Работы в категории Информатика, программирование, страница 37, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Курсовая работа

  Автоматизований аналіз злочинності

  Своєчасний аналіз злочинності надає правоохоронцям можливість швидко і достовірно розкрити злочин Задачею курсової роботи є створення програми «Аналізатор злочинності в регіоні» Актуальність даної теми і там ясна, адже злочини існують вже досить давно і ще довго будуть існувати
 • Тип: Контрольная работа

  Автоматизований аналіз злочинності по областям

  Злочинність все більше розвивається в сучасному світі І тому необхідно вести строгий облік всієї злочинності Розробити програму яка буди здійснювати автоматизований аналіз злочинності по певній області Так як ця задача не вимагає великих та жорстких методів написання, я оберу мову програмування Turbo Pascal
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматизований облік власників автомобілей

  В світі глобальної інформатизації всі процеси повинні бути автоматизовані та прості в обробці Таким чином програмний продукт який буде створюватися надасть можливість перетворити повсякденну рутину роботу в задоволення Програма буди вести автоматизований облік всіх власників автомобілів
 • Тип: Контрольная работа

  Автоматизований облік власників автотранспорту

  Для більш швидкого та повного розслідування злочинів пов’язаних з автотранспортом потрібно володіти якомога більшими відомостями Таким чином, якщо ми маємо транспорт який причетний до аварії чи злочину, за допомогою програми яка розробляється в темі даної курсової роботи ми будимо мати повні і необхідні дані про власника авто
 • Тип: Контрольная работа

  Автоматизований облік надходження, зберігання і збуту продукції на товарній базі

  Обіг продукції – це дійова економіка Для того щоб розвиватися економіка повинна рухатися, а як вона рухається завдяки обороту повару та грошей Створити програму за допомогою якої можливо прослідкувати обіг на складі, за певний період
 • Тип: Реферат

  Автоматика

  При регулировании по отклонению измеряется выходной параметр и подаётся на вход автоматического регулятора В АР сравнивается заданное значение и действительное Определяется ошибка регулирования Х=Хз-Хвых И по величине ошибки вырабатывается регулирующее значение
 • Тип: Реферат

  Автоматическая система регулирования вязкости топлива

  Плоскость, в которой поворачивается рычаг заслонки 8 преобразователя, перпендикулярна плоскости выходного валика 3 (на рисунке плоскости совмещены) При увеличении вязкости зазор между соплом 7 и заслонкой 8, имеющими предвключённое сопротивление 5 уменьшается и сигнал на выходе усилителя 6 увеличивается В такой же степени увеличивается и управляющий сигнал на выходе 14, который также передаётся в сильфоны обратной связи 12 Оси сильфонов смещены друг относительно друга таким образом, что развиваемый ими момент на рычаге 8 противоположен по знаку моменту М на валике 3 измерителя Конструкцией пр
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматическая система регулирования промышленного кондиционера

  Целью данного курсового проектирования является создание программно математического обеспечения для промышленного кондиционера, а также подбор технических средств для ее реализации в программе обеспечения АСУТП Все математические расчеты были произведены с помощью пакета MATLAB7 Выбраны технические средства автоматизации для реализации спроектированной системы управления
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматическая система регулирования температуры

  Общий принцип действия системы автоматического регулирования температуры состоит в том, чтобы поддерживать на требуемом уровне температуру объекта (в нашем случае – печи) Происходит это следующим образом – с датчика температуры (ДТ), который находится в печи (П), текущее значение температуры поступает на регулирующее устройство (РУ), которое на основании полученной информации вырабатывает управляющее воздействие Это воздействие формируется по алгоритму управления, заложенному в регулятор
 • Тип: Курсовая работа

  Автоматические системы управления

  В основных направлениях экономического и социального развития становится задача развивать производство электронных устройств регулирования и телемеханики, исполнительных механизмов, приборов и датчиков систем комплексной автоматизации сложных технологических процессов, агрегатов, машин и оборудования
 • Тип: Дипломная работа

  Автоматическое распараллеливание программ для распределенных систем. Статическое построение расширенного графа управления

  Третья часть посвящена одному из этапов автоматического распараллеливания – созданию внутреннего представления программы, соответствующего проблематике решаемой задачи Реализация этого этапа является задачей данной дипломной работы
 • Тип: Реферат

  Автоматичні засоби перекладу

  Ідея використання комп'ютера для автоматичного перекладу текстів виникла ще на початку появи обчислювальної техніки Для автоматичного перекладу документів з однієї мови на іншу розроблено багато різних програм Однак через складнощі опису семантики природних мов до цього часу остаточно проблему перекладу ще не вирішено Проте сучасні засоби автоматизації перекладу досягли такого рівня, який дає змогу ефективно використовувати їх на практиці Це пов'язано з тим, що в наукових, технічних, економічних та інших текстах, на відміну від художніх, використовується обмежена кількість мовних конструкцій,
 • Тип: Статья

  Автоматно-графовая формальная модель композитного документооборота

  Abstract: This paper describes approach of usage finite states machine for creating a system of of FSMs that are connected by graphs Document management system implemented as a SM that operates with FSMs as a behavior models In the paper covered issues of document management implementation based on hierarchical finite state machine
 • Тип: Реферат

  Автомобильная электроника

  Пока различные компании IT-индустрии думают и гадают, каким же будет облик и суть цифрового дома будущего, автомобиль, как наиболее привычное место обитания многих жителей нашей планеты, давным-давно обзавелся цифровым статусом И дело здесь совсем не в типичной компьютерной системе управления бортовыми процессами или в цифровых плеерах и приемниках, которые тоже представляют собой элементы "цифрового автомобиля" За последние годы электроника шагнула так далеко, что теперь не редкость автомобили, оснащенные скоростным подключением к Интернету и цифровому ТВ, оборудованные бортовой си
 • Тип: Реферат

  Автостоянки

  Язык программирования служит двум связанным между собой целям: он дает программисту аппарат для задания действий, которые должны быть выполнены, и формирует концепции, которыми пользуется программист, размышляя о том, что делать Первой цели идеально отвечает язык, который настолько "близок к машине", что всеми основными машинными аспектами можно легко и просто оперировать достаточно очевидным для программиста образом С таким умыслом первоначально задумывался C Второй цели идеально отвечает язык, который настолько "близок к решаемой задаче", чтобы концепции ее решения можно
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... 495