Работы в категории Информатика, программирование, страница 387, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Курсовая работа

  Розробка інтернет-магазину

  Інтернет-магазин (англ online shop или e-shop) — веб-сайт, що рекламує товар чи послугу, приймає замовлення на покупку, пропонує користувачу вибір варіанта розрахунку, способу отримання замовлення та виписує рахунок на оплату
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка інформаційно-аналітичної системи підприємства, що спеціалізується на вирощуванні сої

  В даній курсовій роботі розроблено базу даних для підприємства, що спеціалізується на вирощуванні сої засобами сучасної СУБД Access В межах поставленої актуальної задачі було створено комплекс таблиць для зберігання потрібних даних, поєднаний реляційними зв’язками Для зручного введення інформації передбачено спеціальні форми та підстановки даних довідкового характеру Окремі підзадачі вирішено у вигляді запитів, звітів та програмних модулей на мові Visual Basic Всі розроблені компоненти бази даних поєднані в єдиний програмний засіб за допомогою головної кнопочної форми
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка інформаційної системи для роботи менеджера фірми

  Інфoрмаційна cиcтeма – цe прoграмнo-апаратний кoмплeкc, який cкладаєтьcя з cиcтeмнoгo та прикладнoгo прoграмнoгo забeзпeчeння, а такoж пeрифeрійнoгo та мeрeжeвoгo oбладнання, призначeні для збeрігання і накoпичeння інфoрмації, а такoж її eфeктивнoгo йoгo викoриcтання в будь-якиx ціляx у різниx галузяx
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

  Статичні і динамічні моделі будуються тільки для основних видів діяльності організації і лише в тому об'ємі і з той ступенем подробиці, яка забезпечує формування вимог до ІС При визначенні вимог до інформаційних систем це дозволяє обмежитися уявленням тільки інформаційних процесів, пов'язаних з наданням послуг клієнтам
 • Тип: Контрольная работа

  Розробка автоматизованої інформаційної системи засобами табличного процесора EXCEL

  Засобами табличного процесора EXCEL розробити автоматизовану інформаційну систему, що дозволяє визначити найкращу стратегію покупки (х*) розглянутими в роботі методами при відомих і невідомих можливостях ринкової кон'юнктури для розглянутого приклада
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

  Сьогодні перед нами вже не стоїть запитання: „Чи варто вчитися працювати з комп’ютером?" Звичайно, необхідно вчитися грамотно використовувати комп’ютер, адже майже кожна людина використовує його на роботі або у повсякденному житті
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access

  Торгівля - одна з найважливіших сфер життєзабезпечення населення При її посередництві здійснюється ринкове узгодження товарної пропозиції та купівельного попиту Будучи джерелом надходження коштів , торгівля тим самим формує основи фінансової стабільності держави
 • Тип: Дипломная работа

  Розробка автоматизованого робочого місця науково-технічної бібліотеки університету

  Методи розробки – об’єктно-орієнтований аналіз, об’єктно-орієнтоване проектування і програмування, сучасні інструменти розробки програмного забезпечення, такі, як Microsoft Visio, Microsoft Visual Studio, Microsoft Access
 • Тип: Дипломная работа

  Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

  Методи розробки – об’єктно-орієнтований аналіз, об’єктно-орієнтоване проектування і програмування, сучасні інструменти розробки програмного забезпечення - Microsoft Visio, Microsoft Access, Borland Delpi
 • Тип: Контрольная работа

  Розробка алгоритмів та складання програм на мові програмування MS VisualBasic for Application

  Задано рядок, що містить від 1 до 30 слів, у кожному з яких від 1 до 5 прописних латинських літер, між сусідніми словами – кома, за останнім словом – крапка Надрукувати цей же рядок слів, але в зворотньому порядку
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка алгоритму визначення пропускної здатності ВДМ

  Актуальність теми На даному етапі розвитку автомобілізації в містах України, питання виділення територій під паркування автомобілів набуває гострого характеру Найбільші проблеми виникають у центрі міст, де територія не значна, а транспортні потоки великі Наявність і зручність парковки часто є вирішальним критерієм у використанні автомобіля для внутрішньоміських поїздок Серед проблем, породжених автомобілізацією, завдання забезпечення парковок біля адміністративних, громадських і виробничих приміщень і розміщення автомобілів для зберігання в жилих районах є найбільш гострими При рівні автомобіл
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка алгоритму операційного автомату, синтез керуючого автомату з жорсткою логікою типу Мілі

  В основу проектування операційних пристроїв різного призначення покладено принцип функціонального мікропрограмування і концепцію операційних і керуючих автоматів При цьому мікропрограмування - це спосіб опису функцій операційних пристроїв безвідносно до технічних засобів, які використовуються для їх реалізації Таке тлумачення мікропрограмування дозволяє формалізувати синтез структур будь-яких операційних пристроїв незалежно від способу керування роботою пристрою Необхідно відзначити, що принципи побудови і методи проектування операційних і керуючих автоматів є тою основою, на якій базується т
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка бази даних "Магазин побутової техніки"

  Уява про те, що таке база даних, ми можемо отримати, заглянувши в свою записну книжку, заповнену однотипними записами, що зберігають інформацію про фамілії, імена, адреси і телефони друзів, родичів і знайомих При необхідності ми звертаємось до цієї “ Бази даних ”, щоб отримати ту чи іншу інформацію
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка бази данних діяльності магазину "Автозапчастин"

  Метою створення цього курсового проекту є закріплення теоретичних та практичних знань щодо проектування, розробки та введення в експлуатацію бази даних Для цього спроектуємо базу даних для віртуального магазину «MotorUA», яке займається продажом та сервісним обслуговування автомобілів База даних необхідна для обліку та систематизації інформації про робітників даного підприємства, їхніх замовників, створених проектів та проектів що знаходяться у стадії розробки Також база даних буде потрібна для автоматизації різноманітних бізнес процесів, отримання різноманітних статистичних даних та запитів
 • Тип: Контрольная работа

  Розробка відомості "Прибутки-Збитки по реалізації" в Access i Excel

  Рішення задачі автоматизованим способом забезпечить можливість оперативної обробки інформації для обліку і спостереження за реалізацією продукції за відповідний проміжок часу (місяць) Буде сприяти підвищенню точності і вірогідності облікових даних
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... 495