Работы в категории Информатика, программирование, страница 436, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Контрольная работа

  Створення структури бази даних. Робота з даними в MS Access

  Персональна СУБД Microsoft Access – це засіб управління базами даних і, як і інші програмні продукти цієї категорії, зберігає і видобуває дані, представляє інформацію в зручному для користувача вигляді, автоматизує рутинні задачі (такі як введення платіжних документів, карток обліку, складання розкладу і т д ) Використовуючи Microsoft Access, можна створювати зручні вихідні форми, обробляти дані і складати різноманітні звіти
 • Тип: Контрольная работа

  Створення та робота з таблицями у Microsoft Excel, Access

  Аналогічно поступаємо з кнопкою «Сохранить»: записуючи макрос, обираємо в меню файл підменю «Сохранить» або відповідну кнопку на панелі інструментів MS Excel Тепер обидві кнопки діють: при натисканні на першу створюється нова книга MS Excel, на другу – зберігаються зміни в даній книзі
 • Тип: Контрольная работа

  Створення таблиць даних в MS Excel

  На “Робочьому столі” тисну праву кнопки маніпулятора-“миші” і,у відкрившеся контекстному меню тисну → Створити-Лист MS Excel Далі в тому ж меню правої кнопки “миші” тисну на – Перейменувати На клавіатурі набираю ім’я, “Папка Excel” і тисну клавішу вводу для завершення операції Натиском клавіші вводу відкриваю цей файл
 • Тип: Реферат

  Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI

  Середовище Delphi широко використовується для програмування баз даних. Найчастіше, бази даних як певний підбір даних, організовані за допомогою таблиць.
 • Тип: Реферат

  Створення таблиць за допомогою SQL-запитів в середовищі DELPHI

  Середовище Delphi широко використовується для програмування баз даних Найчастіше, бази даних як певний підбір даних, організовані за допомогою таблиць В реляційних базах даних таблиці представляють інформацію про об”єкти одного типу Одиницею таблиці є запис, що містить декілька полів
 • Тип: Курсовая работа

  Створення фотоальбому у програмі Adobe Photoshop

  Adobe Photoshop безперечно стала стандартом для всіх графічних додатків Самі творці називають Photoshop "фотокамерою фантазії" - і це дійсно так Яка би фантастична картина не виникла у вашій голові, за допомогою могутніх інструментів Photoshop ми зможемо втілити її в життя У повсякденній практиці цією програмою користаються люди всіляких професій: дизайнери, художники, творці Web-сторінок, фотографи З її допомогою можна створювати власні твори мистецтва, ретушувати і коректувати вже готові зображення, змінювати скановані малюнки і створювати макети друкованих видань Спочатку Photosho
 • Тип: Учебное пособие

  Створення шаблонів документів засобами Microsoft Word

  Методичні вказівки та завдання до лабораторних робіт з курсу „Основи інформатики” за темою „Створення шаблонів документів засобами Microsoft Word” для студентів гуманітарного факультету денної форми навчання /Укл : В Г Вишневська, О В Корнєєва, Г В Романіченко, Е В Терещенко – Запоріжжя: ЗНТУ,2007 – 52с
 • Тип: Контрольная работа

  Стеганография. Использование программ скрытого шифрования

  Задача защиты информации от несанкционированного доступа решалась во все времена на протяжении истории человечества Уже в древнем мире выделилось два основных направления решения этой задачи, существующие и по сегодняшний день: криптография и стеганография Целью криптографии является скрытие содержимого сообщений за счет их шифрования В отличие от этого, при стеганографии скрывается сам факт существования тайного сообщения
 • Тип: Доклад

  Стек протоколов TCP/IP

  Стандарты TCP/IP опубликованы в серии документов, названных Request for Comment (RFC) Документы RFC описывают внутреннюю работу сети Internet Некоторые RFC описывают сетевые сервисы или протоколы и их реализацию, в то время как другие обобщают условия применения Стандарты TCP/IP всегда публикуются в виде документов RFC, но не все RFC определяют стандарты
 • Тип: Статья

  Стеки протоколов

  Технология Voice over IP (VoIP), называемая также IP-телефонией, предусматривает взаимодействие сети TDM с коммутацией каналов и сети IP с коммутацией пакетов, а также обеспечивает эволюционное движение телекоммуникационных сетей TDM к сетям IP Появившись немногим более десяти лет назад, она считается самой перспективной телекоммуникационной технологией, а группу протоколов VoIP можно без преувеличения назвать ключевой среди других телекоммуникационных протоколов
 • Тип: Курсовая работа

  Стенд для автоматического контроля ТЭЗ

  Информация о номере текущего теста (состоянии счетчиков циклов) и кодовой комбинации, подаваемой на выходы ТЭЗов (состоянии I ПСП) должны выводятся на цифровое табло, построенная на сегментных индикаторах, в шестнадцатеричном коде Состояния выходов контролируемого и этапного ТЭЗов должны отображаться, а двоичном коде с помощью светодиодов В случае полного совпадения откликов с эталонного и контролируемого ТЭЗов на всех тестах, должен формироваться сигнал «Годен» с отображением его на цифровом табло В противном случаи, формируется сигнал «Брак», проверка останавливается и загорается соответств
 • Тип: Лабораторная работа

  Стили. Оглавления. Перекрестные ссылки

  Чтобы назначить определенный стиль фрагменту текста необходимо выделить нужный фрагмент и, в раскрывающемся списке "Стиль" на панели инструментов "Форматирование", выбрать необходимый стиль
 • Тип: Учебное пособие

  Стискання та архівування даних

  1 Познайомити учнів з основними поняттями з теми "Запуск на виконання програм Типи файлів"; закріпити вміння та навички роботи з об’єктами файлової системи; перевірити вміння учнів працювати з об’єктами файлової системи
 • Тип: Курсовая работа

  Стохастическое программирование

  В то время как детерминированные задачи оптимизации формулируются с использованием заданных параметров, реальные прикладные задачи обычно содержат некоторые неизвестные параметры Когда параметры известны только в пределах определенных границ, один подход к решению таких проблем называется робастной оптимизацией Этот подход состоит в том, чтобы найти решение, которое является допустимым для всех таких данных и в некотором смысле оптимально
 • Тип: Реферат

  Страдания по IRQ

  Бывало ли у вас так: вы включаете сканер или подключаете внешний привод компакт дисков, и в этот момент вся система начинает заметно тормозить и вести себя неадекватно: мышь по экрану двигается рывками, звук начинает заикаться или отключается Бывают и более тяжелые случаи
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... 495