Работы в категории Информатика, программирование, страница 45, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Дипломная работа

  Аналіз та розробка LED-драйвера

  З моменту своєї появи, світлодіоди проробили довгий шлях технологічного розвитку В останні роки були розроблені яскраві світлодіоди в широкому діапазоні кольорів, який тепер включає й білий Це у свою чергу, відкрило масу нових застосувань для світлодіодів у якості джерела світла зі своєю власною нішею ринку, відомою як «світлодіоди високої яскравості» (HB LEDs) Для визначення таких світлодіодів також використовують терміни «суперяскраві світлодіоди», «ультраяскраві світлодіоди» — це синоніми
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз теорії цифрових автоматів

  Щоб перевести число із десяткової системи числення у двійкову, треба послідовно ділити десяткове число і його десяткові частки на основу двійкової системи, тобто на число 2 Ділення продовжується до тих пір, поки одержана частка не буде менша основи нової системи числення, тобто 2
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз теоретичної бази інтерполювання функції

  Актуальність теми Задача знаходження значення функції у міжвузловій точці за допомогою інтерполяційної формули Бесселя має важливе значення при вирішенні як наукових, так і практичних задач, оскільки дає можливість знаходження значення функції у будь-якій точці, в якій це потрібно В багатьох випадках функція не має аналітичного вигляду, тобто він невідомий, а задана лише декількома точками та значеннями функції в цих точках Тому для отримання значення функції в проміжних точках застосовуються інтерполяційна формули Гауса (1-а та 2-а), інтерполяційна формула Стірлінга та Бесселя Кожна з цих фо
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз топологій

  Вербально-дедуктивний або словесно-логічний спосіб застосовується, як правило, на початку проектування систем, найчастіше на етапі формування технічного завдання Цей найбільш простий і доступний спосіб для різних спеціалістів, які можуть бути залучені до створення систем, не маючи спеціальних знань Однак, цей спосіб практично не має наочності і зовсім не придатний для проведення певних формальних перетворень топологій як ручним, так і автоматичним (машинним) способом Якщо цим способом вдається описати топологію системи лаконічно, то опис, як правило, є неповним і вимагає від спеціалістів попе
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз успішності групи

  Вчителі витрачають дуже багато часу на те щоб перевірити оцінки та зробити аналіз успішності групи, адже вся інформація яка у них є вона в письмовому виді і таку інформацію не завжди легко обробляти Таким чином потрібно розробити програму яка автоматизовано буде обробляти надану їй інформацію
 • Тип: Курсовая работа

  Аналіз чутливості використання методу Якобі для рішення задач лінійного програмування

  Класична теорія оптимізації заснована на використанні диференціального числення для перебування крапок максимумів і мінімумів (єкстремума) функцій в умовах відсутності і наявності обмежень Розроблені до дійсного часу методи оптимізації далеко не завжди виявляються єфективними при рішенні цілого ряду екстремальних задач Однак фундаментальні теоретичні побудови є основою для розробки з більшості алгоритмів рішення задач лінійного програмування
 • Тип: Курсовая работа

  Аналітико-синтетичні засоби обробки інформації

  З кожним роком зростає обсяг і потужність інформаційного потоку Упорядкувати цей потік і тримати його в контрольованому руслі можна тільки за допомогою автоматизованих систем обробки та переробки інформації В основі цих систем (методів) лежать процеси аналізу первинних документів (індексація і предметизація) і синтезу (генерація вторинних документів, складання каталогів) У закінченому вигляді (база даних первинних документів, бібліографічні описи та засоби пошуку) разом з пам'ятника минулого і становлять національну спадщину країни
 • Тип: Контрольная работа

  Анализ автоматизированной системы обработки экономической информации предприятия "Дорремстрой"

  Становление рыночных отношений в Украине приводит к развитию процессов информатизации всех сфер жизни общества, что способствует росту потребности в автоматизированных информационных системах, в частности экономического и управленческого характера
 • Тип: Реферат

  Анализ алгоритма вируса

  ли AVPUTIL Для хранения загрузочного вируса наиболееудобным является файл-образ зараженного диска Для его получения необходимо отформатировать дискету, заразить ее вирусом, скопировать образ дискеты (всесектора, начиная с нулевого и кончая последним) в файл и при необходимости скомпрессировать его (
 • Тип: Курсовая работа

  Анализ алгоритмов нечисленной обработки данных

  Данный курсовой проект посвящен рассмотрению и изучению алгоритмов нечисленной обработки данных – линейный и двоичный поиск, а также упорядочение массива методом сортировки деревом Алгоритмы реализованы на языке Turbo Pascal 7 0
 • Тип: Контрольная работа

  Анализ антивирусной программы ESET Smart Security 4.2.64.12

  Компания ESET — международный разработчик антивирусного программного обеспечения и решений в области компьютерной безопасности для корпоративных и домашних пользователей — была основана в 1992 году Штаб-квартиры ESET находятся в г Братислава, Словакия и в г Сан-Диего, США Компания представлена более чем в 180 странах мира ESET является пионером в области создания эвристических методов обнаружения угроз, которые позволяют детектировать и обезвреживать как известные, так и новые вредоносные программы
 • Тип: Курсовая работа

  Анализ антивирусных программ

  В данной курсовой работе рассмотрена проблема борьбы с компьютерными вирусами, которой занимаются антивирусные программы Среди набора программ, используемого большинством пользователей персональных компьютеров каждый день, антивирусные программы традиционно занимают особое место Эти "лекарства" компьютерного мира для программ и данных в реальном мире можно сравнить, пожалуй, либо с аспирином, либо с контрацептиком Причем всё "в одном флаконе" В реальной жизни - невозможная смесь Но современные антивирусные программы представляют собой многофункциональные продукты, сочетающ
 • Тип: Курсовая работа

  Анализ бизнес-ситуации в области продаж сканеров

  Предметом исследования настоящей курсовой работы (вариант №6 в списке заданий) является анализ бизнес ситуации в области продаж сканеров в г Днепропетровске за период 2 октября – 17 декабря 2006 г В Приложении 1, Параметры приводятся основные характеристики исследованных моделей сканеров Всего к исследованию было привлечено 30 планшетных сканеров фирм-производителей BenQ, Canon, Epson, Genius, Hewlett Packard, Mustek, XEROX
 • Тип: Реферат

  Анализ возможностей использования контура административного управления корпоративной информационной системы

  Корпоративная система управления "Галактика" может помочь каждый день в любой момент без затрат времени и средств иметь точные оперативные данные, а также помогает поддерживать актуальность информации о внешней среде
 • Тип: Контрольная работа

  Анализ входного файла программы и вывод результатов в выходной файл

  Основой проверки входных данных программы являет собой компонент Form Create, который вмещает в себе все функции, которые написаны непосредственно в программе Он является контейнером для таких действий: N2Click, N4Click, N5Click, Memo Lines LoadFromFile А основой расчёта и вывода выходных данных программы являет собой компонент TForm1 Button1Click , который вмещает в себе все функции, которые написаны непосредственно в программе Он является контейнером для таких действий
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... 495