Работы в категории Информатика, программирование, страница 404, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Реферат

  Системи систем виявлення вторгнень (СВВ) или Intrusion Detection Systems (IDS)

  IDS є програмними або апаратними системами, які автоматизують процес перегляду подій, що виникають у комп'ютерній системі чи мережі, аналізують їх з точки зору безпеки Так як кількість мережевих атак зростає, IDS стають необхідним доповненням інфраструктури безпеки Ми розглянемо, для яких цілей призначені IDS, як вибрати та настроїти IDS для конкретних систем і мережевих оточень, як обробляти результати роботи IDS і як інтегрувати IDS з іншою інфраструктурою безпеки підприємства
 • Тип: Реферат

  Системи управління базами даних

  Для маніпулювання інформацією (введенням, пошуком і т п ) використовуються спеціальні пакети програм, що мають назву системи управління базами даних (СУБД) Цей вид програмного забезпечення в останні роки дуже швидко вдосконалюється З однієї сторони СУБД усе ширше використовуються для маніпулювання новими типами інформації (мультимедіа, геоінформаційні системи) З іншого боку – створені нові технології (архітектура “клієнт-сервер”, розподілені бази даних, гіпертекст і т п ), які дозволяють забезпечити доступ до інформації широкому колу користувачів у рамках мережі Internet, відкриваючи тим сами
 • Тип: Контрольная работа

  Системи числення

  Непозиційна система числення має необмежену кількість символів Кількісний еквівалент кожного символу постійний і не залежить від позиції Найвідомішою непозиційною системою числення є римська В якій використовується сім знаків: I -1, V - 5, X - 10, L - 50, C - 100, D - 500, M - 1000 Недоліки непозиційної системи числення: відсутність нуля, складність виконання арифметичних операцій Хоча римськими числами часто користуються при нумерації розділів у книгах, віків в історії та інше
 • Тип: Реферат

  Системне програмне забезпечення

  Термін ресурс застосовується по відношенню до повторно використовуваних, відносно стабільних і часто невистачаючих об’єктах, які запитуються, використовуються і звільняються процесами в період їхньої активності Іншими словами – ресурсом називається будь-який об’єкт, який може розподілятися всередині системи
 • Тип: Учебное пособие

  Системне програмування та операційні системи

  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисциплін ”Системне програмування", "Системне програмне забезпечення”, ”Системне програмування та операційні системи" для студентів спеціальностей 6 091500, 6 080400
 • Тип: Курсовая работа

  Системний аналіз складних систем управління

  Для нинішнього життя характерне значне ускладнення, з яким зустрічаємось повсюдно та повсякчас З одного боку, його створюємо ми самі, намагаючись створити собі комфорт, наприклад, придбати комп’ютер або сучасні побутові пристрої Однак, це вимагає знань з фізики, механіки, електротехніки тощо, і не зі злої волі виготовлювачів ми змушені вивчати детальні інструкції користувача Адже техніка, як правило, багатофункціональна і гріх не використати всі її цінні властивості
 • Тип: Реферат

  Системний блок

  Найважливішим вузлом ПК є системна плата (main board), інакше звана материнською платою (motherboard) Системна плата є не у всіх комп'ютерах У деяких ПК елементи, що звичайно встановлюються на системній платі, розташовані на окремій платі розширення, вставленій в роз'єми системної плати - слоти розширення У комп'ютерах такого типа плата з роз'ємами називається об'єднувальною платою (backplane), а системні блоки подібної конструкції називаються об'єднувальними системними блоками
 • Тип: Реферат

  Системное автоматизированное проектирование

  СИСТЕМА - целостное образование, состоящее из взаимосвязанных (взаимодействующих) компонент, (элементов, частей) и обладающее свойствами, не сводимыми к свойствам этих компонент и не выводимыми из них
 • Тип: Контрольная работа

  Системное программирование

  Перетащите объект в нужное место с помощью мыши Результат этого действия зависит от типа объекта и выбранного места В частности, перетаскивание файла к значку принтера позволяет напечатать этот файл Перетаскивать объект можно левой и правой кнопками мыши Какой именно, зависит от того, что нужно сделать с объектом
 • Тип: Доклад

  Системное программирование

  Механизм прерываний позволяет обеспечить наиболее эффективное управление не только внешними устройствами, но и программами Нажимая клавишу на клавиатуре, вы тем самым инициируете посредством прерывания немедленный вызов программы, которая распознает нажатую клавишу, заносит ее код в буфер клавиатуры, откуда он в дальнейшем считывается некоторой другой программой или операционной системой На время такой обработки микропроцессор прекращает выполнение некоторой программы и переключается на так называемую процедуру обработки прерывания После того как данная процедура выполнит необходимые действия
 • Тип: Курсовая работа

  Системное программирование в операционных системах

  Целью работы является создание программы, осуществляющей запуск программы по расписанию, расписание хранится в реестре Программа должна нормально функционировать в среде графической операционной системы
 • Тип: Курсовая работа

  Системное программирование в операционных системах

  Под интерфейсом понимают совокупность схемотехнических средств и правил, обеспечивающих непосредственное взаимодействие составных элементов вычислительной системы и или программ Интерфейс обеспечивает взаимосвязь между функциональными блоками или устройствами системы
 • Тип: Курсовая работа

  Системное программирование для операционных систем

  - программа должна в фоновом режиме контролировать состав файлов в контролируемом каталоге, и информировать пользователя о наличии/появлении одноименных файлов (с подготовкой отчета по одноименным файлам) В процессе работы была разработана программа, осуществляющая поиск, анализ содержимого каталога, написанная на языке программирования С++
 • Тип: Реферат

  Системное программное обеспечение

  Результат вычислений для первой входной строки равен 2 5, а результат для второй строки - это 19 635 Программа интерпретатора состоит из четырех основных частей: анализатора, функции ввода, таблицы имен и драйвера
 • Тип: Статья

  Системные службы Windows XP

  Отключение ненужных системных служб положительно влияет на производительность Windows XP Естественно, возникает вполне объяснимое желание отключить все, что можно Вот и у меня возникло вполне естественное желание освободить часть ресурсов и получить прирост быстродействия А для этого надо разобраться со службами Фактически, во время написания этой статьи я, по ходу дела, и разбирался с ними Теперь все заморочки позади, и Вам осталось только посмотреть, оценить и использовать материал данной статьи, применительно к Вашему случаю Сразу хочу предупредить, что практически все системные службы име
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... 495