi 7 Розглянуто алгоритми роботи програми в цілому, а також алгоритми роботи її окремих модулів Представлено графічний вигляд екранних форм програмних модулів
 • Тип: Дипломная работа

  Використання діаграм при обробці табличної інформації

  Комп’ютер та Інтернет було визнано одним з найбільш значних досягнень людства у ХХ ст За цими двома термінами інформатики стоїть фантастичний здобуток сучасної науки, технології та бізнесу, який не лише докорінно реорганізував структуру основних сфер діяльності людини, а й змінив її світогляд та спосіб життя Те, що недавно вважалось фантастикою, тепер, завдяки науково-технічному прогресу, особливо прогресу в області комп’ютерних технологій, стало реальністю
 • Тип: Реферат

  Використання комп'ютерів для тестування в комп'ютерному класі

  На сучасному етапі розвитку освіти все актуальнішим стає питання визначення рівня навченості та підготовки учнів різноманітними засобами Це і контрольні роботи та зрізи знань, письмові творчі роботи та реферати, робота в групах та індивідуальні відповіті та інше Не мале значення має і тестування, яке в останній час досить популярне серед викладачів
 • Тип: Курсовая работа

  Використання комп'ютера на уроках музики

  формування готовності особистості до творчої діяльності під якою доцільно розуміти сукупність психічних особливостей, що включають установку на розуміння функцій творчої діяльності, а саме: а) забезпечення зв'язків з ігровою діяльністю, накопичення емоційночуттєвого досвіду, досягнення емпатії, рефлексії; б) формування уявлень на основі фантазії, вмінь поєднувати інтелектуальні та образні компоненти, відмови від шаблонних дій, конформізму, здатності висловлювати власну думку
 • Тип: Реферат

  Використання комп'ютерної техніки в суспільстві, роль програмного забезпечення

  Жодна фірма не обходиться без допомоги комп'ютерів Зберігання даних, написання документів, складання графіків, таблиць, розкладів, створення презентацій у всьому в цьому нам допомагає комп'ютер, і допомагає успішно
 • Тип: Курсовая работа

  Використання стандартних програм Windows

  Windows - найпоширеніша операційна система у світі для настільних персональних комп'ютерів Сімейство операційних систем Microsoft Windows містить у собі серверні Windows (Windows NT, Windows Millenium, Windows 2003), настільні (Windows 9х, 2000, ХР), а також для кишенькових комп'ютерів і смартфонів (Windows CE)
 • Тип: Контрольная работа

  Використання табличного процесора Excel для розрахунків

  Для встановлення Excel в Windows 95/98 або інших версіях потрібно: встановити компакт-диск з Microsoft Office в CD-Rom дисковод Натиснути кнопку “Пуск” на панелі задач Windows вибрати пункт меню “Настройка”“Панель управления”, вибрати пункт “Установка и удаление программ”, а в відчиненому вікні вибрати пункт “Установка/удаление” і натиснути на кнопку “Установить”
 • Тип: Лабораторная работа

  Використання функції "слияние" в Microsoft Word

  Біля слова "шановн" поставити курсор і виконайте операцію на П І "слияние" вибираємо меню "Добавить поле Word", і вибираємо потрібне поле, в даному випадку це поле "IF…THEN…ELSE"
 • Тип: Курсовая работа

  Використання функціонального підходу при програмуванні розподілених задач для кластеру на прикладі технології DryadLINQ

  Реалізовано обчислювальну задачу для кластера при використанні функціонального підходу у програмуванні, а саме технології DryadLINQ Попередньо встановлено на всіх вузлах кластера та на клієнтській машині DryadLinq Pack Продемонстровано роботу DryadLINQ та описані її основні частини Також проаналізовано ефективність роботи DryadLINQ на різній кількості вузлів кластера для обчислення одної і тої ж задачі В якості прикладу обчислювальної задачі обрано обрахунок інтегралу методом Монте-Карло
 • Тип: Реферат

  Вимоги до апаратного забезпечення ОС Win95/94/2000/Me/XP

  24 серпня 1995 року в продаж надійшла нова операційна система Windows 95 Ще до виходу було продано близько 400 тис екземплярів beta-версій цієї системи Уся комп'ютерна громадськість буквально “помішалась” на цій системі - вихід Windows 95 став найголовнішою подією 1995 року Почався шквал: усі журнали писали про Windows 95, почали виходити книги, проводилася широка рекламна компанія, усі виробники програмного забезпечення стали переробляти свої продукти для цієї нової операційної системи, виробники комп'ютерів і комплектуючих намагалися одержати логотип Designed for Windows 95 Причина ж, по які
 • Тип: Контрольная работа

  Винчестеры

  Накопи́тель на жёстких магни́тных ди́сках, НЖМД, жёсткий диск, хард, харддиск, HDD, HMDD или винче́стер, (англ Hard (Magnetic) Disk Drive, HDD, HMDD) - энергонезависимое, перезаписываемое компьютерное запоминающее устройство Является основным накопителем данных практически во всех современных компьютерах
 • Тип: Курсовая работа

  Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі (для графіки) і TXT форматі (для тексту)

  При роботі буває необхідно “перехопити” текстову або графічну інформацію, яку виводять на екран різні програми, в текстовий або графічний файл для подальшої обробки Для такої мети використовують резидентні програми
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... 495