Работы в категории Информатика, программирование, страница 388, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Курсовая работа

  Розробка власного класу STRING

  Розробити клас classString, на основі якого можна створювати об'єкти типу "рядок символів" Цей клас повинен надавати можливість створення програм, в яких реалізуються обробка рядків символів В класі повинні бути визначені методи присвоєння рядків, додавання рядків, вставки рядка в рядок з заданого місця та вилучення певної кількості символів з рядка, звертання до окремого елементу рядка, операції відношень для порівняння рядків (більше, менше, рівно, нерівно), операції вставки рядка в потік введення/виведення та його вилучення з потоку, метод визначення довжини рядка, тощо Розробку
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка гри "Життя"

  Гру «Життя» вперше створив Дж Конвей Це власне не гра, а проста модель еволюції групи живих організмів Пасивне спостереження над сукупністю великої кількості поколінь цієї гри може дати якусь задоволення
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка дизайну та друкування оригінал-макету брошюри спеціальності "Монтаж і експлуатація гідроенергетичних установок"

  Мета: Закріплення та поглиблення знань, одержаних при вивченні курсу "Дизайн друкованої продукції", а також набуття навичок самостійно вирішувати конкретні інженерні питання, вміння користуватися спеціальною літературою
 • Тип: Отчет по практике

  Розробка довідково-інформаційної бази Факультету комп’ютерних систем

  2 1 розробка та впровадження єдиної навчально-наукової політики з питань використання і розвитку засобів обчислювальної техніки в навчальному процесі і управлінні НАУ (ІКТ) шляхом створення комп’ютерних систем різноманітної складності і орієнтації;
 • Тип: Контрольная работа

  Розробка додатку "Відділ кадрів" до автоматизованої системи

  Складність сучасної технології баз даних з'явилась результатом розвитку протягом декількох десятиліть способів обробки даних і керування інформацією Обробка даних розвивалась від примітивних методів п’ятидесятих років до складннх інтегрованих систем сьогоднішньго дня
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка компілятора з вхідної мови програмування

  Згідно заданого завдання в даному курсовому проекті розроблено компілятор з вхідної мови програмування Pascal Оболонка компілятора розроблена в середовищі програмування Borland C під операційну систему Windows і в опис проекту не входить Сам компілятор написанний на мові Pascal, та поданий у пояснювальній записці, а також разом з оболонкою в електронному варіанті В пояснювальній записці подано детальний опис мови, огляд існуючих методів розробки компіляторів, а також описано процес розробки програми компілятора на рівні блок-схем і тексту програми До проекту додано результати тестування програ
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка концепції електронного офісу

  Україна поетапно інтегрується до європейської спільноти, цей процес вплинув на динаміку розвитку внутрішнього економічного та інформаційного середовища В таких умовах особливо важливим для розвитку вітчизняного бізнесу є створення ефективнодіючої системи документальних комунікацій, адже знання у сучасному світі – це основа економічної активності
 • Тип: Контрольная работа

  Розробка мікроконтролерного пристрою на базі МК РІС 16С5х

  Запропонуйте мікроконтролерний пристрій (МКП), на основі МК РІС 16С5х, який дозволяє здійснити опит двійкового датчика та, в залежності від його стану, або організувати процедуру "очікування події", або сформувати та видати керуючий сигнал у вигляді послідовності імпульсних сигналів з параметрами: tі=100tц, tп= 100tц, де tц- тривалість циклу виконання команди МК
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка математичної програми в середовищі С++

  Математичне моделювання займає вагоме місце серед інших програм які створюються програмістами Під таким моделюванням розуміють сукупність математичних співвідношень таких як формули, рівняння, логічні вирази, які визначають характеристики і властивості системи, об’єкта, процесу або ж їх витікаючих, також функціонування залежно від параметрів компонентів, початкових умов, вхідних змін і часу Загалом математична модель описує функціональну залежність між вихідними залежними змінними, через які відображається функціонування системи, незалежними і змінюваними змінними а також вхідними змінами, як
 • Тип: Контрольная работа

  Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

  Спробуємо зрозуміти, хто буде використовувати модель? Швидше за все, це буде підприємець, або держава (в залежності від форми власності майбутнього підприємства), який має організувати весь процес виробництва, активно брати участь по його створенню, керувати ним і контролювати Його
 • Тип: Контрольная работа

  Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

  Комп'ютерні інформаційні системи відіграють значну роль на сучасних підприємствах і в організаціях Вони безпосередньо впливають на планування і прийняття управлінських рішень, номенклатуру і технологію виготовлення та реалізації товарів і послуг
 • Тип: Контрольная работа

  Розробка операційної системи реального часу для цифрового сигнального процесора MicroDSP-RTOS

  В даний час все більшу роль починають грати вбудовуванні системи на основі цифрових процесорів обробки сигналів (ЦПОСІ) ЦПОСІ використовуються практично у всіх областях діяльності людини – в побуті, науці, медицині Найважливішим програмним компонентом, які лежать в основі функціонування таких систем, є операційна система, яка дозволяє запускати одночасно декілька різних програм і організовувати взаємодію між ними для вирішення однієї загальної задачі Для вбудованих систем обробки сигналів характерні операційні системи реального часу (ОСРВ) Ці системи застосовуються в тих випадках, коли головн
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка ПО "Розрахунок відсотків по банківським вкладам"

  Для чого людина несе свої заощадження в банк? Звичайно ж, щоб забезпечити їх збереження, і найголовніше – отримати доходи І ось тут знання і уміння скласти попередній розрахунок відсотків по депозиту як ніколи потрібне, адже прогнозування відсотків по вкладах або відсотків по кредитах відноситься до однієї із складових розумного управління своїми фінансами Таке прогнозування добре здійснювати до підписання договорів і здійснення фінансових операцій, а також в періоди чергового нарахування відсотків і прилічення їх до вкладу за вже оформленим депозитним договором
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка прикладної веб базованої системи для автоматизації документообігу підприємства

  Під час вивчення предметної області, було проаналізовано основні концепції розробки адаптивних систем, проаналізовано основні фактори, що впливають на процес обміну електронними документами Також було вивчені основні аналоги та їх можливості, по захисту даних, по зручності та надійності На основі зібраних даних та на основі аналізу існуючих систем була розроблена і реалізована система електроного документообігу «EFOD»
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка програм мовою С++

  Програмне забезпечення автоматизованих комплексів задач має, як правило, модульну структуру, тобто складається з послідовності окремих модулів, упорядкованих за певною системою У різних інструментальних системах програмування модуль постає у вигляді певної структурної одиниці: блоку, підпрограми, функції У мові С++ модулем є функція
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... 495