Работы в категории Информатика, программирование, страница 71, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Реферат

  В плену системы или под защитой?

  Данная статья посвящена так называемым корпоративным системам бесперебойного электроснабжения (СБЭ) Но это понятие нуждается в пояснении В большинстве случаев корпоративными СБЭ называют крупные централизованные системы, выполненные на основе мощных источников бесперебойного питания (ИБП) Такие системы обычно создаются в масштабах здания (или его значительной части) и предназначены для электроснабжения рабочих станций нескольких десятков и более сотрудников Кроме того, в понятие корпоративных СБЭ уместно включить СБЭ штаб-квартиры и филиалов крупного предприятия (организации), территориально
 • Тип: Статья

  В поисках утерянного

  Чего только не придумывают разработчики ПО для борьбы со случайным удалением файлов! Это и «корзина», и многочисленные требования подтвердить операцию, и прямой запрет на стирание системных файлов Тем не менее до сих пор ситуация, при которой необходимо восстановить удаленный объект, далеко не редкость К счастью, в простых случаях специализированные программы способны сделать это при минимальном участии пользователя Они способны помочь и при некоторых сбоях жесткого диска Расскажем об основных приемах восстановления данных на примере известного приложения R-Studio
 • Тип: Реферат

  Відношення і схеми відношень

  Однією з основних переваг реляційної моделі є її однорідність Всі дані розглядаються як такі, що зберігаються у таблицях, в яких кожна стрічка має один і той же формат і представляє собою деякий об’єкт реального світу або відношення між об’єктами
 • Тип: Дипломная работа

  Відображення завантаженості мережі

  Даний розділ містить основні відомості структуру та функціонування модуля відображення завантаженості мережі для системи тестування SQL-серверів, опис основних складових комплексу та їх зв’язок між собою Призначення та можливості окремих частин системи та їх зв’язок між собою, опис технічних засобів, які використовуються, формати вхідних та вихідних даних
 • Тип: Реферат

  Відображення на екрані дисплея графічної інформації

  Починаючи з версії 4 0 у склад ТР входить бібліотека графічних підпрограм (модуль GRAPH) ,яке забезпечує керування режимами різних адаптерів дисплеїв; вона містить 80 графічних процедур та функцій а також стандартних констант і описів типів даних Стандартний стан ПК після його вимикання, а також до запуску Паскаль-програм відповідає роботі режиму у текстовому режимі Для виконання графічних засобів потрібно ініціалізувати графічний режим режим роботи дисплейного адаптера Настройка графічних процедур на роботу з графічним адаптером досягається шляхом підключення відповідного графічного драйвера
 • Тип: Контрольная работа

  Відстежування змін за допомогою стовпців і таблиць аудиту

  По цій таблиці можна зробити вивід, що зміни даних насправді не протоколюються Найбільш ефективний спосіб використання стовпців аудиту - це відстежування факту внесення зміни, часу зміни і особи або додатку, що виконав цю зміну Можна використовувати ці стовпці в будь-якій комбінації, щоб відстежувати зміни в записах в реальній таблиці
 • Тип: Дипломная работа

  Візуальний облік вхідних даних інтерфейсу RS-232

  Програма „Візуальний облік вхідних даних інтерфейсу RS-232” призначена для ведення обліку даних, що поступають на вхід стандартного інтерфейсу RS-232(COM-порт), а також для графічного відображення вхідних даних у вигляді графіку та збереження отриманих даних у файлах відповідних форматів
 • Тип: Реферат

  Вікна документів

  В інформатиці, вікно – візуально окрема область екрана з певним інтерфейсом користувача Зазвичай вікно має прямокутну форму В ньому відображається ввід і, можливо, вивід для одного або декількох процесів
 • Тип: Дипломная работа

