Работы в категории Информатика, программирование, страница 58, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Реферат

  Аутентифікація користувачів на основі токенів безпеки

  Правильне функціонування підсистеми безпеки комп‘ютерної системи вимагає реалізації ряду функцій загального призначення, пов‘язаних з перетворенням вмісту об‘єктів системи (файлів, записів бази даних тощо) або з обчислення деяких спеціальних функцій, які суттєво залежать від вмісту об‘єктів До таких функцій належать алгоритми контролю цілісності об‘єктів, аутентифікації та авторизації об‘єктів, що керують процесами, а також алгоритми підтримання конфіденційності інформації, що міститься в об‘єктах комп‘ютерної системи
 • Тип: Учебное пособие

  Аутентификация пользователей

  Обычный метод аутентификации в Web — это требование к посетителям предоставить уникальное имя пользователя и пароль Аутентификация используется для разрешения или запрещения доступа к определенным страницам или ресурсам Аутентификация может быть необязательной либо использоваться для других целей, например, для персонализации
 • Тип: Статья

  Аутентификация пользователей с помощью ASP

  Постановка задачи: Есть база данных Access 97, в которой хранятся имена зарегистрированных пользователей и их пароли, и есть некая секретная страница, доступ к которой должны иметь только пользователи, занесенные в БД Пароли в БД требуется хранить в зашифрованном виде Преимущество такого подхода в том, что поля базы данных, содержащие пароли, не содержат реальных значений и их нельзя использовать при входе в систему
 • Тип: Доклад

  Аутсорсинг тестирования — точим чужое оружие

  Вводная: проект большой, силами разработчиков его тестить как-то не очень Заказчик человек умный и готов платить за качество Вопрос только в том открывать ли для этих целей свой отдел (работы ему точно хватит только по этому одному проекту) либо не заморачиваться и вынести тестирование на плечи аутсорсинговой компании Логично оценить затраты Прикинем
 • Тип: Лабораторная работа

  Бібліотека ASM-86 для перегляду графіки в стандартах BMP та PCX

  Тепер комп’ютери відіграють у житті людини все більшу та більш роль. Раніше, коли ще не було комп’ютерів, чи вони були мало розповсюдженні, все робилося вручну.
 • Тип: Реферат

  Бізнес и камп'ютэрызацыя

  Слова паўсюдным сродкам заўсёды прысутнічае ці адбываецца паўсюль Дадзены тэрмін можа быць выкарыстаны для апісання выкарыстання кампутараў у бізнэсе Дапаможнік па дзелавы свет ў адзіночку дастаткова, каб галава ідзе кругам Кожны раз, калі чалавек ідзе ў прадуктовы магазін, банк, мясцовы банкамат, або нават наваколлі спортзал выгаду ад выкарыстання кампутараў у сучасным грамадстве непрадбачаныя большасць мірных жыхароў Многія радовішчы ў бізнэсе залежыць ад зручнасці, хуткасці, дакладнасці і надзейнасці, што кампутары сталі вядомыя Аднак усе кампаніі малых і вялікіх выгод ад выкарыстання камп
 • Тип: Курсовая работа

  Багатокритеріальна задача лінійного програмування

  Задано об’єкт управління, що має n входів і k виходів Вхідні параметри складають вектор X = {xj}, Кожен з вхідних параметрів може мати обмеження, що накладене на область його значень В програмі підтримуються параметри без обмежень на значення, і з обмеженнями невід’ємності (з областю ) Також на комбінації вхідних значень можуть бути накладені обмеження як система лінійних рівнянь або нерівностей:
 • Тип: Реферат

  Багатопараметровий вихорострумовий перетворювач для безконтактного контролю провідних трубчатих виробів

  Захист відбудеться " 26 " жовтня 2000 р о 1430 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64 050 09 у Харківському державному політехнічному університеті за адресою: 61002, м Харків, вул Фрунзе, 21
 • Тип: Учебное пособие

  Багаторозрядні комбінаційні суматори та АЛП

  Принцип додавання багаторозрядних двійкових чисел полягає у тому, що у кожному з розрядів виконуються однотипні дії: визначається цифра суми шляхом додавання по модулю 2 цифр доданків і переносу з попереднього розряду і формується перенос, який надходить до наступного розряду Ці дії реалізуються двійковим однорозрядним суматором Така однотипність дій при додаванні різних розрядів багаторозрядних доданків дозволяє реалізувати багаторозрядні суматори як у послідовному вигляді – за рахунок послідовного виконання додавання розрядів за допомогою одного однорозрядного суматора, так і у паралельному
 • Тип: Курсовая работа

  База даних "Кафедра" в Access з меню MDI

  Система управління базами даних та ІС, що побудовані на доступі й публицації БД надає вам можливість контролювати завдання структури і опис своїх даних, роботу з ними і організацію колективного користування цією інформацією СУБД також істотно збільшує можливості і полегшує каталогізацію і ведення великих об'ємів в численних таблицях інформації, що зберігається
 • Тип: Контрольная работа

  База даних "Продуктовий магазин"

  База даних (БД) – впорядкована сукупність даних, призначена для зберігання, накопичення та обробки за допомогою ЕОМ Для створення та введення баз даних (їх оновлення, забезпечення доступу по запитах та виведення даних відповідно до них користувачу) використовується набір мовних та програмних засобів, який називається системою управління базами даних (СУБД)
 • Тип: Курсовая работа

  База даних "Телефонний довідник"

  Перш ніж перейти до обговорення поняття інформаційної системи (ІС), спробуємо з'ясувати, що ж розуміється під словом інформація Відповісти на це питання й просто, і складно: слово "інформація" пов'язане із широким колом понять
 • Тип: Курсовая работа

  База даних "Теорія та практика прикладного програмування"

  3 Початкові дані до проекту Загальні вимоги до баз даних: забезпечення функціонування, цілісності та скорочення збитковості Наявність обгрунтованої кількості віконних форм та таблиць (від 4 до 7) Реалізація семи запитів різного типу, в тому числі обов’язкові запити з використанням розрахунків та з формуванням звіту Загальна кількість полів в універсальній таблиці (від 20 до 30) В базі даних можуть бути поля з додатковою інформацією розробника Кількість записів визначається змістом інформації в базі даних Обов’язкові поля: з операторами, поясненням їх синтаксису та семантики, приклади програм
 • Тип: Курсовая работа

  База даних клієнтів і замовлень

  Бази даних виконують функцію систематизації знань На основі цієї систематизації можуть створюватися нові знання Так чи інакше, будь-яка база даних служить людині саме для опису подій, що відбулися у минулому, і на основі знання цих подій допомагає ухвалити те або інше рішення на майбутнє База знань може бути побудована як мультимедійний довідник або як набір текстів і файлів іншого формату, проіндексованих за певними ознаками в базі даних
 • Тип: Курсовая работа

  База даних лікарських препаратів

  Останнім часом відбувається значний розвиток у хімічній промисловості, а саме в розробці лікарських препаратів Щорічно реєструється понад чотири тисячі нових лікарських препаратів Це свідчить про збільшення інформації в цій сфері, яку необхідно згрупувати Тому темою моєї курсової роботи є розробка бази даних для лікарських препаратів
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... 495