Работы в категории Информатика, программирование, страница 59, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Дипломная работа

  База даних магазину побутової техніки на прикладі магазину "Електрон"

  Основні ідеї сучасної інформаційної технології базуються на концепції, згідно якої дані повинні бути організовані в бази даних з метою адекватного відображення реального світу, що змінюється, і задоволення інформаційних потреб користувачів Ці бази даних створюються і функціонують під управлінням спеціальних програмних комплексів, званих системами управління базами даних (СУБД)
 • Тип: Курсовая работа

  База даних підприємства

  Із самого початку розвитку обчислювальної техніки утворилися два основних напрямки її використання Перший напрямок - застосування обчислювальної техніки для виконання чисельних розрахунків, які занадто довго або взагалі неможливо робити вручну Становлення цього напрямку сприяло інтенсифікації методів чисельного рішення складних математичних завдань, розвитку класу мов програмування, орієнтованих на зручний запис чисельних алгоритмів, становленню зворотного зв'язку з розроблювачами нових архітектур ЕОМ
 • Тип: Курсовая работа

  База даних по обліку вогнепальної зброї

  Оскільки в сучасному світі існує дуже велика кількість вогнепальної зброї, то реєстрація і облік її просто необхідний, адже саме вона стає причиною багатьох людських смертей Таким чином для полегшення роботи працівникам міліція я вирішив створити програму яка полегшить роботу працівникам ОВС і переведе їх з паперової реєстрації до більш сучасної електронної Де також з’являється можливість передачі даної бази мережею Інтернет
 • Тип: Курсовая работа

  База даних по приватним підприємствам регіону

  Створити програму по приватним підприємствам району Підприємствам для повного контролю протікання в них різних процесів, про них необхідно мати всю інформація, як то кажуть «під рукою» Програма яка буди працювати в даній сфері повинна відповідати всім вимогам які будуть описані нижче
 • Тип: Курсовая работа

  База даних по приватних підприємствах регіону

  Все більше і більше в регіонах реєструється приватних підприємців. Таким чином для обробки інформації яка надана по приватним підприємствам заносять до бази даних.
 • Тип: Курсовая работа

  База даних послуг підприємства зв'язку

  База даних (БД), зокрема БД деякого підприємства - іменована сукупність даних, організованих за визначеними правилами, які основані на загальних принципах опису, зберігання та маніпулювання даними незалежно від прикладної програми, яка відноситься до визначеної предметної області Створення бази даних передбачає знизити збитковасть даних та підвищити їхню надійність
 • Тип: Курсовая работа

  База даних студії веб-дизайну

  Робота виконана на сторінках друкованого тексту, містить рисунка(iв), таблиці Робота має 2 доданки, які містять текст програми та інструкцію користувача Робота виконана у середовищі Microsoft Access 2000
 • Тип: Курсовая работа

  База даних фільмотеки: розробка проекту

  На сьогоднішній день добре розвинута кіноіндустрія і якщо порівняти з минулими роками то отримати будь-який фільм чи мультфільм, котрий сподобався не становить проблеми І тому в домашній бібліотеці може заходитися велика кількість дисків з фільмами, мультфільмами
 • Тип: Дипломная работа

  База данный "Хозяйственный учет футбольного клуба"

  Необходимо спроектировать базу данных «Хозяйственный учет футбольного клуба» Также целью данной работы является ознакомление с основными принципами построения, использования и оптимизации реляционных баз данных
 • Тип: Контрольная работа

  База данных

  Вид дисциплины зависит от названия дисциплины Один и тот же преподаватель может вести разные предметы и преподавать на различных специальностях, но его должность при этом не меняется, то есть является его coбственым атрибутом Почасовая оплата определяется только должностью
 • Тип: Реферат

  База данных

  В простейшем случае база данных (БД) — это систематизированный набор записей и файлов, имеющих специальное предназначение Например, в компьютере можно хранить адреса и имена всех друзей или клиентов Можно хранить все написанные вами письма и упорядочить их по получателям Возможно, у вас имеется набор файлов, в которых вы храните финансовые данные (счета к оплате или счета к получению) и учитываете свои поступления и расходы В широком смысле, упорядоченные по темам документы, содержащие текстовую информацию, можно отнести к одному из типов баз данных Файлы электронных таблиц, упорядоченные в с
 • Тип: Курсовая работа

  База данных "Домашняя библиотека"

  Для принятия обоснованных и эффективных решений в производственной деятельности, в управлении экономикой и в политике современный специалист должен уметь с помощью компьютеров и средств связи получать, накапливать, хранить и обрабатывать данные, представляя результат в виде наглядных документов Поэтому, в данной курсовой работе рассмотрим работу с базами данных
 • Тип: Курсовая работа

  База данных "Автоматизация учета больных в студенческой больнице"

  В настоящее время в жизнедеятельности человека играет все большую роль автоматизация Это касается и автоматизации информации На современном этапе развития компьютерных технологий большую популярность приобрело создание баз данных Учет межсессионной успеваемости студентов, продажа билетов, ведение библиотек, учет иностранных студентов и многие другие – это лишь малая часть отраслей, в которых применяются базы данных
 • Тип: Лабораторная работа

  База данных "Автосервис" в среде Borland Delphi 6.0.

  Данная база данных предназначена для организаций, занимающихся любыми видами услуг по техническому обслуживанию автомобилей (Автосервис) БД позволяет вести учет всех автомобилей, когда-либо находящихся в автосервисе, хранит полную информацию о каждом автомобиле (марка, регистрационный знак, цвет, год выпуска, серийные номера завода-изготовителя и т п ), позволяет вести учет владельцев автомобилей, которые когда-либо обращались в автосервис Программа позволяет также распечатать отчет по всем параметрам, интересующим как владельцев автосервиса (информация о владельцах автомобилей, информация об
 • Тип: Контрольная работа

  База данных "Архив"

  Создадим новую базу данных "Архив" Создание таблиц базы данных осуществим в режиме конструктора В режиме конструктора назначаем имена полям таблицы и тип полей В результате этих действий были созданы таблицы и им были присвоены следующие имена: "Документы", "Подразделение", "Носители", "Местонахождение носителя"
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... 495