Работы в категории Информатика, программирование, страница 386, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Курсовая работа

  Розвиток сучасних структур програмного забезпечення

  Розвиток сучасного суспільства характеризується підвищенням технічного рівня, ускладненням організаційної структури як програмного, так і апаратного забезпечення Все більше і більше наше виробництво потребує автоматизації, це полягає у можливому керуванні роботою на великій відстані, застосовуючи цілі блоки виробництва, ієрархічні контролі на можливості управління цілими системами за допомогою віддаленого керування
 • Тип: Контрольная работа

  Розв’язання задач з елементарної математики в пакеті Maple-8

  Для подання результів розв'язання системи рівнянь Maple використовує спеціальну функцію RootOf( ), яка застосовується для позначення будь-якого кореня виразу, заданого як її параметр Змінна _Z - системна змінна, згенерована Maple, яка набуває цілих значень За допомогою функції eval( ) можна отримати наближені числові значення функції RootOf( )
 • Тип: Курсовая работа

  Розв’язання задач лінійного програмування

  В даній курсові роботі розглянуто методи розв’язку задач лінійного програмування Такі задачі досить поширені у повсякденному житті Тому в даній роботі розглянуто рішення на окремій задачі, а також розглянуто як їх можна розв’язувати вручну і за допомогою спеціального програмного продукту
 • Тип: Курсовая работа

  Розв’язання задачі Коші для звичайного диференціального рівняння першого порядку методом Ейлера

  Вирішити диференціальне рівняння чисельним методом ( у/=f(x,y)) це означає для заданої послідовності аргументів х0, х1…, хn і числа у0, не визначаючи функцію у=F(x),знайти такі значення у1, у2,…, уn, що уi=F(xi)(i=1,2,…, n) і F(x0)=y0
 • Тип: Курсовая работа

  Розв’язання нелінійних диференційних рівнянь методом січних і половинного ділення

  В даній курсовій роботі проведено дослідження двох чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь: половинного ділення та січних Дослідження проводиться на прикладі заданого нелінійного рівняння Дається опис кожного з методів та задачі в цілому
 • Тип: Курсовая работа

  Розв’язок системи нерівності з двома змінними

  У цій роботі розглядаються створення програми розв'язку системи нерівностей з двома змінними в графічному режимі Турбо Паскаля Звичайно, у такому режимі можна виводити на екран не тільки звичайний текст, а й деякі графічні зображення, однак зрозуміло, що якість таких зображень буде поза всякої критики Тим не менше, в «героїчну» епоху комп'ютерної ери цей метод був єдиним і тому дуже популярним способом виведення графіків і цілих картин на екран (і на принтер) Програмістам іноді вдавалося створювати справжні шедеври «Комп'ютерної псевдографіки» Але для серйозної роботи із зображеннями текстови
 • Тип: Курсовая работа

  Розподіл Пуасона

  Центральним поняттям програмування є, безперечно, поняття алгоритму З нього починається робота над програмою і від якості алгоритму залежить її успішне створення Тому вміння програмувати в значній мірі означає розробляти хороші алгоритми і застосовувати вже відомі
 • Тип: Контрольная работа

  Розпорядчі документи можливості роботи з текстом в графічному редакторі corel draw

  роботи_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок інтегралів за допомогою методів Гауса та Чебишева

  В даній курсовій роботі проведено дослідження різницевого методу для розв’язання крайової задачі Дослідження проводиться на прикладі заданого диференційного рівняння Дається опис методу та задачі в цілому
 • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок інформаційних характеристик каналу зв'язку

  Метою виконання розрахункового курсового завдання є придбання навичок по розрахунку основних інформаційних характеристик каналу зв'язку та побудови кодів для передачі інформації по каналу зв'язку, а також засвоєння процедури кодування, декодування та оцінка ефективності кодів Для розрахунку інформаційних характеристик каналу зв'язку доцільно сконструювати програму на алгоритмічній мові Паскаль
 • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок диференційної сиcтеми в MatLab

  передавальних функцій; 3) Математична модель у вигляді диференційного рівняння; 4) ; 5) Алгоритм рішення (рекурентне співвідношення) та його програмна реалізація в пакеті MATLAB а) парні варіанти – метод Ейлера, б) непарні – метод трапецій; 6) Розрахунок необхідної величини (значення) кроку інтегрув
 • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок норм вектору

  Написати функцію обчислення норми вектора Створити зручний інтерфейс для користувача Множення матриць: Звідки легко бачити, що при множені матриці розмірами NM на матрицю розмірами МК буде отримана матриця розміром NК Сумування матриць: Легко бачити, що задана дія ніяк не впливає на розмірність резу
 • Тип: Курсовая работа

  Розробити прикладення "Вантажоперевезення"

  У вступі розкривається необхідність використання комп’ютерної техніки, позначена важливість використання інформаційних систем в сучасних умовах, їх роль в предметній галузі «Вантажоперевезення», роль засобів зберігання даних в інформаційних системах Крім того, вказані ціль та задачі курсового проекту, відомості о розроблюваній програмі (призначення, що дозволить автоматизувати, технології та язик програмування, які будуть використані під час розробки програми
 • Тип: Курсовая работа

  Розробити програму-аналог програми Doc Undelete

  На сьогоднішній день можливість вирішення багатьох задач на комп‘ютерах визначається необхідністю інформаційної швидкості та ефективності характерних обчислювальних засобів, тому розширення сфери використання комп‘ютерної техніки в
 • Тип: Дипломная работа

  Розробка імовірнісної моделі криптографічних протоколів

  Стрімкий розвиток засобів обчислювальної техніки і відкритих мереж, сучасні методи накопичення, обробки і передачі інформації сприяли появі погроз, пов'язаних з можливістю втрати, розкриття, модифікації даних, що належать кінцевим користувачам У зв'язку з цим постійно розширюється як в кількісному, так і в якісному відношенні круг завдань, що вирішуються в області інформаційної безпеки Під інформаційною безпекою слід розуміти стан захищеності оброблюваних, таких, що зберігаються і передаються в інформаційно-телекомунікаційних системах даних від незаконного ознайомлення, перетворення і знищенн
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... 495