  Віртуальний вимірювальний комплекс на базі учбового лабораторного стенду EV 8031

  2 Зміст завдання Розробка програмного забеспечення віртуального вимірювального комплексу, який містить логічний аналізатор та генератор слів Інтерфейс користувача повинен надавати можливість налагодження швидкості, ввод та відображення данних, керування режимами пуску, остановом, запуском по каналу, режимами циклічної генерації, маштабуванням проаналізованої послідовності, наявність та керування глибиною передпускової реєстрації
 • Тип: Курсовая работа

  Віртуальний комп'ютер (система VMware)

  Операційна система Linux набуває все більше число прихильників і вже починає наступ на робочі станції та ПК [П20 1] Існує, проте, одне велике перешкоду на шляху подальшого поширення цієї ОС - звичка більшості користувачів ПК працювати з Microsoft Office Пакет цей, не дивлячись на те, що його часто лають, користується популярністю і, треба визнати, заслужено Тому, навіть працюючи постійно з ОС Linux, мимоволі доводиться стикатися з файлами, створеними за допомогою програм з MS Office, та збереженими у власних форматах: DOC, XLS, MDB Як же бути прихильникам ОС Linux? Як організувати спілкування
 • Тип: Реферат

  Віруси та антивірусні програми і їх призначення

  Вважають, що ідею створення комп’ютерних вірусів окреслив письменник-фантаст Т Дж Райн, котрий в одній із своїх книжок, написаній в США в 1977р , описав епідемію, що за короткий час охопила біля 7000 комп’ютерів Причиною епідемії став комп’ютерний вірус, котрий передавався від одного комп’ютера до другого, пробирався в їх операційні системи і виводив комп’ютери з-під контролю людини
 • Тип: Реферат

  Варианты алгоритма возведения в степень: повышение точности и ускорение

  Не берусь судить Вероятно, задача о том, как максимально быстро возвести действительное положительное число в произвольную действительную степень, решалась примерно столь же часто, как и вставала, - а вставала, полагаю, не раз И все же не так давно я с ужасом обнаружил, что RTL из состава Borland Delphi последних версий (как Delphi 6, так и Delphi 7) подходит к решению не более профессионально, чем прилежный пятиклассник, впервые столкнувшийся с такой проблемой
 • Тип: Контрольная работа

  Варианты цифрового звуковоспроизведения

  В конце 70-х годов прошедшего века две компании, Philips и Sony, серьезно занялись вопросом цифрового звуковоспроизведения Они приступили к разработке нового типа носителей, базирующихся на оптической технологии записи и считывания данных, который был призван прийти на смену виниловым грампластинкам В результате в 1982 г появились привычные нам сегодня музыкальные компакт-диски CD Digital Audio (CD-DA), спустя два года вышли и компьютерные CD-ROM Их характеристики были определены исходя из поставленной первоначально задачи — записи музыки С этим связан выбор концентрической дорожки (собственн
 • Тип: Курсовая работа

  Вариатор скорости вращения асинхронного двигателя

  Асинхронный электродвигатель (АД) – электрическая асинхронная машина для преобразования электрической энергии в механическую, работающая по следующему принципу: вращающееся магнитное поле, возникающее при прохождении трёхфазного переменного тока по обмоткам статора, взаимодействует с током, индуктированным полем статора в обмотках ротора, в результате чего возникают механические усилия, заставляющие ротор вращаться в сторону вращения магнитного поля при условии, что частота вращения ротора меньше частоты вращения поля
 • Тип: Реферат

  Вариационный подход к сглаживанию и определению характерных точек черно-белых изображений

  Черно-белое изображение, хранимое в ЭВМ в цифровой форме, можно описать с помощью функции от двух переменных Пара целых чисел определяет координаты элемента изображения (ЭИ), а значение функции характеризует яркость данного ЭИ Поскольку цифровая форма представления изображения - это лишь аппроксимация реального изображения, которая получается как квантованием по значениям координат элементов изображения, так и по значениям яркости, введем в рассмотрение функцию от действительных аргументов и , которую будем называть функцией яркости реального изображения
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... 495