Работы в категории Информатика, программирование, страница 385, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Курсовая работа

  Робота з данними в середовищі електронних таблиць Microsoft Excel

  В даній екзаменаційні роботі розкриваються основні можливості програми Microsoft Excel Детально розповідається про створення та роботу з електронними таблицями, введенням данних та роботу з ними Також детально описанні різні способи роботи з книгами, діапазонами, комірками, формулами, функціями Розглянуті основні типи данних: числа (безпосередньо числові формати, логічні значення та комплексні числа), текст, а також формули, за якими відбуваються різноманітні обрахунки Описаний ряд форматів для представлення чисел в програмі: загальний числовий формат, вбудовані числові формати (грошовий, дат
 • Тип: Курсовая работа

  Робота з записами мови ассемблера

  При описі шаблона пам'ять не виділяється, оскільки це всього лише інформація для транслятора асемблера про структуру запису Так само, як і для структур, місцеположення шаблона в програмі може бути будь-ким, але при цьому необхідно враховувати логіку роботи однопрохідного транслятора
 • Тип: Лабораторная работа

  Робота з командним рядком Linux

  Інтерфейс командного рядка (англ command-line interface, CLI) — різновид текстового інтерфейсу користувача і комп'ютера, в якому інструкції комп'ютера даються тільки шляхом введення з клавіатури текстових рядків (команд) Також відомий під назвою консоль Інтерфейс командного рядка може бути протиставлений системам управління програмою на основі меню, а також різних реалізацій графічного інтерфейсу Формат виводу інформації в інтерфейсі командного рядка не регламентується; звичайно це простий текстовий вивід, але може бути і графічним, звуковим виводом тощо
 • Тип: Лабораторная работа

  Робота з пакетом Grapher 2.0 for Windows

  До вашої уваги представлено короткий опис програми Grapher, призначеної для математичної і графічної обробки даних, що описуються одновимірною функцією ( ) x f y = Подібні можливості є в багатьох пакетах, пов’язаних з обробкою числової інформації (електронні таблиці, програми статистичного аналізу), але на практиці їх можливостей часто виявляється недостатньо для розв’язку спеціалізованих задач (обмеження на складність графіків, типи зображень і т п ) Оглядаючи функціональні можливості Grapher 2 0, треба передусім сказати, що в ньому немає обмежень ні на число графіків на одному малюнку, ні н
 • Тип: Лабораторная работа

  Робота з пакетом MathCAD 2000 Pro

  Середовище MathCAD дозволяє: - записувати математичні вирази в їх загальноприйнятій формі (наприклад: чисельник знаходиться вгорі, знаменник-знизу; у інтегралі межі інтегрування теж розташовані на своїх «звичних» місцях), що дає можливість простого аналізу запису не тільки з боку комп’ютера але й з боку людини Дивлячись на роздрукований документ, який Ви створили у середовищі MathCAD, можливо простіше проаналізувати фізичну модель, слідкуючи за впливом якоїсь величини на зміну виразу, також порівнюючи одиниці вимірювання відповіді та початкових умов, можливо зробити певні висновки про справед
 • Тип: Курсовая работа

  Робота з програмою FineReader

  Стрімкий розвиток комп'ютерної техніки і її різноманітного програмного забезпечення — це одна з характерних прикмет сучасного періоду розвитку суспільства Технологи, основним компонентом яких є комп'ютер, проникають практично в усі сфери людської діяльності Те, що ще недавно вважалось фантастикою, тепер, завдяки науково-технічному прогресу, особливо прогресу в області комп'ютерних технологій, стало реальністю
 • Тип: Курсовая работа

  Робота з таблицями баз даних в MS Excel

  1) Довідники Скласти довідники професій і тарифних коефіцієнтів Передбачити кількість будівельних професій 6 Розрядам 4, 5, 6, 7, 8, 9 відповідають тарифні коефіцієнти 1,39; 1,54; 1,70; 1,87; 2,06; 2,26
 • Тип: Курсовая работа

  Робота з таблицями у Word

  Таблиці дуже часто зустрічаються в діловій кореспонденції, однак існує деяка думка, що створювати і редагувати таблиці в текстових процесорах украй складно Це не має ніякого відношення до роботи з таблицями в Word Word дозволяє вставляти таблиці з текстовою і графічною інформацією будь-якого об'єму
 • Тип: Лабораторная работа

  Робота з шаблонами

  Під шаблоном можна розуміти створену заздалегідь заготовку для багаторазового застосування у процесі виконання креслень, збережену у відповідному файловому форматі Будь-який користувач може створювати різні шаблони залежно від стилю робочої діяльності та задач, з якими доводиться стикатися Ці шаблони використовуються потім як елементи більш складних креслень, тобто є своєрідним будівельним матеріалом у процесі виконання креслень
 • Тип: Реферат

  Робототехника в нашей жизни

  Каждый год на рынке робототехники «прокручивается» 5 - 6 миллиардов долларов, и эта цифра постоянно растет Видимо, век накопления знаний и теоретической науки сменяется новой эпохой - когда всевозможные роботы и механизмы заполняют мир
 • Тип: Реферат

  Роботы

  Робот (от чешск robota) — автоматическое устройство с антропоморфным действием, которое частично или полностью заменяет человека при выполнении работ в опасных для жизни условиях или при относительной недоступности объекта
 • Тип: Доклад

  Роботы в ближайшем будущем

  Роботы – это механические помощники человека, способные выполнять операции по заложенной в них программе и реагировать на окружение Трансгуманистическое значение робототехники состоит не только в том, что эта область связана с киборгизацией и искусственным интеллектом, но кроме того, – развитие роботов сможет значительно изменить образ жизни человека, хотя и не меняя при этом его самого
 • Тип: Реферат

  Розвиток інформаційних технологій в системі охорони здоров’я України

  Комунікації - це обмін інформацією, на основі якого керівник одержує інформацію, необхідну для прийняття ефективних рішень і доводить прийняті рішення до працівників організації Якщо комунікації налагоджені погано, то:
 • Тип: Реферат

  Розвиток комп’ютерної техніки в 1990–2000 рр.

  На початку 90-х років розвиток комп’ютерної техніки стрімко пішов вверх Розміри машин стали набагато меншими, всі комп’ютерні операції здійснювались через суперпотужний мікропроцесор, який удосконалювався кожним типом і здатен обробляти до кількох мільйонів операцій за одну секунду На зміну ОС MS-DOS появились такі потужні графічні операційні системи як WINDOWS 3 1, WINDOWS 95, WINDOWS 98, Linux, WINDOWS 2000, WINDOWS Millennium та WINDOWS XP, кожна з яких була досконаліша за попередню Знайшли своє застосування досконалі мови програмування такі як Pascal, Delphi, C, C++, HTML Програмне забезп
 • Тип: Реферат

  Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

  Щоб піднятися на вищий ступінь розвитку, дитина має засвоїти знання про навколишній світ, оволодіти нормами поведінки, набути певних навичок і вмінь Все це повязано з роботою памяті Якби людина не запамятовувала те, що сприймала, переживала, робила, її психічний розвиток був би неможливий
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... 495